Četvrtak, JANUARY 23, 2020
tekstovi_logo

Istina o Isa a.s.


true1.Isa a.s., je bio ?ovjek

Allah Uzvieni nam u ajetima sure Ali Imran (45-60) kazuje o tome da je Isa bio ?ovjek. U Kuranu se spominje kazivanje njegove nene,  zatim majke, a onda i pri?a o samom njegovom ro?enju.

Sve verzije evan?elja spominju da ga je rodila Merjem i da se njemu desilo sve ono to se deava obi?nim ljudima, tj.da je stvoren, a prije toga nije postojao, da je jeo , pio, umarao se, spavao i umro1i sve ostale ljudske osobine.

2.Isa je bio Allahov poslanik

O ovoj ?injenici Kuran govori: Mesih sin Merjemin nije nita drugo nego poslanik, a i prije njega su bili poslanici. (El-Maide,75)

On je svojem narodu,  kao to se u evan?eljima spominje, mnogo puta govorio da je samo poslanik od Allaha.

U Evan?elju po Luki 10/16, :A onaj ko mene prezire,taj prezire i Onoga koji me je poslao.

O tome da je Isa bio samo poslanik govori I Evan?elje po Mateju 10/40, Evan?elje po Luki 4/ 43, Evan?elje po Ivanu 4/ 34.

3.Isa je bio poslanik samo sinovima Israilovim

Rekao je Uzvieni:i kao poslanika sinovima Israilovim(Ali Imran,49)

U Evan?elju po Mateju (15/24 i 10/5) stoji da je Isa rekao:Ja nisam poslan osim izgubljenom stadu doma Israilovog.

4.Isa a.s., je pozivao  u oboavanje samo jednog Allaha koji nema sudruga

Uzvieni u Kuranu spominje njegove rije?i:Allah je moj i va gospodar,zato se samo Njega oboavajte(Ali Imran,51)

U Evan?elju po Mateju 4/10 stoji:Gospodaru,svome Bogu budi pokoran  i samo Njega Jednog oboavaj.

U Evan?elju po Marku 12/29 se navodi da je Isa rekao:Sluajte o Israel?ani,Gospodar ,Bog na  je jedan Bog

U Evan?elju po Luki 4/8 se spominje da je Isa rekao sotoni koji  je od njega traio  da mu se pokori:Idi o sotono,dosita je propisano da Gospodaru,jedinom Bogu bude pokoran i da samo Njega Jedinog oboava.

5.Isa je slijedio Musaove zakone i upotpunio ih je

O tome Uzvieni veli:i da potvrdim istinitost Tevrata,objavljenog prije  mene i da vam dopustim neto to vam je bilo zabranjeno(Ali Imran, 50)

U Evan?elju po Mateju  5/17 stoji:Nemojte misliti da sam ja doao da negiram  zakon i vjerovjesnike.Ja nisam doao da negiram i ponitim,ja sam doao da upotpunim.

6.Isa a.s. je pozivao da se ljudi pokaju i povrate Allahu

Uzvieni o tome veli:Ja vam dolazim sa znamenjima od Gospodara vaeg,zato se bojte Allaha i mene sluajte.(Ali Imran, 50)

Neki autori navode da je glavni cilj kojem je pozivao Isa bio pokanje Allahu.

To se spominje u Evan?elju po Mateju 9/13 i Evan?elju po Marku 1/14

Iz ovih tekstova se jano vidi da je Isa a.s., bio ?ovjek,koji je poslan sinovima Israilovim,te da je pozivao u oboavanje samo Jednog Allaha koji nema sudruga.

Iz knjige  Dirasatu fi-l-edjan, el-jehudijje we-n-nasranijje, autora dr.Sauda b.Abdu-l-aziza El-Halefa

Sa arapskog preveo:Senad Muhi?

1 Ovo je ono to spominju evan?elja,a mi muslimani vjerujemo da on nije ubijen i da nije umro,ka to to spominje Uzvieni:A niti su ga ubili,niti razapeli (En-Nisa,157-158)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA