Nedjelja, APRIL 18, 2021
pokajnici_logo

Pokajanje glumice Medihe Kamil


pokajanje_xImam je u?io: "Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, sve dok nije doao do: "Znajte da Allah daje ivot ve? mrtvoj zemlji! Mi vam objanjavamo dokaze da biste razumjeli. (Prijevod zna?enja El-Hadid, 16-17.) Osjetila sam kao da se meni Allah obra?a, kako bi od mene udaljio brigu i o?aj. Kao da mi kae: "Znaj da, kako je Allah u mogu?nosti da oivi zemlju s kiom, tako je u stanju da oivi okorjela srca, kao to je srce moje majke i da ga o?isti sa svjetlom imana." Smirenost mi je po?ela obuzimati srce. Vratila sam se ku?i i zaspala kao nikada do tada. Ujutro sam nala majku u prima?oj sobi, tunu, koja je lutala u mislima. Dola sam do nje, sagela se i poljubila joj ruku... 

Otvorila sam o?i i ugledala tetku, maj?inu sestru, koja mi je bila kao brina majka. Njen suprug i djeca su gajili ljubav prema meni. to sam vie rasla, sve sam vie voljela tu porodicu. Moja tetka i njen suprug su obavezno klanjali sabah namaz i budili svoju djecu da zajedno s njima klanjaju u dematu, a i ja sam od svoje pete godine klanjala tako, oponaaju?i ih. Suprug moje tetke je bio hafiz, a glas prilikom u?enja Kurana mu je bio prelijep. Zra?io je saosje?anjem i dareljivo?u, naro?ito prema meni, jer me je smatrao kao svojim najmla?im djetetom. U vrijeme praznika nama je dolazila lijepa i elegantna gospo?a koja mi je donosila mnogo poklona. Grlila me je i ljubila. Ja sam je zvala Tanta, a ona je od mene, kroz smijeh, traila da je zovem Dudu.

Kada sam imala sedam godina saznala sam da je Dudu moja majka, da je njen posao uzurpirao cijelo njeno vrijeme i zbog toga je bila prisiljena da me ostavi kod tetke. Na moj dvanaesti ro?endan preselila sam se kod svoje majke u njenu ku?u. Ku?a je bila prostrana i lijepa. U njoj je bila vojska slga, ?uvara i pomaga?a. Svi su okruivali moju majku, natje?u?i se ko ?e prije izvriti njene naredbe, kao da je kraljica. Iako su me okruivali svi oblici bogatstva i luksuza, osje?ala sam se kao stranac i kao izolirano ostrvo u sredini okeana. Iako se moja majka igrala sa mnom i bila ljubazna prema meni, u ono malo vremena koje je provodila u ku?i, osje?ala sam, jo dok sam se nalazila u njenom zagrljaju, da se nalazim u zagrljaju ene koja mi je strana.

ta vie, njen miris nije bio kao miris koji mi se svi?ao u vrijeme dok sam bila u zagrljaju svoje tetke. Njen miris je bio mjeavina mirisa parfema, cigareta i drugog mirisa kojeg nisam poznavala, ali sam poslije saznala da je to alkohol. Poslije kratkog boravka s majkom, upitala sam je za zanimanje koje joj oduzima ve?inu vremena. Pogledala me je za?u?eno, kao da sam stvorenje s Marsa i zapitala me: "A zar ti ne zna da sam ja glumica? Zar te nije obavijestila tetka?

Odgovorila sam da nije. Dodala je: "Naravno da te nije obavijestila, jer ona nije zadovoljna mojim poslom i smatra ga nedozvoljenim. Koliko je ona naivna? Zaista "umjetnost" koju upranjavam slui plemenitoj misiji koja izgra?uje duhovne sposobnosti i plemenite osje?aje. Povukla me je za ruku do salona i rekla: Sada ?e pogledati sve moje filmove". Stavila je kasetu u video. Prvi put u svom ivotu, sjela sam da gledam njene filmove koji su sadravali u sebi scene u kojima je bila u prozirnoj odje?i, u zagrljaju mukaraca.

To sam gledala prvi put u ivotu jer je tetak strogo nadzirao televizor, a posebno kada su bili u pitanju filmovi moje majke. Nisam znala ta da radim dok sam gledala majku u tim situacijama. Sve to sam mogla u?initi je da oborim glavu i da gledam u zemlju, a ona se smijala iz dubine srca, sve dok joj suze nisu potekle.

Kada sam narasla i navrila osamnaestu godinu, scene moje majke u filmovima su se pove?avale, a s njima se u scenama pove?avala razgoli?enost i izopa?enost. Pogledi mojih prijatelja u koli, u kojoj su bili izmjeani mukarci i djevojke, ubijali su me po hiljadu puta. Gledali su me kao jeftinu robu koju svako moe uzeti, iako sam bila daleko od toga. Naprotiv, jo iz djetinjstva sam obavljala namaze i klonila se zabranjenih djela. Osje?ala sam duboku tugu kada sam posmatrala majku da pije alkohol u vrijeme ramazana, te kada sam vidjela da ne zna broj namaskih rekata, a sve to je znala o islamu je ehadet. Moda ?e zapitati: Zato joj se nisi suprostavila?

Ko kae da joj se nisam suprostavila i usprotivila? Mnogo puta sam joj otvoreno rekla da nisam zadovoljna s njenim na?inom ivota i traila od nje da ostavi glumu i da potrai drugi posao. Ponekad me je ismijavala ili se pretvarala da pristaje na to, a ponekad me optuivala da sam kruta i govorila mi: "ta ti zapravo ho?e? Ophodim se s tobom kao s kraljicom. Kupila sam ti mercedes iako si u srednjoj koli. Sve tvoje haljine su iz Evrope. Svake godine te vodim u svjetske metropole. Prosto re?eno, tvoji snovi su za mene naredbe.

I kada joj odgovorim: "Moj najve?i san je da te vidim ?ednu kao to vidim sve ostale majke", ona bi povikala na mene: "Scene koje ti se ne svi?aju, obezbje?uju ti lagodan ivot sa kojim se nasla?uje i zbog kojeg ti zavide druge djevojke, ali si ti slijepa i to ne primje?uje".

Zbog njene neobuzdane elje za "reflektorima", slavom i novcem bila sam prisiljena da progutam svoje protivljenje sa svom gor?inom. Kada je doao moj dvadeseti ro?endan, upitala me je koji poklon da mi kupi. Rekla sam joj da bi voljela posjetiti mjesto koje do sada nismo posjetili. Upitala je sa ?u?enjem: "A zar postoji mjesto a da ga nismo posjetili?" Rekla sam: Mekka! Skamenila se par trenutaka, a zatim rekla: "Mekka?"

Pogledala sam je mole?im pogledom: "Molim te mama, udovolji mojoj molbi?" "A zar mogu da odbijem tvoju molbu, moja voljena" rekla je. Put u Mekku se ne moe opisati. Obuzeli su me ?udni osje?aji kao da hodam po oblacima, a kada sam prvi put vidjela Kabu, zaplakala sam. Hiljadu puta sam zamolila: "Gospodaru moj, uputi moj narod, zaista oni ne znaju?" I kao da sam osjetila da ?e moja majka biti upu?ena iako je ona u ?itavom putovanju osje?ala dosadu.

Obavila sam umru, vratila se u svoj grad i stavila mahramu. Iznenadila ju je moja odluka, ali u po?etku nije komentarisala jer je bila zauzeta snimanjem, a sukob se nastavio kasnije. Poga?ala me podrugljivim pogledima i govorila: "Koji je to turban kojeg obla?i? Koja je to zaostalost. Ima li ezdeset godina, pa da stavlja mahramu? Naravno da ?e re?i: "Postala si majka hade (stare osobe).

