Ponedjeljak, DECEMBER 04, 2023
tekstovi_logo

50 savjeta kako razviti povjerenje u dje?ijim srcima


kidislam50 savjeta kako razviti povjerenje u dje?ijim srcima

1. Pohvali svoje dijete pred drugima.

2. Nemoj mu dopustiti da kritikuje sebe.

3. Obra?aj mu se sa Ako doputa i Hvala ti.

4. Tretiraj ga kao dijete, i pusti ga da ivi u svom djetinjstvu.

5. Pomozi mu da sam odlu?uje.

6. Nau?i ga da pliva.

7. Neka bude po?asni gost u nekim sve?anostima.

8. Pitaj ga za njegovo miljenje i konsultuj ga u nekim stvarima.

9. Napravite kutak u ku?i za njegove radove i potpiite njegovo ime na njegovim dostignu?ima.

10. Pomozi mu da sklapa prijateljstva, jer danas djeca ne znaju birati prijatelje.

11. U?inite da se osje?a bitnim i da ima sposobnosti kojim ga je Allah obdario.

12. Podu?i ga da klanja s tobom i u srcu mu razvij vjeru u Allaha.

13. Podu?i ga vjetinama predstavljanja i iznoenja miljenja, kako da govori i predstavi ono to ima pred ljudima.

14. Podu?i ga kako da ?ita i slijedi uputstva.

15. Podu?i ga kako da postavlja principe i obaveze i kako da ih slijedi i izvrava.

16. Podu?i ga osnovama prve pomo?i.

17. Odgovaraj mu na sva pitanja koja postavi.

18. Ispuni dato mu obe?anje.

19. Podu?i ga osnovnim vjetinama kuhanja kao to je kuhanje jaja, pe?enje krompira, podgrijavanje hljeba i sl.

20. Upoznaj ga sa vano?u upu?ivanja dove i traenja Allahovog blagoslova.

21. Podu?i ga timskom radu.

22. Ohrabri ga da postavlja pitanja.

23. U?ini da se osje?a zna?ajnim me?u svojim prijateljima.

24. Obrazloi mu razloge zbog kojih donosi bilo koju odluku.

25. Budi s njim prvog dana kole.

26. Pri?aj mu neke pri?e iz svog djetinjstva.

27. Igrajte se igre u kojoj ?e on imati ulogu nastavnika, a vi ulogu u?enika.

28. Podu?i ga kako da ga prona?e kad se negdje izgubi (da nau?i svoje ime, ime roditelja, broj telefona i sl.)

29. Nau?i ga kako da odbije neto i kako da kae Ne! onom to je pogreno.

30. Podu?i ga kako da poklanja i kako da dijeli.

31. Daj mu dovoljno novca tako da ima kad mu zatreba.

32. Ohrabruj ga u u?enju i pam?enju.

33. Podu?i ga kako da se brani.

34. Objasni mu ono to pita u vezi svojih nejasno?a i nedoumica.

35. Nikad mu nemoj prijetiti!

36. Daj mu potrebna upozorenja.

37. Podu?i ga kako da se nosi sa neuspjesima.

38. Podu?i ga kako da ulae svoj novac.

39. Zajedno probajte neto novo i za njega i za sebe sa prethodnim upoznavanjem sa posljedicama.

40. Podu?i ga kako da popravlja svoje stvari i ure?uje ih.

41.  Dijeli s njim snove i ambicije i ohrabri ga u eljama.

42. Podu?i ga razlikama me?u spolovima (izme?u mukaraca i ena) u svjetlu kur`anskih ajeta.

43. Podu?i ga ispravnim i plemenitim principima i vrijednostima.

44. Podu?i ga da snosi odgovornost za svoje ponaanje.

45. Pohvali njegove radove i dostignu?a, i podu?i ga kako da ih obiljei.

46. Podu?i ga kako da se ophodi prema ku?nim ljubimcima.

47. Uputi mu izvinjenje za svaku o?itu pogreku.

48. Odredi mu dan za iznena?enja.

49. Navikni ga na svakodnevno u?enje ?asnog Kur`ana.

50. Kai mu da ga voli i prigrli ga na prsa, jer mu to usa?uje samopouzdanje.

Prevela: Merjem Kapo, SarajevoAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA