Utorak, JULY 16, 2019


Pitanje: Kod nas u Bosni u mnogim gradovima dosta muslimana konzumira nargilu pravdaju?i se time da se u nargilu stavlja samo suho vo?e i nita vie, ili pak duhan, ali koji prolazi kroz vodu i gubi sva otrovna svojstva. Da li je to po erijatu dozvoljeno?

Odgovor: U tekstu pod naslovom ''Puenje " zlo savremenog doba i porodi?na tragedija'', objavljenom na stranici islamtoday.net (koju nadgleda i vodi ejh Selman ibn Fehd el-Avde), ?iji su autori Izzudin Ferhat (Rijad), Samih Dâd (Kairo), Vefâ Ebu-Tâhâ, stoji: ''Od ?udnih obi?aja i navika koje su preplavile arapska i islamska drutva jeste puenje ie ili nargile. To je bez sumnje u suprotnosti sa islamskim bontonom. Naj?e?i uzrok ove pojave je slijepo slije?enje drugih, i ubje?enje da u nargili nema nikakve tete ili je ona jako mala, to je sigurno velika pogreka, i daleko je od ispravnog.

Husamuddin el-Enver, profesor za plu?na oboljenja na Medicinskom fakultetu Kairskog univerziteta, kae da puenje nargile vie teti od puenja cigare, jer uzrokuje irenje disajnih mjehuri?a; potvr?eno je medicinski da puenje nargile umanjuje gipkost (elasti?nost) plu?a, oteava disanje vie nego duhan, izaziva alergiju na grudnom kou i hroni?nu upalu bronhija. Dok Abdul-Hakim Mahmud, profesor i ef na Odjelu za plu?na oboljenja i alergiju na Medicinskom fakultetu, kae: ''Uzimanje jedne doze nargile jednako je puenju 20 cigareta, a jedna od stravi?nih opasnosti koja prijeti konzumentu nargile jeste zaraavanje tuberkulozom i upalom plu?a. Crijevo uz pomo?u kojeg se konzumira nargila zadrava u sebi razli?ite vrste mikroba, izme?u ostalog mikrob tuberkuloze, i prenosi ih na konzumente.''

ta re?i poslije ovih izjava? Da nema nikakve smetnje i prepreke za konzumiranje nargile, ili da je ono strogo zabranjeno? Ovo drugo, sigurno, jer islam zabranjuje sve ono to teti ljudskom zdravlju, to ga unitava i slabi, ili ono to donosi prevladavaju?u tetu. Rekao je Allah, delle anuhu: I ne ubijajte se, jer Allah je prema vama milostiv. (Prijevod zna?enja En-Nisa, 29.); I ne bacajte se rukama svojim u propast. (Prijevod zna?enja En-Nisa, 39.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nema tete (sebi), niti nanoenja tete drugima.'' Rekao je ejh Salih el-Munedid: ''Konzumiranje nargile je haram, jer predstavlja rasipanje imetka, i uzrokuje tetu svakome onome ko je konzumira.'' (www.islam-qa.com).

Mr. Semir Imamovi? Saff


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share