Ja sam ta koja je glumila dragu osobu da bi postala majka hade. A ta da radim sa tvojim haljinama koje sam kupila u Evropi, da ih pospem gorivom i zapalim? Jedne prilike me obuzela hrabrost, te sam joj rekla: "Ja sam spremna da ivim kod tetke, kako ti ne bi pri?injavala neugodnosti. Kao da sam rekla rije? nevjerstva. Uzbudila se i povikala: "Tetak je siromah i nije u mogu?nosti da troi na tebe. Zaklinjem ti se da ukoliko napusti moju ku?u, ne?u vie troiti novac na tebe.

I zar te odgajam da bi me napustila?" Rekla sam: "Dobro, ostavi me da ivim na na?in s kojim sam zadovoljna". Otro me je pogledala i rekla:"Dobro, radi ta ho?e". Prola je godina dana od bu?ne rasprave, a nai odnosi su oslabili, sve dok se nije dogodila nagla promjena poslije njenog povratka iz Amsterdama gdje je snimala film. Bila je tuna i zabrinuta. Naredila mi je da ne vozim auto, boje?i se za moj ivot, te mi je iznajmila voza?a.

Nije spavala u no?ima, a da ja nisam bila u njenom zagrljaju. Kada sam je pitala o tajni njene tuge i brige, glumila bi da se smije i govorila: "Ne postoji tuga i briga." Pokuala sam da saznam to kod njene menaderice, a nakon upornosti mi je rekla da je moja majka u Amsterdamu slu?ajno srela Ahmeda, svog blinjeg ro?aka, koji je kao ininjer potpisivao ugovor za svoju firmu. Kada je htjela da se rukuje s njim, rekao joj je hladno: "Zaista sam rune sre?e da te slu?ajno ovdje sretoh." Rekao joj je da je prijateljica ejtana, da svojim filmovima raspiruje strasti kod mladi?a, da je notorni alkoholi?ar, da ne pokriva stidno mjesto i rekao joj je: "Znam da je tvoja dua u tvojoj jedinoj k?erki, i boj se za nju da je ne pogodi nebeska vatra i da je ti ne opri njom.

Nakon to je menaderica zavrila, osjetila sam kao da me ?eki? udario u glavu. Na ro?ak je bio upravu kada ju je ukorio, ali Allah ne kanjava druge radi grijeha drugih osoba. Plakala sam radi njenog, ali i radi svog stanja. Nakon nekoliko mjeseci desilo se ono to nikome nije padalo na um. Pojavila joj se oteklina na grudima. Posumnjali smo da je rak. Zajedno smo otputovali u London da obavi operaciju.

Njeno psihi?ko stanje je bilo teko. Prije nego to je ula u operacionu salu, rekla mi je: "Znam tvoju jaku vezu sa Allahom. Znam da ja ne zasluujem ?istu k?erku kao to si ti. Svojim postupcima sam veoma runo postupala prema tebi. Molim te, moli od Allaha milost za mene! ta ako umrem u ovoj sobi? Plakala sam i tresla se. Stavila sam glavu na njena prsa i rekla: "Jo ?e ti ivjeti mama.

I ivjet ?e, jer te ja trebam. Allah ne?e liiti k?erku njene majke." Nasmijala se i rekla: "Ukoliko preivim, iznenadit ?u te. Operacija je uspjela, pa sam je pitala o obe?anom iznena?enju. Dugo me je gledala sa njeno?u, a potom rekla: "Ostavit ?u alkohol i cigarete, kao prvu etapu kojoj ?e slijediti druge etape." Sko?ila sam od radosti, zagrlila je i ljubila. Koliko sam samo eljela da moja majka u?ini taj korak.

