Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Prekidanje odnosa sa prijateljem zbog njegovih grijeha


art_islamPitanje: Imam prijatelja s kojim se redovno druim. Taj moj ahbab je svrenik jedne nae medrese, a otac mu slovi kao u?en ?ovjek u vjeri. Trenutno sam u velikoj dilemi da li da nastavim svoje prijeteljovanje s njim ili ne. Naime, on je upoznao djevojku koja se nepristojno obla?i i nije dobra vjernica. Sa njom se na javnom mjestu ponaa kao da su ve? u braku. Da li mi preporu?ujete da prekinem druenje s njim, s obzirom da javno grijei i ne?e da popravi svoje ponaanje, mada je u poznavanju propisa islama ja?i od mene?

Odgovor: Sve dok dua ne po?ne izlaziti iz tijela, sve dok se vrata pokajanja (tevbe) ne zatvore, sve dotle, postoji mogu?nost da ?ovjek pogrijei isto kao to postoji mogu?nost da se pokaje. Bez obzira ko taj ?ovjek bio, bio u?en ili ne, poznavao propise islama ili ne, prakticirao islam u potpunosti ili djelimi?no, on nije i ne smije biti siguran da ga ejtan ne?e savladati i uputiti putem grijeha, malih i velikih. O?ito je da je tvoj ahbab preko te djevojke podlegao iskuenjima ejtana, da ga je ejtan savladao i uputio na stranputicu u tom pogledu. Problem nije samo u tome to on ?ini ta runa djela, nego je problem jo ve?i to on te grijehe ?ini javno, a javni grijesi za sobom povla?e ve?e posljedice, dunjalu?ke i ahiretske. Neke od dunjalu?kih posljedica su bacanje ljage na medresu koju je zavrio, mogu?nost da ga u tim pogrenim postupcima svijet po?ne slijediti, jer mnogi neuki znaju kazati: Kad moe hoda, mogu i ja, kaljanje ugleda njegova ?estitog oca i udaljavanje od njega njegovih ?estitih prijatelja koji ?e se, uvidjevi njegov pogreni put, od njega polahko distancirati. Primjer koji navodi, naalost, nije jedini. Do sada sam upoznao dosta sli?nih primjera. Razloga za takvu pojavu ima vie i ?ini mi se da su ti razlozi realni, jer okruenje u kome ivimo pogoduje takvim pojavama. Otuda se prema tim pojavama, koje su u okolnostima u kojima ivimo, sasvim realne, treba realno odnositi i treba ih lije?iti nastoje?i prije svega, uzroke takvih pojava eliminisati. To je, bez sumnje, dug proces. Smatram da naoj bra?i i sestrama, koji su vie upoznali propise islama od drugih i koji ponekad svjesno iste kre, bilo javno ili tajno, treba, prije svega, pomo?i. Generalno, muslimani trebaju ljudima pomagati protiv ejtana, a ne odmagati im. Naravno treba traiti efikasnu pomo?, dakle pomo? koja ?e posti?i svoj cilj. U konkretnom slu?aju vidi da li je to distanciranje, bilo potpuno ili djelimi?no, ili pak neki drugi pristup. Nastoj da prona?e efikasnu metodu, kako bi, uz Allahovu, d., pomo?, na njega djelovao u pozitivnom smislu. U svakom slu?aju, preporu?ujem ti da izbjegava pojavljivanje s njim na javnim mjestima kako svijet o tebi ne bi dobio pogrenu sliku, jer s kim si takav si. Nemoj sa njim ni prijeteljovati, jer prijeteljovanje je znak ljubavi, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: Ti ?e biti sa onim koga voli. (Sahihu-l-Buhari, Kitabu-l-menakib, br. 3688) No, i pored svega, ne zaboravi svoju dunost prema bratu u islamu i nastoj da mu pomogne da se spasi nevolje u kojoj se naao. Molim Allaha, d., da ti pomogne da bude uzro?nik njegove upute. Amin.

Na pitanje odgovorio: ukrija Rami?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...