Ponedjeljak, Svibanj 16, 2022
tekstovi_logo

Nositelji istine najmilostiviji su prema drugima


ivimo u vremenu smutnje kad mnogi istinu vide kao neistinu, dok zabludu prihvataju kao apsolutnu istinu. ivimo u vremenu poreme?enih vrijednosti u kojem su nosioci istine etiketirani kao zablu?iva?i, dok su bakljonoe lai i zablude okarakterizirani kao dobro?initelji i pomaga?i. Obi?no muslimansko oko vrlo ?esto je zamagljeno i ne vidi jasno ko su stvarni nosioci istine, a ko su, s druge strane, istinski zablu?iva?i. Jedna vrlo delikatna osobina krasi stvarne nositelje istine i jasno ih razdvaja od onih koji preko sile, estine i grubosti nastoje svoju zabludu predstaviti istinom. Samilost prema ljudima osobina je pravih nositelja istine. Takvi su bili najodabraniji Allahovih robovi, Njegovi poslanici, neka je Allahov mir i spas na njih.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, darovana milost ?ovje?anstvu

Biti milostiv prema nekome onda kada je taj neko milostiv prema tebi i nije toliko teko. Biti milostiv prema onima koji te vrije?aju i uznemiravaju prava je poteko?a. Me?utim, na Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u?i nas da je istinska vrijednost i veli?ina upravo u tome da se samilost pokae onima koji na nas ne gledaju blagonaklono. Na kakva je uznemiravanja Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nailazio na putu pozivanja k Allahu, ali je i pored toga prema onima koji su ga vrije?ali i uznemiravali pokazao istinsku samilost, ponajbolje vidimo u slu?aju kada ga je njegova supruga Aia, radijallajhu anha, upitala: Allahov Poslani?e, da li si doivio tei dan od dana Bitke na Uhudu?, pa je odgovorio: Od svoga naroda doivio sam mnogo, ali najtee mi je bilo na dan El-Akabe kada sam zatraio zatitu kod Ibn Abdulejla b. Abdulkelama pa mi je nije pruio. Odatle sam se potiten zaputio, ne obaziru?i se dokle sam stigao, sve dok ne do?oh do prijevoja Es-Sealib, tu sam podigao glavu i zapazio da sam u hladu, pogledao sam, a Dibril je stajao i kazao mi: Allah je ?uo ono to je tvoj narod rekao tebi, pa ti je poslao meleka zaduenog za brda, da mu naredi ta eli da uradi s njima. Melek zaduen za brda pozvao me, nazvao mi selam i rekao: O, Muhammede, Allah je zaista ?uo ono to je tvoj narod kazao tebi. Ja sam melek zaduen za brda, Allah me poslao tebi, pa mi naredi ta eli! Ako eli, zdrobit ?u ih sa dva brda. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: Ja elim da Allah iz njihovih ki?mi izvede potomstvo koje ?e samo Allaha oboavati i ne?e Mu irk ?initi. (Buhari, br. 3231; Muslim, br. 1795.)

Milost prema stvorenjima, uz pridravanje za istinu, odlike su svih vjerovjesnika, kao to moemo zapaziti iz kazivanja o njima. Primjer za to nalazimo u hadisu koji prenosi Ibn Mesud, radijallahu anhu, koji kae: Kao da sada gledam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako nam pri?a o jednom vjerovjesniku kojeg je njegov narod udario toliko da mu je potekla krv, a on, briu?i krv sa svoga lica, govori: Allahu, oprosti mom narodu jer oni ne znaju! (Buhari, br. 3477; Muslim, br. 1792)

Istinski sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su najmilostiviji

sadaka_14Putem samilosti i pratanja te saosje?anja s drugima kro?ili su istinski sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Divan je primjer dao Ebu Umama el-Bahili koji je, kada je vidio sedamdeset odrubljenih haridijskih glava u Damasku, izgovaraju?i rije?i istine, kazao: Slavljen neka je Allah, kako se ejtan samo poigrava sa sinovima Ademovim! Ovo su psi Dehennema, najgora stvorenja pod svodom nebeskim!, zatim je zaplakao i rekao: Zaplakao sam zbog milosti prema njima kada sam ih vidio jer su neko? bili pripadnici islama. (atibi, El-Itisam, 1/7173; Ibn Muflih, El-Adab e-erije, 2/24) Ovako su istinski sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, saosje?ali s onima koji su zastranili u vjerovanju. O tome kako su se stvarni sljedbenici Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, odnosili prema onima koji su ivjeli u njihovom okruenju govori nam i primjer Uvejsa el-Karnija, Allah mu se smilovao, koji je, kada bi pala no?, obi?avao podijeliti sve to mu je ostalo od hrane i pi?a, a zatim je govorio: Allahu, nemoj me kazniti za onoga koji preseli od gladi, niti za onoga ko preseli bez odje?e od hladno?e. (Sifetu-safve, 3/54)

Nositelji istine oprataju drugima

Imam Zehebi, govore?i o iskuenjima imama Ahmeda, kazao je: Nevjerovatna je njegova privrenost istini koja zahtijeva snagu i iskrenost. Onaj koji je iskren, ali bez snage, ne moe biti nositelj istine. S druge strane, onaj koji ima snagu, ali nije iskren, na koncu biva ponien i poraen. Stoga, onaj ko upotpuni oboje, postaje jedan od pravednika (siddik). Onome ko je slabaan preostaje da srcem negira, a to je najmanji vid imana, poslije kojeg imana vie i nema, a snaga je samo kod Allaha. (Sijeru ealamin-nubela, 9/234) I pored svega to je preivio od halife: udarce, bi?evanje i zatvor, imam Ahmed kae: Opratam svakome ko me spomene. Ebu Ishaku (halifa El-Muatesim) sam oprostio jer sam vidio da Allah kae: Neka im oproste i ne zamjere! Zar vama ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti. (Nur, 24) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je Ebu Bekru, radijallahu anhu, da oprosti Mistahu, a zatim rekao: A kakvu korist ima ti da Allah zbog tebe kazni tvoga brata muslimana? (Sijeru ealamin-nubela, 9/261; Duvejni, Menakib el-imam Ahmed, str. 221)

Nositelji istine su saosje?ajni i dobro?udni

Postoje i drugi primjeri predvodnika ehli-sunneta, kao to je primjer ejhul-islama Ibn Tejmijje koji je potvr?ivao akidu ispravnih prethodnika i svojim jezikom se borio protiv devijantnih grupacija. Odgovarao je sljedbenicima Knjige i opovrgavao njihove lai, raspravljao sa sufijama i filozofima, a sve to u cilju obznanjivanja i dostavljanja istine ljudima. U isto vrijeme, Ibn Tejmijja je bio najsaosje?ajniji i najdobro?udniji, a primjer koji slijedi to najbolje potvr?uje: Njegov u?enik Ibn Kajjim kae: Doao sam jednog dana do njega (Ibn Tejmijje) ele?i ga obradovati smr?u jednog od njegovih najlju?ih i naje?ih neprijatelja, pa me on ukorio, a zatim momentalno otiao do ku?e preminulog da iskae sau?e?e i alost njegovoj porodici, te im kazao: Vi kod mene uvijek imate mjesta, nemojte se ustru?avati da zatraite pomo? u onome u ?emu vam mogu pomo?i. Kad su ?uli ove rije?i, oni su se obradovali i dovili su za njega. (Medaridu-salikin, 2/345) Kada je Ibn Tejmijja bio na samrtnoj postelji, jedan od onih koji su ga uznemiravali uao je kod njega trae?i halala, pa mu je ejhul-islam rekao: Ja sam ti halalio, i ne samo tebi, nego svima koji su se neprijateljski odnosili prema meni, a nisu znali da sam ja na istini. Ja sam tako?er halalio i velikom presvijetlom vladaru koji me u zatvor stavio jer se on, ipak, za miljenjem nekog drugog poveo. (El-Ealam el-Ulije, str. 82)

Nositelji istine jasno se razlikuju od drugih. Njihove osobine, ponaanje, samilost, pratanje, saosje?ajnost i dobro?udnost, ponajbolje govore o njima. Stoga, ako eli da sazna ko su pravi nositelji istine, onda gledaj u djela, a ne obra?aj panju na ki?ene besjede koje ?uje, ako ih djela ne prate. Prizivati sebi epitete istinskih nositelja istine mogu mnogi, ali samo oni pravi i iskreni djelima pokazuju da su zaista takvi.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA

  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...
  • Šta poslije ramazana?
    Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija...