Utorak, FEBRUARY 25, 2020


dzamija_x

Pitanje: Es Selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu. Moje pitanje je Allah vas blagoslovio i okoristio sve nas vaim znanjem- gdje iddet-pri?ek provodi ena koja je tre?i put dobila talak-razvod braka?

Odgovor: El-hamdu lillahi Rabbi-l-'alemin, we-s-salatu we-s-selamu 'ala Resulillahi we 'ala alihi we sahbihi edme'in. A zatim: 

ena koja je dobila tre?i talak-razvod braka a nije trudna, takva ena se vie ne moe vratiti svome muu i ivjeti s njim i stoga takvu enu njen mu nije duan izdravati i dati joj stan. Ona nema vie pravo na izdravanje i stan, tako da ona svoj iddet-pri?ek provodi u ku?i svojih roditelja, kako se biljei kod Buharije i Muslima od Fatime, k?erke Kajsa, da je rekla: Moj mu me je pustio tre?i puta za vrijeme Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije odredio opskrbu i stan. U pojedinim rivajetima ovog hadisa stoji: Doista, stan i izdravanje pripada samo onoj eni koja moe da se vrati svome muu. Kod imama Ahmeda i Ebu Davuda stoji: Nema pravo na izdravanje osim ako si trudna! Ovaj dodatak pojanjava da samo trudnica, ukoliko je i razvedena tre?i puta, ima pravo na izdravanje i na stan tako?e sve dok se ne porodi, odnosno dok ne istekne njen iddet s njenim poro?ajem. I oko ovoga postoji saglasnost islamskih u?enjaka.

Ibnu Kudame, rahimehullahu te'ala, kae: Ukoliko mu pusti svoju enu neopozivim razvodom braka, poput d aje razvede tre?i put, ili se ona otkupi od njega ili se razvedu prekidom braka-feshom, a ona bude trudna, tada njoj po idmau-konsenzusu islamskih u?enjaka pripada izdravanje i stan zbog rije?i Uzvienog Allaha: Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogu?nostima, i ne ?inite im teko?e zato da biste ih stijesnili. Ako su trudne, daj te im izdr?avanje sve dok se ne porode! (Prijevod zna?enja Talak, 6.) Tako?er, u pojedinim rivajetima hadisa fatime, k?erke Kajsa, stoji da joj je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Nema pravo na izdravanje osim ako si trudna! Ovo zbog toga to je ona trudna sa svojim muem, nosi njegovo dijete a on je duan da izdrava svoje dijete i njega ne moe izdravati osim sa njenim izdravanjem. Stoga je mu obavezan da je izdrava dok se ne porodi. A za enu koja nije trudna rekao je: to se ti?e ene koja nije trudna, ona nema pravo na izdravanje a oko stana postoje dva miljenja: 1) da ima pravo na stan i to je miljenje: Omera, Ibnu Omera, Ibnu Mes'uda, Aie, poznatih sedam pravnika Medine, Malika i afije. 2) da nema pravo ni na stan ni na izdravanje i to je miljenje: Alije, Ibnu Abbasa, Dabira, Ata'e, Tavusa, Hasana, Ikrime, Mejmuna b. Mihrana, Ishaka, Ebu Sevra i Davuda.

Ispravno je da ena koja je razvedena neopozivim razvodom braka, koja se vie ne moe vratiti svome muu, da nema pravo na izdravanje niti na stan, osim u trudno?i. Kae Ibnu Abdi-l-Berr, rahimehullahu te'ala: Ko bude slijedio dokaz vidje?e da njoj nita ne pripada, jer da je obaveza dati stan takvoj eni (da ona ima pravo na stan), Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi to naredio i ne bi je (Fatimu k?erku Kajsa) premjestio iz ku?e njenog mua u ku?u Ummu erik i u ku?u Ibnu Ummi Mektuma. (Vidjeti: Temhid, 19/151.)

A Uzvieni Allah najbolje zna! Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI