Nedjelja, JANUARY 19, 2020
tekstovi_logo


paradise2Denetlije ?e prepoznati svoje ku?e u dennetu

Uzvieni Allah je objavio: On ne?e ponititi djela onih koji na Allahovu putu poginu, i On ?e, ih, sigurno, uputiti i prilike njihove poboljati. (Muhammed, 4-6.) Komentiraju?i ovaj ajet, Mudahid je rekao: Allah ?e stanovnike denneta uputiti ka njihovim ku?ama i nastambama i niko od njih ne?e pogrijeiti svoju ku?u, iako im niko ne?e pokazivati put do njihovih ku?a, kao da su njima ivjeli od kako su stvoreni.

A Muhamed ibn Kab je rekao: Oni ?e ih prepoznati kao to znaju svoje ku?e kojima se vra?aju nakon to klanjaju dummu namaz. Na to aludira i hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve selelm, rekao: Kada se vjernici spase dehennemske vatre, bit ?e zadrani na mostu izme?u denneta i dehennema kako bi poravnali me?usobne ra?une i nepravdu koju su jedni drugima u?inili na dunjaluku. Nakon to se potpuno o?iste od svih grijeha bit ?e im dozvoljeno da u?u u dennet. Tako mi Allaha, svaki od njih ?e prepoznati svoje mjesto u dennetu bolje nego to je poznavao svoj dom na dunjaluku. (Buharija)

Dennetske pijace

Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U dennetu imaju trnice na kojima ?e se dennetlije svakog petka iskupljati. Nakon to se okupe na trnicama, zapuhat ?e isto?ni vjetar koji ?e oni osjetiti na svojim licima i odje?i, a nakon kojeg ?e se pove?ati njihova ljepota. Kad se vrate svojim suprugama one ?e im re?i: Tako nam Allaha, vra?ate se ljepi nego to ste otili! Oni ?e im odgovoriti: I mi smo vas zatekli ljepe nego to smo vas ostavili. (Muslim)

Dennetska stabla

Stabla dennetska su raznovrsna, od raznih vrsta bisera i safira, i raznovrsnih boja. Njihova boja ?e se mjenjati bez posebnog povoda. Tako ?e povjetarac zanjihati grane na stablima dennetskim, a usljed toga ?e listovi proizvoditi posebnu melodiju koju ljudi nikada nisu ?uli. U Kuranu stoji: A oni sre?ni ko su sre?ni?! Bi?e me?u lotosovim drve?em bez bodlji, i me?u bananama plodovima nanizanim, i u hladovini prostranoj, pored vode teku?e i usred vo?a svakovrsnog kojeg ?e uvijek imati i koje ne?e zabranjeno biti. (El-Vakia, 27-33.)

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: U dennetu ima stablo ispod ?ije hladovine konjanik putuje sto godina i ne?e je mo? pre?i. U?ite ako ho?ete: I u hladovini prostranoj. (Buharija i Muslim). U drugoj predaji stoji: Nema stabla u denentu a da mu grane nisu od zlata. (Tirmizi)

Me?u dennetskim stablima je i drvo Tuba za koje  je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tuba je dennetsko stablo ?ija irina je sto godina hoda. Iz cvijetnih ?aki tog stabla izlazit ?e odje?a stanovnika denneta. (Sahihul-dami)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA