Ponedjeljak, Svibanj 16, 2022
tekstovi_logo

Tevaduu - skromnost i blagost


U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Nema nijednog ?ovjeka a da na svojoj glavi nema 'hakemu' (halka za koju se veu uzde i njima upravlja)! Ta 'hakema' je u ruci meleka. Ukoliko ?ovjek bude skroman i blag, kae se meleku: 'Podigni njegovu hakemu' (kako bi bio vedra i ponosna ?ela, uzdignute glave, zadobio obe?an ponos i hvale dostojno mjesto), dok, ukoliko on sam poeli da se uzdigne (da se uzdie i oholi nad drugim ljudima, da do?e do ponosa i veli?ine na neprimjeren na?in, putem koji nije put vjernika), kae se meleku: 'Spusti njegovu hakemu' (kako bi bio donji, ponien i prezren)."

Tevadu'u je jedna od plemenitih moralnih osobina, posebnosti poslanika i vjerovjesnika, bogobojaznih vjernika, dobrih ljudi i za Allahovu vjeru iskrenih radnika. Tevadu'u je blagost i smirenost, dostojanstvo i umjerenost, vedro lice i osmijeh i neophodna osobina za onoga koji u radu za Allahovu vjeru eli uspjeh. Tevadu'u - skromnost prema Allahu, subhanehu ve te'ala, ra?a se u srcu koje je spoznalo Allaha, svoga Gospodara, spoznalo Njegova lijepa imena i uzviena svojstva.


Skromnost i blagost u Kur'anu

Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ovu osobinu vjernika u Svojoj Knjizi:
? A prema vjernicima blag budi!" (Prijevod zna?enja El-Hidr, 88.) i I budi blag prema onima koji te slijede od vjernika!" (Prijevod zna?enja E-u'ara, 215.) Ovako se, uglavnom, prevodi, a doslovan bi prijevod bio: A pred vjernicima (ponizno) spusti svoja krila" i sl. Ove rije?i Allah, subhanehu ve te'ala, upu?uje Svome Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, i nare?uje mu da bude blag prema vjernicima, njemu koji je uzor svim vjernicima; pa, slijedimo li Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ili slije?enje njega samo prizivamo sebi?!


? O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne, pa, Allah ?e (ubrzo) do?i s ljudima koje On voli i koji Njega vole, koji su ponizni prema vjernicima, a ponosni prema nevjernicima ..." (Prijevod zna?enja El-Ma'ida, 54.) Pogledajmo, Allah se smilovao svima nama, kako Uzvieni Allah upe?atljivo govori o vanosti ove osobine kod vjernika! Svevinji Allah prvo spominje istinsku ljubav vjernika prema svome Gospodaru. Njegova ljubav je istinska jer i Allah njega voli. Nije to samo puko prizivanje ljubavi prema Allahu, ve? je to dokazana, osvjedo?ena ljubav koja je bila razlog i Allahove ljubavi prema tome Svome robu. Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ljubav koja je osnova ibadeta, pored straha i nade.

Ljubav koja -kada nastupi smrt vjernika, kada nastupi Sudnji dan, zavri se obra?un i prestanu njegova nada i strah- ta ljubav prema svome Gospodaru nastavlja i dalje biti s vjernikom u Dennetu! Allahu Ekber! Nakon te ljubavi koju to Allah, subhanehu ve te'ala, spominje osobinu vjernika?! Spominje poniznost, skromnost i blagost prema vjernicima u Njega Uzvienog! Kae, kako stoji u prijevodu zna?enja: ... koji su ponizni prema vjernicima ..."


? Tako?er, na sli?an na?in, Svevinji Allah, opisuju?i Svoje iskrene robove kae: A robovi Milostivog su oni koji smireno hode po Zemlji, a kada ih neznalice oslove oni kau: 'Mir'." (Prijevod zna?enja El-Furkan, 63.) Pogledajmo, Allah se smilovao svima nama, kako Uzvieni Allah nakon to kae za odre?ene ljude da su Njegovi robovi, da Mu robuju i oboavaju samo Njega s potpunom pokorno?u uz potpunu ljubav, spominje osobinu smirenosti i blagosti. Drugi ljudi kada ih pogledaju, vide ih smirene i blage. Sigurni su da ih od njih ne?e zadesiti nikakvo zlo. O?ekuju od njih samo dobro. Kako da ne kada su oni robovi Milostivog, Onoga Koji je Milostiv i Koji nije zadrao milost za Sebe ve? ju je spustio na Svoje robove, pa zar da i oni, ljudi, vjernici u Milostivog, ne budu takvi. Pa ?ak, ako ih i neznalice oslove, dobacuju, provociraju, okrenu im se i kau: Mir".


