Utorak, MARCH 28, 2023
tekstovi_logo

Dan kada sam izgubila nevinost!


muslimaPonukana pri?om "Tu no? sam prodala sebe!" elim vam i ja ispri?ati svoju ivotnu pri?u

Moj ivot je oduvijek bio buran. Obzirom da sam bila djevojka u punoj mladosti ?ija je jedina preokupacija bila da se dobro sredi, a zatim provede sa drutvom, nije bilo nekih prepreka koje bi me odvratile od mnogih avantura po Sarajevu, ali i po regiji od mora pa do okolnih metropola. ?esto sam izlazila na fete sa svojim prijateljicama, zatim putovanja po koncertima, diska?ima, ku?nim zabavama i, naravno, mnoge moje prijateljice su imale de?ke sa kojima su se uputale u seksualne odnose. I kako to biva me?u djevojkama i prijateljicama mi smo otvoreno razgovarale o toj temi i neke nae drugarice su nam pri?ale svoje doivljaje skoro do u detalje, tako da je se vremenom i u meni ra?ala elja da se upustim u tu vrstu avanture...(koja je za mene bila velika nepoznanica) i da doivim sve te uitke o kojima su prijateljice pri?ale. A i mladala?ka strast u meni je buktala i teko mi je bilo obuzdavati se vie u tom zanosu. Me?utim, iako sam po prirodi otvorena i drutvena osoba kada se radilo o ovom pitanju tu sam bila mnogo stidna. Moda je neskromno re?i, ali sam zaista obdarena ljepotom i od mojih ranih pubertetskih godina su mi se momci po?eli nabacivati ne bi li pridobili moje simpatije i tako je ostalo sve do skora. Tek u mojoj 17-stoj godini sam imala "ozbiljniju vezu" sa jednim momkom koji je bio mnogo sladak i ljubazan, me?utim mnogo mu je smetala ta moja stidljivost kada je bila rije? o intimnim odnosima.

Mi smo se drali za ruke prilikom etnji po gradu, i poslije jedne zabave smo se poljubili, ali stid koji je bio prisutan kod mene me je sputavao da se upustim u neto dalje. Iskreno, imala sam elju da spavam s njim ali je neto bilo ja?e od mene to me je svaki put sprije?avalo. Njemu je to bilo mnogo krivo i poslije dva mjeseca "zabavljanja" on me je ostavio iz razloga to me nije uspio odvu?i u krevet. Ovo me je mnogo povrijedilo i danima sam plakala, bila sam ljuta na samu sebe zato se nisam mogla opustiti u njegovom drutvu, a bila sam ga zavoljela i mnogo mi je zna?io. Me?utim, jako me je povrijedio ovaj njegov postupak jer sam tek tada shvatila zbog ?ega je on bio sa mnom svo ovo vrijeme i tek tada sam shvatila da sam ja za njega bila samo "komad lijepog mesa" i nije ga bilo briga za moje osje?aje....ali, generali su uvijek najpametniji poslije bitke, kao to kae jedna poslovica.

Uglavnom, u svoj toj mojoj tuzi i razo?arenju lutala sam od luke do luke, veze do veze sve dok jednom nisam nabasala na svoju kolsku drugaricu koju sam uvijek znala po ?ednosti i potenju. Potajno sam prije u vrijeme tih kolskih dana bila ljubomorna na nju i zavidna obzirom da je uvijek imala otmen gard i dranje, a to je uvijek bilo interesantno momcima iz nae kole i bila im je jako interesantna...me?utim, nje se to nije puno ticalo jer je bila religiozno odgojena i nije im davala priliku da joj prilaze i da joj se udvaraju to je kod njih izazivalo jo ve?u zainteresovanost za njom, a kod nas drugih djevojaka je to budilo ljubomoru i zavist.

Ono to me iznenadilo kada sam je ugledala nakon nekoliko godina je to da je stavila hidab. Iako je to bilo za o?ekivati, ipak me to zainteresovalo da ?ujem kakvo to ?vrsto ubje?enje ima kada se odlu?ila na tako jedan (za mene) krupan korak u ivotu. Ali, ona ne htjede da mi pri?a o tome, ve? me pozva da po?em sa njom na neko druenje sa sestrama (kako ih je tada nazvala) i da ?e mi tu puno biti sve jasnije. Ja sam u glavi ve? bila smislila odgovor tipa otrcane fraze kako nemam vremena i kakao sam prezauzeta ali neto u meni mi nije dalo da slaem, ve? naprotiv, u tom trenu ?uh sebe kako joj govorim da ?u se vrlo rado odazvati tom druenju...

