Nedjelja, AUGUST 07, 2022
tekstovi_logo

Velike rije?i "malih" ljudi


 islam_ahmed- Kae Ahmed ibn Hanbel, rahimhullah:
Od kada sam stavljen na iskuenja nisam ?uo djelotvornije rije?i nego rije?i beduina koji mi se obratio u mjestu Rehabetu Tauk. Rekao mi je:
`O Ahmede, ako te ubije istina umrije?e kao ehid a ako preivi ivje?e ponosno. Zato osnai svoje srce!

- Njegov sin Abdullah pri?a:
?uo sam moga oca tj. Ahmeda ibn Hanbela - kako mnogo govori:
Neka se Allah smiluje Ebul-Hajsemu, neka Allah oprosti Ebul-Hajsemu, neka Allah pre?e preko posrtaja Ebul-Hajsema!
Rekoh mu: O o?e moj, ko je Ebul-Hajsem?
Re?e: Zar ga ne zna?
Rekoh: Ne.

Re?e:
Ebul-Hajsem je bio kova? na dan kada sam izveden pred delata radi bi?evanja i kada su mi ruke bile okovane na stubove.
Dok sam prolazio kroz taj hal neko me, sa zada, potee za moju odje?u i re?e:
Zar me ne poznaje?
Rekoh: Ne.
Re?e:
Ja sam poznati okorjeli grijenik Ebul-Hajsem, veliki lopov i deparo.
U registru (divanu) vladara pravovjernih zapisano je da sam, u vie navrata, dobio osamnaest hiljada bi?eva i osaburao sam na tome u pokornosti ejtanu, radi dunjaluka.
Pa osaburaj i ti u pokornosti Milostivom, radi vjere.

Pogledati. Risaletul-musteridin srt. 146 i 147 u obradi Abdul-Fettaha Ebu Gudde, rahimehullah.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...