Subota, SEPTEMBER 30, 2023
tekstovi_logo


enes-habibovicHvala Allahu d.., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su ivjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Bra?o, podsje?am sebe i vas na ?vrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, poslanike, knjige, Sudnji dan i Boije odre?enje.

Danas je 29. avgust 2014. gregorijanske godine, odnosno 03. Zul-kade 1435. hidretske godine.

Pie: Enes ef. Habibovi?

Bra?o, sigurno u proteklih petnaestak dana niste mogli otvoriti niti jedan sajt, bez da vam isko?e desetine poznatih i nepoznatih li?nosti koje se polivaju hladnom vodom. Cijeli svijet se poliva hladnom vodom, a onda izaziva druge da isto to urade, i sve to ime humanitarne akcije u kojoj se prikupljaju sredstava za podizanje svijesti o bolesti koja se naziva Amiotrofi?na lateralna skleroza.Ako odbijete izazov, morate da donirate 100 dolara (ili vie) za borbu protiv ove bolesti.

Ali ono to je alosno jeste ?injenica da 99% onih koji ovo rade me?u kojima je i na Bonjo pojma nemaju zbog ?ega se posipaju hladnom vodom i kakve veze ima polijevanje hladnom vodom sa ovom neurolokom bole?u. Nego eto, vidjela aba da se konji kuju, pa i ona podigla noge.

Muhammed, s.a.v.s., je rekao: Slijedit ?ete obi?aje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle da kada bi oni uli u guterovu rupu i vi biste za njima.Jesu li to idovi i kr?ani?- upitali smo. A ko drugi?, odgovori Muhammed, s.a.v.s. (Buhari)

O ?emu se ovdje radi? Postoji nekoliko obajnjenja ovog fenomena, pa ?emo krenuti redom:

Objanjenje sastoji se u sljede?em. Na samom po?etku postavi?u jedno veoma vano pitanje, koje svako treba da odgovori sam sebi prije nego to ?uje odgovor, a pitanje glasi: koji je naju?inkovitiji i najefektivniji na?in da se kontrolira svijet? Odgovor se bra?o krije samo u dvije rije?i: Kontrola uma.

ice

Vjerovatno ste primjetili da ja kao i jedan veliki broj drugih muslimana ne podrvamo podizanje svijesti o ovoj bolesti na na?in kako su nam to rekli neki poznati sportisti, glumci, politi?ari da podravamo ili onako kako bi zapad htio da podravamo.

Vidite bra?o, um jednog svjesnog muslimana ne radi na takav na?in, jer mu je dragi Allah d.. dao, kao i ostalim, jednu blagodat koja se zove razum koji mu slui za razmiljanje.

Mod ?e sada neki od vas ili od onih koji budu ovu poruku ?uli re?i kako ja nisam human, kako mi muslimani nismo humani, a to ?e re?i samo zbog toga to imamo sopstveno miljenje. Jer mi muslimani ne bi trebali da radimo odmah, na svaku njihovu komandu. alosno je ali ve?ina, muslimana, ve?ina Bonjaka, ?im neka poznata li?nost ili neki zapadnjak kau da je neto popularno i da je cool oni automatski po?inju raditi to bez ikakvog razmiljanja o cilju tog postupka. Pa tako imam dojam kada bi neki od tih zapdnjaka, od tih poznatih faca, rekli da je popularno, da je cool jesti ne?ist da bi veliki broj muslimana, Bonjaka, automatski to po?elo raditi.

Bra?o, znajte da jedan musliman, jedan Bonjak, ne bi smio ovako postupati. Svaki od nas bi trebao imati kontrolu onoga to nam dolazi, u vidu zato se to radi? Koji je cilj tog postupka? Od koga ta ideja dolazi? Da li je to Bogom dozvoljena stvar itd? Tek kada budu odgovori pozitivni na ova pitanja moe se pristupiti tom djelu i to opet sa puno panje.

