Utorak, JULY 16, 2019


Od Muaza ibn Debela r.a. se prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao:

Stanovnici Denneta ?e u Dennet u?i golobradi, bez dlaka po tijelu i sa surmom podvu?enim o?ima u dobi od trideset i tri godine

U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre stoji jo: "U liku svoga oca Adema koji je bio visok sezdeset arina.

Od Ebu Hurejre, r.a., se, tako?er, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Prva skupina koja ce u?i u Dennet bi?e poput

Mjeseca u no?i utapa. Oni koji budu ulazili iza njih blista?e poput najsjajnije zvijezde na nebu. U njemu ne?e ni malu ni veliku nudu obavljati, niti se oseknjivati niti pljuvati. ?eljevi ce im biti od zlata, a znoj ?e im mirisati poput mousa. Mengele ?e im biti od alojeva drveta. ene ?e im biti djevice crnih krupnih o?iju. Bi?e sloni svi kao jedan i ima?e lik njihova oca Adema, ezdeset arina visokog od zemlje."

O njihovom dranju Uzvieni veli: / Mi ?emo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni ?e kao bra?a na divanima jedni prema drugima sjedjeti. (El-Hidzr, 47.) tj. slonih srca i jedni prema drugima okrenuti licem u lice.

U Buharijinom Sahihu i Muslimovu Sahihu, takoder, se biljezi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Oni se ne?e me?usobno razilaziti niti mrziti. Njihova srca ?e biti slona kao jedno srce. Slavi?e Allaha i jutrom i nave?er."

preuzeto iz knjige Bistro more pobonosti i suptilnosti, Ahmed FeridAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share