Skromnost i blagost u Sunnetu

? Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dobio je posebnu objavu kada je u pitanju skromnost i blagost prema vjernicima! Rekao je u hadisu Ijjada b. Himara, radijallahu 'anh: I, doista, Allah mi je objavio da budete skromni i blagi jedni prema drugima, kako se ne bi uzdizali jedan nad drugim i kako ne bi ?inili nasilje jedan drugom." (Muslim)


? Rekao je, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, podsti?u?i na tevadu'u: Sadaka zasigurno ne?e umanjiti imetak! I Allah ne?e robu koji prata pove?ati osim ponos, a onome koji bude blag i skroman radi Allaha, Allah ?e ga uzdignuti." (Muslim)


? Tako?er, u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: Nema nijednog ?ovjeka a da na svojoj glavi nema 'hakemu' (halka za koju se veu uzde i njima upravlja)! Ta 'hakema' je u ruci meleka. Ukoliko ?ovjek bude skroman i blag, kae se meleku: 'Podigni njegovu hakemu' (kako bi bio vedra i ponosna ?ela, uzdignute glave, zadobio obe?an ponos i hvale dostojno mjesto), dok, ukoliko on sam poeli da se uzdigne (da se uzdie i oholi nad drugim ljudima, da do?e do ponosa i veli?ine na neprimjeren na?in, putem koji nije put vjernika), kae se meleku: 'Spusti njegovu hakemu' (kako bi bio donji, ponien i prezren)." (Taberani, Bezzar i dobrim ga je ocijenio Albani u Zbirci vjerodostojnih hadisa pod brojem 538.)


? Omer, radijallahu 'anh, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: Svevinji Allah je rekao: 'Ko bude radi Mene skroman, blag i ponizan ovako (pa je Omer pokazao rukom sputaju?i je dlanom okrenutim prema zemlji), Ja ?u ga uzdignuti ovako (Omer je okrenuo ruku i uzdizao je dlanom okrenutim prema nebesima)'." (Hejsemi u Medme'i-z-zevaid" kae: Biljee ga Ahmed i Bezzar i njegovi prenosioci su prenosioci Sahiha.")


Skromnost i blagost kod ispravnih prethodnika

? Ebu Bekr, radijallahu 'anh, je rekao: Plemenitost smo nali u bogobojaznosti, bogatstvo u ?vrstom ubje?enju, a ugled i veli?inu u skromnosti i blagosti!"


? Aia, radijallahu 'anha, je rekla: Zaboravljate na najbolji ibadet - skromnost i blagost!"


? Hasan el-Basri, rahmetullahi 'alejh, je upitan o tevadu'u pa je rekao: Tevadu'u je da iza?e iz svoje ku?e i da za svakog muslimana kojeg god sretne kae da je on bolji od tebe."


? Fudajl b. Ijjad, rahmetullahi 'alejh, je upitan o tevadu'u pa je rekao: Tevadu'u je da se ponizi istini, povede se za njom i prihvati je od svakog ko god je kae. Da je ?uje od djeteta da je izgovara, na tebi je da je prihvati! ?ak, ukoliko je ?uje i od najve?e neznalice, na tebi je da je prihvati." (Medaridu salikin)


Posljedice zapostavljanja izgradnje ove sobine

Onaj koji pri sebi nema tevadu'a - smirenosti i poniznosti, skromnosti i blagosti, taj je na rubu propasti, daleko od svake sre?e, smiraja, rahatluka i spokojnosti. Kao da nije svjestan da uzdie bezvrijedno, a ostavlja i odbacuje dragocjeno.

Takav zapostavlja dragocjenu osobinu vjernika o kojoj Allah, subhanehu ve te'ala, na tako upe?atljiv na?in govori u Svojoj Knjizi, a uzdie bezvrijedno, ta vie pogubno, uzdie osobinu kibura-oholosti. Uzdie osobinu koja je svojstvena Iblisu, kojom se opisao on i zbog nje odbio izvriti Allahovu naredbu! Uzdie osobinu idova zbog koje su prodali vjeru za nevjeru, svjesno odbili poslanicu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, zbog koje su ?inili mnoga zlodjela, grijehe, ubijali jedne vjerovjesnike, a druge u la utjerivali! Uzdie osobinu zbog koje su prethodni narodi unitavani, pa ta mu je, zar i on priziva svoje unitenje?! Uzdie osobinu zbog koje ?ovjeku biva uskra?ena razboritost u razmiljanju i postupcima!


Prakti?ni savjeti za izgradnju i razvijanje osobine tevadu'a

? Koriti svoju duu i ulagati maksimalni napor na otklanjanju i lije?enju njenih manjkavosti.
? Prisje?ati se Ahireta i onoga to ?e nas uvesti u njega, kao i Dunjaluka, njegove prolaznosti i onoga to nam moe upropastiti i Dunjaluk i Ahiret.
? Biti ponizan prema vjernicima i vjernicama, ispunjavati njihove potrebe, blago se ophoditi s njima i strpljivo podnositi njihove uvrede.
? Biti svjestan svoje due kada se nalazi me?u vjernicima.
? to je mogu?e vie ostavljati dozvoljena uivanja.
? Biti ponizan prema roditeljima, starijim i bolesnim, siromanim i nemo?nim, obilaziti ih i pomo?i im u ispunjenju njihovih potreba.

Allahu neka je hvala na po?etku i na kraju! Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i sve muslimane!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA

  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...
  • Šta poslije ramazana?
    Piše: Amela Omerović-Ćeman Poslanik, sallallahu ʻalejhi ve selleme, je rekao: „Allahu je najdraže ono djelo koje se ustrajno čini, pa makar bilo i neznatno.” (Buharija...