Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo

Adabi klanjanja istihare


istihara_namazZa sve to ?ovjek namjerava raditi ili ostaviti, od onog to je dozvoljeno da se radi ili ne radi (a ne onog to je zabranjeno ili nare?eno), sunnet je klanjati istiharu-namaz koja ima dva rekata i zavri se sa u?enjem posebne dove. U toj dovi vjernik, slijede?i rije?i Uzvienog: "Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista, teko, osim poslunima"[1], priznaje svoju slabost i neznanje, moli Allaha da mu da ispravnu odluku i da mu olaka, moli Ga da mu odredi ono to je dobro za njeg i na dunjaluku i na ahiretu, i dovi da Allah odbije i udalji od njeg tetne posljedice na ovom i onom svijetu.

Na?in klanjanja istihare-namaza je opisan u hadisu kojeg prenosi Dabir ibn Abdullah, radijallahu anhuma, u kom kae: "Allahov Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, nas je u?io istihari kod svih odluka kao to nas je pou?avao kur'anskim surama, rekao bi: 'Kada neko od vas namjerava da se odlu?i za neku vanu stvar, neka klanja dva rekata nafile, a zatim prou?i:

( ????? ??? ??????? ?????? ???????? ??????? ?????? ?? ???? ??????? ???? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ??????? ????? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ??? ??? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?? ???: ???? ???? ?????? ?????? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?? ???: ?? ???? ???? ?????? ?????? ??? ??????? ???? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ?????? ?? )

Allahumme, inni estehiruke bi'ilmike ve estakdiruke bikudretike, ve es'eluke min fadlike-l-azimi, fe inneke takdiru ve la akdiru, ve t'alemu ve la e'alemu, ve ente 'allamul-gujub! Allahumme in kunte t'alemu enne hazel-emre hajrun li fi dini ve me'ai ve 'akibeti emri', ili je rekao: 'Adili emri ve adilihi', 'fakdirhu li ve jessirhu li summe barik li fihi, ve in kunte t'alemu enne hazel-emre errun li fi dini ve me'ai ve 'akibeti emri, ili je rekao: fi 'adili emri ve adilihi' fasrifhu 'anni vasrifni 'anhu vakdir lije-l-hajre hajsu kane, summe raddini bihi.

to zna?i: "Allahu moj, iz Tvog znanja, daj mi pravilnu odluku, traim od Tvoje Svemo?i, i molim iz Tvoje dobrote, jer Ti odlu?uje a ne ja, i Ti zna a ja ne znam, i Ti si poznavalac svih tajni. Allahu moj, ako je ova stvar dobra za mene, za moju vjeru i ivot, i ima dobre posljedice na oba svijeta, odredi mi je, olakaj i bereket mi daj u njoj. A ako je ova stvar tetna po moju vjeru i ivot, i ako su joj posljedice loe na ovom i onom svijetu, odbij je od mene, i odbij mene od nje, i odredi mi dobro gdje god bilo, i u?ini me zadovoljnim njime kako god da bude), i onda treba spomeniti svoju potrebu (odluku).'"[2]Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA