Nedjelja, AUGUST 07, 2022
kuran

Zemlja je ravna plo?a


U Kur'anu se kae da je Zemlja ravna.Zemlja je stvorena kao prostirka

Ajet na koji se misli u iznesenom stavu glasi: Allah vam je Zemlju u?inio ravnom. (Nuh, 19) Medjutim, ovaj ajet je izvu?en iz konteksta. U narednom ajetu stoji objanjenje prethodnog:

...da biste po njoj hodili putevim a prostranim. (Nuh, 20)

Ista poruka se ponavlja u suri Ta-Ha u 53. ajetu:

Onje za vas Zemlju posteljom u?inio i po njoj vam prolaze utro...

Povrina planete Zemlje, tj. njena kora, vrlo je tanka, manje od 30 milja, u pore?enju sa Zemljinim radijusom koja sadri oko 3.750 milja. Dublji slojevi Zemlje su vreli, te?ni i nepristupa?ni za ivot. Zemljina kora je stvrdnuta ljuska na kojoj je ivot mogu?. Kur'an to precizno opisuje kao prostirku, sloj po kojem moemo putovati.

Prostirka se ne koristi samo za ravnu podlogu

Ni jedan jedini ajet ne kae daje Zemlja ravna, tj. daje plo?a. ?asni Kur'an samo upore?uje Zemljinu koru s prostirkom. ?ini mi se da neki ljudi misle da se prostirka moe postaviti samo po apsolutno ravnoj podlozi. Me?utim, prostirka se moe postaviti i po tijelu poput Zemljinog oblika. To se vrlo lahko moe demonstrirati na velikom modelu zemljinog globusa.

Prostirka se uglavnom postavlja po nepristupa?noj povrini. Kur'an opisuje Zemljinu koru kao prekriva? bez kojeg ljudi ne bi mogli opstati i kretati se, zbog vreline i nepristupa?nosti slojeva ispod Zemljine kore. Ovaj Kur'anski opis ne samo da je logi?an ve? predstavlja i nau?nu ?injenicu koju su geolozi potvrdili mnogo vijekova kasnije.

Zemlja je prostrta

?asni Kur'an na nekoliko mjesta kae da je Allah prostro Zemlju:

...*" Zemlju smo prostrli - takoje divan Onaj Koji je prostro! (Ez-Zarijat, 48)

Na drugim mjestima, Allah kae da je Zemlja poput postelje.

Zar Zemlju posteljom nismo u?inili, i planine stubovima... (En-Nebe', 6-7)

Ni jedan od ovih ajeta ne daje ni najmanju naznaku o tome da je Zemlja ravna. Oni samo ukazuju da je Zemlja prostrana, to se navodi kao razlog za razmiljanje. ?asni Kur'an kae:

0 robovi Moji koji vjerujete, Moja j e Zemlja prostmna, zato se samo Meni klanjajte! El-Ankebut, 56)

Zbog toga se niko ne moe pravdati da ne ?ini dobra djela zato to mu je okruenje nevjerni?ko, te da ga ono tjera na grijeh.

Zemlja ima geosferi?an oblik

?asni Kur'an spominje ta?an oblik planete Zemlje u sljede?em ajetu:

Poslije toga je Zemlji dao oblik jajeta. (En-Nazi'at, 30) Arapska rije? LiLil (dehaha) zna?i: dati oblik jajeta. Ovaj glagol, tako?er, zna?i prostrti. Glagol dehahaje izveden od imenice duhje, to zna?i: nojevo jaje koje ima geosferi?an oblik; planeta Zemlja ima upravo takav oblik.

Kur'an i savremene, nau?no potvr?ene ?injenice su u savrenom skladu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...