Po?ela je da klanja, da pita o zekatu, te o ostalim djelima vezanim za islam, a ja sam bila puna sre?e dok sam joj odgovarala. Ali to nije dugo potrajalo. Vratila se svojim prijanjim obi?ajima. Jednog dana, u ?etiri sata ujutro, vratila se u pijanom stanju. Njena menaderica ju je pridravala da ne padne. Povikala sam na nju: "Alkohol! Ponovo!" Menaderica mi je zatraila da joj pomognem da majka u?e u sobu, a ja sam povikala: "Kada ona ne?e sebi  da pomogne, onda

joj niko ne?e mo?i pomo?i." Snano sam zalupila vrata. Nakon kratkog vremena, ula je menaderica i rekla: "Znam da ti je teko. Me?utim, ovo joj je prvi put od kada ti je obe?ala. Bila je na proslavi ro?endana kod jedne velike filmske zvijezde. Ismijavao joj se to je ostavila alkohol. Zakleo se rastavom braka da ?e popiti s njom jednu ?au. U po?etku je odbila, ali zvanice su je aplauzom ohrabrile, tako da je popila jednu ?au viskija koja je povukla za sobom ostale.

Vjeruj mi! Tvoja majka ho?e da se promjeni i zbog toga te molim da joj pomogne. Pokuala sam da prihvatim rije?i menaderice i da sama sebe ubijedim da se majka bori, ali njen posljednji film je prekora?io svaku mjeru. Velika uzbuna koja se digla oko filma, te napadi ?asopisa na njega zainteresovali su me da ga pogledam, a bolje je bilo da nisam. Film je bio neto najuasnije to sam ikada vidjela u svom ivotu. Glumila je ulogu plesa?ice koja je upetljana u kriminal, a potom ula u zatvor. Nakon toga, film se pretvara u predstavu onoga ta se deava u zatvorima za ene, od nemorala i seksualnih nastranosti. Toliko su sporne scene bile vulgarne da su kod mene izazvale mu?ninu i potitenost.

Izala sam iz kina na ulicu. ta da radim? Vratila sam se ku?i nakon to sam obila sve ulice. Nala sam je sa ?aom alkohola. Do?ekala me sa rije?ima: "Gdje si ti moja voljena! Zabrinula sam se za tebe." Pogledala sam je i rekla: "Gledala sam tvoju zadnju sramotu. Ustala je i rekla: "Kako to sa mnom razgovara, a ja sam ti majka?" Teko meni. Da mi  bogdom nisi majka, a ja tebi k?erka.

Zar ti nije dovoljno tvog cinizma i opijanja, pa si glumila u jeftinom filmu koji poga?a strasti nemoralnih osoba. Ponizila si me. Ti si najgora majka koju sam vidjela u svom ivotu!". Snano me je oamarila. Skamenila sam se od iznena?enja. Napustila sam ku?u i otila u mesdid koji je bio u blizini. Dugo sam u?ila Kuran, a suze su mi tekle sve dok nisu pokvasile stranice Kur`ana.

Osje?ala sam razo?arenje i nisam sebi dola dok me akamski ezan nije "probudio". Ustala sam da klanjam. Imam je u?io: "Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, sve dok nije doao do: "Znajte da Allah daje ivot ve? mrtvoj zemlji! Mi vam objanjavamo dokaze da biste razumjeli. (Prijevod zna?enja El-Hadid, 16-17.)Osjetila sam kao da se meni Allah obra?a, kako bi od mene udaljio brigu i o?aj. Kao da mi kae: "Znaj da, kako je Allah u mogu?nosti da oivi zemlju s kiom, tako je u stanju da oivi okorjela srca, kao to je srce moje majke i da ga o?isti sa svjetlom imana." Smirenost mi je po?ela obuzimati srce. Vratila sam se ku?i i zaspala kao nikada do tada.

Ujutro sam nala majku u prima?oj sobi, tunu, koja je lutala u mislima. Dola sam do nje, sagela se i poljubila joj ruku. Pogledala me je, a njene o?i su bili ispunjene suzama. Rekla mi je sa priguenim glasom: "Poljubila si mi ruku nakon to sam te ju?er udarila?" Odgovorila sam: "Ti si moja majka i tvoje je pravo da me ukori." "Ne, tako mi Allaha. Nisi ta koja zasluuje ukor, niti ja zasluujem ?estitu k?erku kao to si ti." Potom je ustala i napustila ku?u.

Tog trenutka sam spoznala da se majka mijenja i da njeno srce smekava, te da svjetlost imana ulazi u nju. Pove?ala sam svoj trud pozivaju?i je islamu. Mnogo sam joj govorila o onome ta se deava na vjerskim predavanjima u mesdidu, kojima sam redovno prisustvovala. Usmjeravala sam radio prilikom u?enja Kur`ana prema njoj, kako bi ga ?ula. Ustrajavala sam u njenom pozivanju da sa mnom prisustvuje vjerskim predanjima, ako ba nita, onda samo da meni pravi drutvo.

Nastupio je ?as u kojem je stavila mahramu. Kada sam je pozvala da prisustvuje vjerskom predavanju kod bive "umjetnice" koja se pokajala, nije se protivila prijedlogu. Ula je u sobu da se obu?e. Bila sam vrlo sretna. Vidjela sam da je stavila bijelu mahramu na glavu, koja je bila kao kruna. Sljede?eg jutra je zatraila od mene da je predvodim u sabah namazu.

Nakon to sam prou?ila Fatihu, razmislila sam ta da u?im od Kur`ana. Allah me je uputio da prou?im: "i za one koji se, kada grijeh po?ine ili kad se prema sebi ogrijee, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole a ko ?e oprostiti grijehe ako ne Allah? - i koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih ?eka nagrada - oprost od Gospodara njihova i Dennetske ba?e kroz koje ?e rijeke te?i, u kojima ?e vje?no ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili." (Prijevod zna?enja Ali Imran, 135-136.) I samo to sam zavrila dva ajeta, osjetila sam da pla?e i jeca. Cijelo njeno tijelo se treslo od ja?ine uzbu?enja. Pobojala sam se za nju i brzo sam upotpunila namaz.

Zagrlila sam je kako bi se smirila. Objesila se na mene kao dijete na svoju majku. Rekla sam joj: "Donije?u ti ?au soka od limuna." Jo se vie pri?vrstila uz mene i rekla: "Nemoj. elim da pri?am s tobom o brizi koja priti?e moja prsa." "Dobro, majko moja. Pri?aj!" Nakon dubokog uzdaha rekla je: "Kada sam po?ela sa glumom, bila sam najudaljenije bi?e od Allaha. Nita me nije privla?ilo u ivotu osim novca, slave i ljubavnih pri?a. Nakon to su dani prolazili, pove?avala  se moja popularnost, ali su me obuzimali ?udni osje?aji kao da sam na vrhuncu izgubljenosti i to kada sam bila na vrhuncu slave. Mnogo puta sam silno eljela da se izbi?ujem. Koliko sam puta stojala ispred ogledala u najljepoj odje?i, ali sam eljela pljunuti sama sebi u lice." Moja majka je nastavila sa govorom, a njenje suze su kapale s obraza. Rekla sam joj: "Zaista, svaka suza ?e oprati jedan grijeh i izbrisati loe djelo.

Zatraila sam da nastavi govoriti. Rekla je: "Kada sam se razboljela i otila u London radi operacije, zamislila sam sama sebe kako isputam zadnje izdisaje, vra?am se ku?i u sanduku i to kao mrtvo tijelo. Zapitala sam sama sebe: ta ?e re?i melekima u kaburu kada te budu pitali o ivotu u kojem si se igrala, kojeg nisu upravljala racionalna, niti razumna mjerila'. Ali, ljubav prema slavi je bila ve?a od poziva moje due. Nakon to me je Allah izlije?io, vratila sam se ponovo grijeenju. Jedne prilike, zaustavila me jedna osoba i rekla mi: "Koje si ti stidno mjesto pokrila? O blistava zvijezdo-glumice!