I kako sam obe?ala tako i bi...par dana kasnije sjedila sam sa pet prekrasnih, ?ednih djevojaka u jednom udruenju i uivala u njihovom neiskvarenom i iskrenom govoru o sebi, o putu ka vjeri, pokajanju, spoznaji Stvoritelja, duhovnosti i moralnosti koju su doivjele na putu te spoznaje kao i sazrijevanju za iskuenja koja ih ?ekaju na ovom svijetu jo, jer kako mi je rekla jedna od njih da vjera nije samo za onaj svijet, ve? se valja boriti i ivjeti i na ovom svijetu, jer svi mi imamo udio i na njemu. To mi se jako svidjelo i pozavidjeh im na prvu obzirom da su one nale svoju sre?u i mir za kojim ja toliko dugo tragam, ali izgleda da sam to traila na drugim mjestima.

Onda shvatih da me niko ne spre?ava da i ja potraim taj mir i sre?u, mada sam se osjetila strana u tom drutvu jer sve su bile smirene, staloene i povrh svega imale su mahrame na glavama, dok sam ja izgledala kao da sam upravo sila sa neke od modnih pista, a u mojoj glavi situacija je bila jo haoti?nija. Ipak odlu?ih danastavim sa tim druenjima, vjeruju?i da ?u vremenom biti kao jedna od njih...i zaista, vrijeme je prolazilo a ja sam polahko napredovala i napredovala, imale smo ?esta druenja, nau?ila sam klanjati, ila sam na kurs sufare-arapskog pisma, posje?ivale smo zajedno islamska predavanja i svakim danom sam bivala sve ?vr?a, smirenija i staloenija, osje?ala sam da se jednostavno punim imanom.

A onda je doao vrhunac svega, odlu?ila sam da se pokrijem, da stavim taj famozni hidab. I desilo se to, mnogi su bili okirani, mama uplakana, babo ljut i razo?aran, komije zapanjene, a moje seke sa sijela presretne i ?ini mi se jedine iskrene u svojim emocijama koje sam tih dana dobijala sa svih strana, ovih ili onih. Uporedo sa tim sam nau?ila mnoge bitne stvari koje mnogima danas nisu jasne ili ih ne ele prihvatiti iako praktikuju vjeru ve? due vrijeme, a to je u prvom redu da ne postoji islamsko zabavljanje i aikovanje, kao i sluanje muzike sa muzi?kim instrumentima pa taman se radilo i o ilahijama, jer ovo navodim obzirom da je moj dotadanji ivot bio ispunjen muzikom, momcima i tim nekakvim vezama i vezicama.

I nakraju ove pri?e za koju se nadam da ?e biti pouka za sve moje mlade sestre koje se nalaze u sli?noj situaciji i na nekoj prekretnici u ivotu, do?ekala sam njega da u?e u moj ivot, moju ljubav, oca moje djece. On je bio brat jedne od mojih novih prijateljica, mojih sestara po vjeri, upoznala nas je njegova sestra na ulici, sasvim slu?ajno dok sam polazila kod roditelja, vijdeli smo se taj prvi put i ?ini mi se odmah zaljubili...ne, nisam imala nikakav kontakt sa njim, pogled nam se jednom sreo u tom trenutku i ja sam osjetila neke vibracije u sebi. On je odmah stidno oborio pogled, a i ja sam za njim to u?inila znaju?i da je dozvoljen samo taj prvi pogled, a ostali su belaj.

Prolo je par dana i njegova sestra me je stidno upitala da li sam zaintersovana za brak, da li imam ikakvih planova po tom pitanju i jo mi je rekla da njen brat trai sebi ivotnu saputnicu i da je zainteresovan za mene. Naravno, rekla mi je da bi on doao do moga babe da popri?a sa njim na tu temu i da popri?a i sa mnom u prisustvu moga babe. A ja sam bila presretna dok sam je sluala, iako sam svojim vanjskim djelom lica pokuavala da ostanem smirena i odvana, rekla sam da se najavi kod mog babe i dala joj neke smjernice kako ?e to izvesti obzirom da je babi taj vid prosidbe na islamski na?in bio jedna velika nepoznanica.

Na svu sre?u, hvala Allahu, sve je prolo kao po loju, babo je bio i vie nego odli?an u svojoj ulozi, a sve za ljubav svoje mezimice, i nedugo nakon toga ja sam uplovila u bra?ne vode. Dola je i ta prva bra?na no?, od koje sam pomalo i strahovala, da, doao je dan kada sam izgubila nevinost, na halal na?in ,sa svojim bra?nim drugom, svojim suprugom...i niko nije bio sretniji od mene, sretna sam bila i zbog toga to sam uspjela da sa?uvam nevinost sve do svoga stupanja u brak. Iako sam bila hirovita, mlada, zgodna djevojka, uz Allahovu pomo? ostala sam djevica do braka i nikad nisam po?inila blud.

Hvala Mu to me sa?uvao nemorala, tim prije jer mi je moj suprug priznao da ni on nije nikada prije imao seksualno iskustvo, i ne znam kako bih ga mogla pogledati u o?i da sam kojim slu?ajem ula u brak, a da nisam djevica. Taj stid, koji mi je toliko smetao kada sam bila djevojka i koji me je toliko sputavao, mi je bio prepreka da ne u?inim neto zbog ?ega bi se ?itav ivot kajala.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA