Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Vjerodostojnost hadisa "Jasin je srce Kur'ana"?


YA-SIN_2Pitanje: Je li vjerodostojan hadis u kojem se spominje da je sura Jasin srce Kur'ana?

Odgovor: Sva hvala pripada samo Allahu! Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegovu ?asnu porodicu i sve ashabe!

Biljei se od Ubejja b. Ka'ba, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Uistinu sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je Jasin. Ko bude u?io Jasin i tim u?enjem namjeravao samo Allahovo lice, Allah ?e mu oprostiti i podariti mu nagradu kao da je dvanaest puta pro?itao cijeli Kur'an! Kod svakog muslimana, kojem se priblii smrtni ?as, kada bude u?ena sura Jasin, sa svakim harfom iz sure Jasin sputa se deset meleka koji se redaju u safove, trae oprosta za njega, prisustvuju njegovom kupanju, prate njegovu denazu, klanjaju mu denazu-namaz i prisustvuju njegovom ukopu! Koji god musliman na samrti bude u?io suru Jasin, Melek smrti ne?e mu uzeti duu sve dok ne do?e melek Ridvan, ?uvar Denneta, iz Denneta sa dennetskim pi?em, pa se ovaj jo na svojoj postelji njega napije. Tada mu Melek smrti uzima duu a on je napojen, boravi u kaburu a on je napojen, bi?e proivljen na Sudnjem danu a on je napojen, obra?unavat ?e se a on je napojen, i ne?e imati potrebe ni za jednim havdom od havda svih vjerovjesnika, zatim ?e u?i u Dennet a bit ?e rejjan.

ejh Albani, rahimehullahu te'ala, ovaj hadis je ocijenio izmiljenim i spomenuo ga je u svojoj zbirci slabih hadisa pod brojem 5870.

Biljei ga El-Kuda'i (1-2/87) preko Zekerije b. Jahje, on od ebabeta koji kae da mu je pri?ao Mehled b. Abdu-l-Vahid od Alije b. Zejda b. Dede'ana i od Ata'e b. Ebi Mejmuna a oni od Zirra b. Hubeja koji prenosi od Ubejja b. Ka'ba a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. U lancu prenosilaca nalazi se Mahled za kojeg Ibnu Hibban kae: Munkeru-l-hadisi didden! Zatim je spomenuo ovaj hadis nakon ?ega kae: Ne znam ko ga je ubacio ako ga nije Mahled od sebe izmislio!

Tako?e, ejh Zekerija el-Ensari odgovorno tvrdi da je ovaj hadis izmiljen. (Vidjeti njegove opaske na Bejdavija, 1/226.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...