?uvaj se da se ne srui nebeska srdba na tvoju k?erku i da je ti ne opri vatrom. Kao da me pogodio dehennemskim eravicama. Obuzela me nesanica poslije tih otrovnih rije?i i progonio me duh boanske osvete. Gledala sam te i pitala se: ta ako te, ne dao Allah, zadesi kakva neda?a? Naravno da bih u?inila samoubistvo. S tim je spomenuta osoba napravila om?u koja se nije odreivala od mene. Kad god bi se popela na podijum, pojavila bi se tvoja slika ispred mene i ?ula bi rije?i osobe, kao da ih je govorio u istom trenutku. Plakala bih i ubijala bi me briga. Patila sam se patnjom koju ne mogu izdrati ljudi sve dok nije doao trenutak u kojem si bila otvorena prema mom opijanju i cinizmu.

To je bio straan trenutak u kojem si strgla s mog lica masku s kojom sam sama sebe varala i stavila si me ispred mog pravog ?injeni?nog stanja koje sam ja primjetila i nisam trpila da sebe vidim u njemu i tada sam te udarila. Nakon udarca povikala sam u sebi: "Zar je grijeenje s tobom dolo do tog stepena, do stepena da si postala opaka, da si se uzoholila i naudila "svojoj dui" i najvrednijoj osobi kod tebe? ta je ostalo od grijeha koje nisam po?inila? Gospodaru moj, umjesto da Ti zahvaljujem to si mi darovao ?estitu k?erku, ?iju ?isto?u nije nita uprljalo, uprkos njenom okruenju, ja prodajem svoj ivot za jeftinu cijenu! Neka su prokleti reflektori, ekran i novac.

Ja traim put koji vodi Allahu." Svaka rije? moje majke je zra?ila iskreno?u i povjerenjem. Nakon to je zavrila svoj govor, rekla sam joj: "Zaista, ti istinski eli da se pokaje Allahu, ali ?u biti otvorena s tobom. Bojim se da ?e me ponovo po drugi put iznevjeriti." Ustala je i uhvatila se za moju ruku, kao to se utopljenik hvata za ue, za spas i rekla: "Ne boj se! Ja sam uporna da nastavim put koji vodi Allahu sve do posljednjeg trenutka ivota, samo te molim da nastavi da me pomae?" Ispunila je svoje obe?anje.

Nije me poslije toga nikada iznevjerila. Njena preokupacija je postao ibadet, traenje oprosta, saosje?anje sa siromasima i dova, danju i no?u, da joj Allah uzme duu u mjesecu ramazanu. Nakon nekoliko godina, poslije ostavljanja glume, u jednom ramazanskom danu njena dua se preselila kod njenog Stvoritelja. Mnogo je postila, klanjala i ?inila zikr. Gospodaru moj, primi njeno pokajanje i u?ini njeno pribivalite dennet Firdeus! Amin! 
 

Izvor: Novine Beair Egipat 30. maj 2008. Pri?u je spomenula k?erka Medihe KamilAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Utjecaj islamskog vjerovanja na izgradnju samopouzdanja
    Piše: Abdulvaris Ribo Pitanje samopouzdanja vrlo je važno pitanje u životu svakog čovjeka i to u svim sferama njegovog života. Samopouzdanje je vjera u sebe,...
  • Ramazan u Egiptu
    Piše: Muaz Smajlović Svake godine muslimani širom svijeta dižu lice prema nebu, pogledima punim nade traže tanane svjetlosne niti mlađaka, koji će osvijetliti srca vjernika...
  • Brammertz: Imamo dokaze za genocid u drugim opštinama u BiH
    Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN) predstavio je izvještaj kada je riječ o procesuiranju zločina...