Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja

Klanjanje farz-namaza u vremenu izlaska sunca?


izlazak_suncaPitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!
Zanima me kakav je propis o klanjanju farza prilikom izlaska sunca? Desilo mi se da se nekoliko puta probudim na sabah ta?no prilikom izlaska sunca, pa me zanima da li sam obavezan odmah klanjati sabah-namaz ili sa?ekati da sunce iza?e pa onda klanjati? Da vas Uzvieni Allah nagradi!

Odgovor: Uvaeni brate u vjeri, pitanje koje ste vi postavili jedno je od ?estih pitanja koja se postavljaju u?enima. Naalost, mnogo je onih koji imaju pogrena ubje?enja u pogledu ovog pitanja, pa smatraju da osoba koja se probudi u vremenu kada sunce izlazi ne smije da klanja dok sunce ne odsko?i od horizonta, jer su ?uli kako je to vrijeme u kojem nije dozvoljeno klanjati.


Me?utim, ta?no je sljede?e: ako se ?ovjeku desi da prespava namaz, nakon to je poduzeo sve to je u njegovoj mogu?nosti da ustane na vrijeme, ili ako zaboravi da klanja namaz, on ?e ga klanjati kada se probudi ili kada se sjeti, ako je u pitanju zaborav, bez obzira  o kojem se vremenu radilo.
Dokaz za to jesu rije?i Allahovog Poslanika: Ko zaboravi (klanjati) namaz, ili ga prespava, iskup za to je da ga klanja onda kada se sjeti. (Muslim)
U drugoj predaji zabiljeeno je da je Allahov Poslanik kazao: Onaj ko zaboravi namaz, neka ga klanja onda kada se sjeti, drugog iskupa za to nema. (Buhari i Muslim)
Na osnovu spomenutih hadisa, veliki broj u?enjaka, od kojih su u?enjaci tri pravne kole, smatrao je obaveznim klanjanje zaboravljenog i prespavanog namaza onda kada ga se ?ovjek sjeti, bez odga?anja i bez obzira o kojem se vremenu radilo.
to se ti?e nejasno?e koju smo spomenuli na po?etku, da su ljudi ?uli da je u tom vremenu zabranjeno klanjati, ona je nastala kao plod neispravnog shvatanja hadisa u kojima se zabranjuje klanjanje nafile dobrovoljnog namaza u periodu izlaska sunca pa sve dok sunce ne odsko?i od horizonta.
Hadisi o toj zabrani su vjerodostojni, zabiljeeni u hadiskim zbirkama imama Buharija i Muslima, ali se odnose samo na zabranu klanjanje op?e nafila, a nikako na klanjanje obaveznih namaza koje je ?ovjek zaboravio ili prespavao.
Prema ispravnom miljenju, a to je stav afijske pravne kole i mnogih u?enjaka dananjice, ova se zabrana ne odnosi ni na namaze s povodom, kao to je klanjanje dva rekata tehijjetul-mesdida ili dva rekata nakon obavljenog tavafa, ve? se eksplicitno odnosi na klanjanje op?e nafile. Imaju?i u vidu da se ova zabrana ne odnosi na dobrovoljni namaz s povodom, onda je prioritetnije da se ne odnosi na obavezni farz-namaz.

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezi?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...