Bra?o, znajte da ve?ina zapadnjaka ve?ina tih poznatih koje tako slijepo slijedimo ne ele nam dobro? Zbog toga svako od nas ne bi trebao da vjeruje onome to nam oni serviraju bez obzira kako to umotano bilo. A pored ovih zaozbiljno ne treba uzimati ni medije kako svjetske tako i doma?e, jer oni su ve?inom samo pla?enici ovih prvih.

Bra?o, jedan od najuticajnijih svjetskih intelektualaca, ameri?ki lingvista Noam ?omski, donosi nam spisak od deset na?ina manipulacije putem medija. Zbog kratko?e vremena ja ?u danas iznijeti samo dva:

a) PREUSMJERAVANJE PANJE

Panju javnosti preusmjeravati sa vanih problema na nevane ili manje vane. Prezaposliti javnost ne?im to ?e im odvu?i stvari od onoga o ?emu bi se trebalo posvetiti. Pametnima nije teko da zaklju?e da se sa kofom leda, u stvari, radi o svojevrsnom skretanju panje javnosti i o?igledno da ta strategija pali. Poto svi, ovih dana, uz pomo? ogromne podrke zvijezda javne scene, govore samo o polivanju kofama ledene vode, logi?no je da niko vie ne govori o ubijanju palestinske djece, ena i straca. Logi?no je da niko vie ne govori o teroru koji se vri nad muslimanima u Siriji, Iraku, Afganistanu, Mijanmaru itd.

Bra?o, znajte da je ovo polivanje vodom samo jedan od na?ina ispiranja naih mozgova, zbog toga nije ni ?udo to se radi o polivanju vode na glavu.

b) VELI?ANJE GLUPOSTI

Javnost treba podsticati u prihvatanju prosje?nosti. Potrebno je ubjediti ljude da je cool, da je u modi, poeljno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema razmiljanju, kulturi i nauci.

Da je i ova strategija ispravna 100 puta smo se uvjerili. Jer kako druga?ije objasniti prologodinje skidanje nae omladine i skakanje u snijeg sa to ve?eg i ?udnijeg mjesta. Zar nam ovo bra?o neto ne govori? Zar nam ovo ne govori da neki ljudi ele da se mi zabavimo polivanjem, skakanjem, da bi oni u miru mogli da kroje nae sudbine! Zar nam bra?o ovo ne govori da neki ljudi od nae djece ele da naprave generaciju glupanoida!

Bra?o opametimo se po?nimo razmiljati, kako se kasnije ne bi kajali.

Objanjenje ovog fenomena jeste da je ovo ritualno sotonisti?ko/ejtansko krtenje. Jer oni koji prou?avaju Novi svjetski poredak i koji razmatraju svjetske zavjere isti?u da je ovo polivanje istovjetno krtenju kod kr?anskih vjernika. Neki smatraju da je Crkva zapravo sotonisti?ka/ejtanska te da je ovo krtenje priprema za vrhunskog gospodara Sotonu/ejtana. Potkrepljuju to i ?injenicom da kada su dokazani sotonisti poput Bill Gatesa uklju?eni u to, da onda nema sumnje da je zapravo u pitanju sotonizam. Bilo kako bilo ostaje nam da vidimo da li je ovo samo trend ispiranja naih mozgova ili je ovo pripremanje zabludjelog svijeta za neto veliko.

Objanjenje ovog fenomena jeste vjerskog karaktera. Bra?o, jedna od blagodati kojima nas je Allah po?astio jeste voda. Ona voda kojom se cijeli svijet tek onako danas poliva. Allah d.. kae:

???????????? ???? ?????????? ????? ???????? ?????????????? ??? ????????? ? ???????? ?????? ??????? ???? ????????????

Mi s neba s mjerom kiu sputamo i u Zemlji je zadravamo, a u stanju smo i da je odvedemo (presuimo). (El-Muminun, 18.)

Bra?o, znajte da je ovaj ajet upozorenje svima nama da ako budemo nezahvalani na ovoj Boijoj blagodati, da je velika mogu?nost da ?e nam je Allah oduzeti. Pa ?emo onda aliti za svakom kapi koju smo prosuli tek onako bezveze.

Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.w.s. rekao: Jednom prilikom neki je ?ovjek iao putem, pa ga je spopala velika e?. On je siao u bunar i napio se vode. Kada je izaao iz bunara, ugledao je psa kako zbog e?i lie prainu. Tada ?ovjek re?e: I ovog je psa zadesila e? kao i mene. Onda je ponovo siao u bunar i svoju obu?u napunio vodom, prihvatio je zubima i tako se popeo iz bunara. Napojio je psa i Allah mu se na tome zahvalio i grijehe mu oprostio. Tada ashabi upitae: Poslani?e, zar mi imamo nagradu i kada napojimo ivotinje? On im odgovori: Za svako ivo stvorenje imate nagradu (kada ga napojite, nahranite i snjim lijepo postupate)!(Buharija).

U drugoj predaji se kae da se ovaj slu?aj desio sa enom prostitutkom, pa joj je Allah zbog toga oprostio grijehe.

Bra?o, pogledajte kolika je korist kada napojimo ivotinju, a zamislite kolika je korist kada tu vodu damo ?ovjeku.

Bra?o, hvala Bogu nama u Bosni je Allah dao neprocjenjivu blagodat u vidu vode, pa tako da je imamo vie nego bilo ko u region. Ali ovo to je imamo toliko ne zna?i da se sada moemo sa njom rasipati, jer prema istraivanjima svjetskih ekperata za vodu, za 20 godina 63 miliona ljudi ostati bez pitke vode. Danas oko dva miliona djece godinje umre zbog nedostatka ?iste vode i neure?ene kanalizacije. To je oko 5 hiljada ivota u svakom danu.

Brate muslimanu, brate Bonjo, dok se ti polijeva litrama i litrama vode onako bezveze kako bi se zabavio, tvoj brat po vjeri u Africi, a ovih dana i u Palestini umire od e?i. Umire brate Bonjo zbog toga to nema za popiti ni gutljaj vode. Pa zar se dragi brate ne boji Svemogu?eg, koji u posljednjem ajetu sure Mulk kae: Reci: ta mislite, ako vam vode presue, ko ?e vam teku?u vodu dati?

Zbog toga dragi brate Bonjo okanimo se ove zapadne gluposti.

Ne znam koliko daleko ?e poruka ove hutbe oti?i i ko ?e je sve ?uti, ali bez obzira koliko daleko otila i ko je sve ?uo ja ovom prilikom izazivam sebe, izazivam sve vas do kojih je ova poruka dola, izazivam na?elnika nae optine kao i sve vije?nike sa nae optine, izazivam sve nae Bonja?ke politi?are, po?evi od predsjednika Izetbegovi?a, pa nadalje, sve nae fudbalere Pjani?a, Deku, Ibievi?a itd. Izazivam Dinu Merlina i sve one koji se ovoj nominaciji ele pridruiti da se udruimo u ?injenju dobra.

Konkretno izazivam sve spomenute da odvoje dio svojih sredstava kako bi napravili ku?u naim jetimima, iz Valjevaca. Ako ste bili tako dobri pa se odazvali nominaciji u polijevanju vodom, nadam se da ?ete i dalje ostati dobri, pa se odazvati ovom pozivu na ?injenje dobrog djela.

Molim Allaha d.. da nas sa?uva od svega onoga to nam ne?e koristiti na Danu polaganja ra?una.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

HUTBE

POSJETITE MINBER.BA

  • Osnovni propisi o sedždi zahvale
    Priredio: mr. Elvedin Pezić 1. Pojam sedždetuš-šukr – sedžda zahvale odnosi se na zaseban ibadet koji podrazumijeva činjenje jedne sedžde kada čovjek dobije neku nesvakidašnje...
  • Netolerancija prema vjernicima vs glorifikacija nemuslimanskih manira
    Piše: Amela Halilović Srećući ljude iz različitih kultura, pobornike raznih uvjerenja, nosioce ovih i onih zvanja, različitih socijalnih statusa, s različitim znanjima, karakternim osobinama… nekada...
  • Zajedničko jelo
      Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Hrana spremljena za dvojicu, dovoljna je trojici, a hrana...