Četvrtak, FEBRUARY 02, 2023
tekstovi_logo


ruza-burme1Poslala je navedeni tekst kao SMS poruku svome muu. I to nakon to je osjetila da je za njega bila predmet zadovoljavanja tjelesne potrebe kome je pridavao potovanje i panju dok ne bi zadovolji svoju potrebu a zatim ga je u potpunosti zapostavljao.

elja joj je bila da ga podsjeti da je i ona ljudsko bi?e do krvi i mesa koje ima osje?aje i koje je mnogo puta osjetilo da je prevareno ali je ustrajno trpilo sve dok nije ponestalo snage da nastavi tako. Pa mu napisa ovu kratku poruku velikom zna?enja, pa at ti misli brate plemeniti o ovim rije?ima?!

Pazi, supruga nije samo predmet zadovoljavanja tjelesne poude!

Jedan od libanonskih mislilaca, Azzam Hadeba, veli: ena voli da se mazi sa svoji muem i da joj on miluje kosu bez da to samo biva zbog seksualnog nagona i da to traje nekoliko odre?enih trenutaka. Time ona osje?a da je potebna samo zbog ?isto seksualnih pobuda i potreba. Mi imamo divan uzor u Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Aia radjellahu anha bi govorila: Kada bi bila u dani mjese?nog ciklusa Poslanika bi uzeo posudu za hranu pa bi me natjerao da jedem iz nje a potom bi jeo on nakon mene nadstoje?i da svoje usne stavio na onaj dio posude na koji bi ja stavljala svoje. (Nesaija)

Ovakav romanti?an na?in opho?enja prema supruzi uz jasno obznanivanje ljubavi je podu?avanje sljedbenicima njegova ummeta kako se postupa sa suprugom, na koji na?in se odrava ljubav u braku i samilost i kao ena voli da se na nju pazi.

Doktor Muhammed Ahmed Uvejda, profesor psihologije na univerzitetu Al-Azhar veli: Nema sumnje da lijepa rije? uti?e pozitivno na svaku osobu popravljaju?i joj time raspoloenje tako da je spremna na dijalog i kopromise s drugima pa ?ak i neprijateljima.

Dalje kae: Trudnica koja o?ekuje da rodi ukoliko se u njenoj blizini na?e mu koji je dre?i za ruku bodri upu?uju?i rije?i podrke lake podnosi trudni?ke bolove.

Supruga koja svome muu prije odlaska na posao uputi rije?i podrke daje mu dodatnu pozitivnu energiju ?ine?i ga produktivnijim u poslu i podnoljvijim prema runim postupcima od strane radnih kolega.

Prelijepa pri?a
Prije nego to zavrim tekst spomenut ?u ti dragi ?itao?e predivnu pri?u koju sam pro?itao i koju elim da podijelim s tobom. Suprunici su sjedili za obilnom gozbom koju je satima pripremala supruga. Stavila je raznobojno cvije?e i upalila svije?e kako bi pripremila romanti?nu atmosferu. Gledala je svoga mua kako grabi sa svih strana i zadovoljno jede raznovrsnu hranu zasla?uju?i je riom koju je posebno volio. O?ekivala je rije?i pohvala ali nakon jela mu je samo utio. Po?ela je da mu postavlja pitanja za koja se debelo pokajala,

Supruga: ta misli o rii dragi ?

Mu: Malo je neslana.

Supruga: ta misli o mojoj haljini ljubavi, sje?ali se ,to je ona haljina koju sam obukla nae prve zajedni?ke no?i ?

Mu: Da, neto je izblijedila i sva se neto pohabala.

Lice supruge se promijenilo, pokajala se to je uopte obukla tu haljinu a htjela je da se malo prisjete sretnih dana, govorila je ona u sebi.

Supruga: A ta misli o svije?ama i cvije?u, zar nije divno?

Mu: Ne znam zato smo sjedili u polutami kad imamo struju.

Nakon ovih rije?i supruga sva skrhana ustade, za svoj trud se nada nagradi kod svog Gospodara. Otila je u sobu da legne spavati o?ekuju?i novi dan i novi trud. Govorila je sama sebi: kada me je prosio na sav glas mi je tepao pretjeruju?i i morala sam ga upozoravati da ne pretjeruje. A danas ne mogu dobiti ni obi?nu pohvalu za haljinu, izgled ili pripremljeno jelo a nita od toga, Allahu se dragom alim na sve to.

Izvor: islamstory.com
Za www.islam-iman.com Preveo: Muhamed Ikanovi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • Čuvanje časti muslimana – prioritet i obaveza  
    Piše: Amir Durmić Muslimani su jedni drugima braća, a imansko srodstvo najčvršća je veza koju poznaje ljudski rod. Samo će iskreni vjernici, Allahovom milošću i...
  • Odlike mjeseca redžeba na vagi šerijata
    Priredio: Sead Kumro Allah Uzvišeni iz Svoje neizmjerne mudrosti odlikovao je neke dane, noći i mjesece nad drugima, kako bi vjernici u tim periodima povećali...
  • Prava Allahovog Poslanika kod ljudi
    Priredio: Adnan Fetić  Od vremena kada je poslan Allahov Poslanik pa do Sudnjeg dana svi su obavezani vjerovanjem i slijeđenjem Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi...