Srijeda, SEPTEMBER 30, 2020
tekstovi_logo

Kako zelena boja utje?e na ljudsku psihu?


zelenoUzvieni Allah u Kuranu na vie mjesta spominje zelenu boju: Oni ?e biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ?ilimima ?arobnim i prekrasnim pa, koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?! (Er-Rahman, 7677), Na njima ?e biti odijela od tanke zelene svile, i od teke svile, naki?eni narukvicama od srebra, i dat ?e im Gospodar njihov da piju ?isto pi?e (El-Insan, 21), i u svilu i kadifu obu?eni i jedni prema drugima (Ed-Duhan, 53).

Psiholozi kau da je utjecaj boja na ljudsku psihu veoma raznolik. Tako boja moe utjecati na nau odlu?nost i ambicije, moe nam podsta?i osje?aj topline ili hladno?e, moe pobuditi osje?aj zadovoljstva, ali i tjeskobe. Ipak, utjecaj koji boje mogu proizvesti na ?ovjeka ovisi o osobnosti svakoga pojedina?no, kao i njegovog pogleda na ivot.

Tako, naprimjer, uta boja odailje jak talasni utjecaj koji djeluje na nervni sistem ljudi. Ako neko eli postaviti upe?atljivu reklamu pored saobra?ajnih puteva, naju?inkovitija boja za to bila bi upravo uta boja. Ljubi?asta boja izraava postojanost i stabilnost, plava daje osje?aj irine i hladno?e, dok crvena i druge boje izvedene iz crvene poti?u osje?aj topline.

Me?utim, boja koja prua zadovoljstvo i radost ljudskoj dui jeste zelena boja. Allah je stvorio biljke u zelenoj boji, pa tako velika povrina zemlje koju prekrivaju biljke razli?ite vrste, kod ?ovjeka proizvodi osje?aj zadovoljstva. Otuda je mantil koji nose hirurzi upravo zelene boje, kako bi se oraspoloio pacijent koji treba da ima hirurku operaciju. Kada Allah, prilikom opisa Denneta i blagodati u njemu, spominje zelenu boju, to nam ukazuje na njenu vanost i podsti?e nas da joj prilikom izbora boja dajemo prednost, to ?e pozitivno utjecati na nas.

(Izvor: nabulsi.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA