Srijeda, JULY 24, 2024
kuran

Lije?enje duhovnih bolesti


Kad nam dovedu bolesnika, prvo to treba uraditi, nakon to smo obavili prethodne pripreme jeste da upitamo, njega ili njegove blinje koji su doli sa njim - od ?ega pati, ta osje?a i koliko dugo to osje?a? Kad nam kae ta osje?a i koliko dugo, pokuat ?emo,, na temelju iznesenih simptoma, odrediti o kakvom je oboljenju rije?, da li se radi o dinskom napadu, sihru, uroku ili ljubavi. Osim spomenutog, iscjelitelji Kuranom prakticiraju i druge metode u otkrivanju vrste bolesti kod bolesnika

 

Lije?enje svih vrsta duhovnih oboljenja kojima su uzro?nici dini ili ejtani sastoji se iz tri etape: pripreme za lije?enje, samog ?ina lije?enja i postupka nakon izlje?enja.
Priprema za lije?enje: Kada kod nas do?e osoba koja ima jedan ili vie siptoma oboljenja koje uzrokuju dini i ejtani, mi ?emo, na osnovu tih siptoma, nastojati da ustanovimo o kojoj je vrsti oboljenja ove rije?. Kad to uradimo, onda ?emo zapo?eti pripreme za lije?enje. One se sastoje u sljede?em:
a) da prona?emo ?istu prostoriju u kojoj ?emo u?iti bolesniku; da se iz nje odstrani sve ono to se kosi sa propisima erijata, kao to su: statue i slike ljudi i ivotinja, alkohol, slike golih ena i mukaraca, zvono, pas i sl.
Biljei Muslim u Sahihu sa senedom od Ebu Hurejre, koji je kazao da je Allahov Poslanik, s.a, rekao:
Meleki ne ulaze u prostoriju u kojoj su statue ili slike.
Tako?er, biljei Muslim u Sahihu sa senedom od Ebu Hurejrea, koji je kazao da je Allahov Poslanik, s.a, rekao:
Meleki ne druguju sa skupinom u kojoj se nalaze zvono i pas.; *1
b) da se zahtijeva od ena koje su otkrivene da se pokriju i da im se sugerira da to svakodnevno ?ine. To iz razloga to je svaka ena grijena koja se islamski ne pokrije, a ejtani se rado drue sa grjenicima i grjenicama;
c) zahtijevati od mukaraca koji nose svilu i zlato da se udalje iz prostorije u kojoj se u?i bolesniku, poto je mukarcima zabranjeno da nose svilu i zlato. Ukoliko to budu prakticirali, oni su grjenici, a ejtani vole da budu u drutvu grjenika. Njihovo prisustvo u tim prostorijama usporava uspjeno lije?enje;
d) da iscijelitelj objasni bolesnoj osobi da je jedan od uvjeta uspjenog lije?enja, i to da su i iscijelitelj i bolesnik uvjereni da Allah daje lijek i da je Kuran lijek;
Uzvieni Allah kae: Mi objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo pove?ava propast. (El-Isra, 82.)
Uzvieni Allah kae: O ljudi, ve? vam je stigla poruka od Gospodara vaeg i lijek za vaa srca i uputstvo i milost vjernicima.; (Junus, 57.)
e) da bolesna osoba od sebe odstrani zapise i hajmajlije ukoliko ih ima uzase, kako bi lije?enje bilo potpunije;
f) da isjelitelj zahtijeva da se ugasi muzika i pjesme, ukoliko se u ku?i u kojoj se namjerava u?iti rukja ili njenoj blioj okolini - one ?uju;
g) da isjelitelj odri kra?i govor u kome ?e upozoriti bolesnu osobu i njene uku?ane da je Allah taj koji daje lijek i da je neophodno da se striktno pridravaju propisa erijata ukoliko ele da im Allah spusti svoju milost i podari lijek bolesnoj osobi. Kad se izvre spomenute pripreme, pristupa se samom ?inu lije?enja.
?in lije?enja Kuranom: Nakon to smo izvrili sve neophodne pripreme, pregledamo bolesnika, u?imo bolesniku, i propisujemo terapije koju ?e bolesnik koristiti kod ku?e.
Pregled bolesnika: Kad nam dovedu bolesnika, logi?no, prvo to treba uraditi nakon to smo obavili prethodne pripreme je da ga upitamo, njega ili njegove blinje koji su doli sa njim - od ?ega pati, ta osje?a i koliko dugo to osje?a? Kad nam kae ta osje?a i koliko dugo, pokuat ?emo na temelju simptoma koje nam iznese odrediti o kakvom je oboljenju rije?, da li je upitanju dinski napad, sihr, urok ili ljubav.
Osim spomenutog, iscjelitelji Kuranom prakticiraju i druge mnogobrojne metode u otkrivanju vrste bolesti kod bolesnika. Ovdje ?u spomenuti tri naj?e?e metode.
Metoda dizanja ruku: Ovo je jedna od veoma efikasnih metoda kod pregleda bolesnika. Ona se sastoji u tome da bolesnik sjedne ispred iscjelitelja; neki prakticiraju da bolesnik sjedne na tlo i isprui noge, me?utim, moe sjesti na kau? ili stolicu, staviti ruke na koljena, zatvoriti o?i, maksimalno se opustiti i sluati ono to lije?nik bude u?io. Lije?nik ?e u?iti sljede?e: Danas ?emo usta zape?atiti, njihove ruke ?e Nam govoriti... (Jasin, 65.) Ovo treba ponavljati vie puta; - sedam, devet, jedanaest, devetnaest i sl.
A kad tebi poslasmo nekolicinu dina da Kuran sluaju, pa kad prisustvovae u?enju njegovu, rekoe: utite!, a kad se ono zavri, oni se narodu svome, opominju?i ga, vratie, i rekoe: O na narode! Mi smo zbilja Knjigu jednu sluali, koja nakon Musaa objavljena bi, potvr?uju?i istinitim one prije nje objavljene, napu?uje Istini i Putu Pravome! O na narode! Odazovite se vi pozivatelju Allahovu! (El-Ahkaf, 29 i 30.)
Nakon to ovo prou?imo, treba tri puta prou?iti sljede?e:
Zaklinjem vam se Velikim Allahom a to je, da znate, zakletva velika
Nakon ovoga treba re?i sljede?e:
Ako se u ovom tijelu nalazi trag sihra ili zavisti, neka se podigne desna ruka, pokoravaju?i se Allahovoj volji, ili neka se isprue njeni prsti. A ako je u tijelu trag dinskog udara ili ljubavi, neka se podigne lijeva ruka ili isprue njeni prsti, pokoravaju?i se Allahovoj volji a ne mojoj.
Nakon ovoga treba u?iti sljede?e ajete:
I kunem se ?asom kada se zvijezde gube, a to je, da znate, zakletva velika, on je, zaista, Kuran plemeniti u Knjizi briljivo ?uvanoj dodirnuti ga smiju samo oni koji su ?isti, on je Objava od Gospodara svjetova. Pa, kako ovaj govor omalovaavate i umjesto zahvalnosti to vam je hrana darovana vi u njega ne vjerujete? A zato vi kad dua do gue do?e, i kad vi budete tada gledali. (El-Vakia, 75-84.)
Kad ovo prou?imo, treba zakletvu ponoviti:
Zaklinjem vam se Velikim Allahom a to je, da znate, zakletva velika
Nakon nje, vie puta izgovoriti:
O na narode! Odazovite se vi pozivatelju Allahovu!
Sve gore spomenuto treba u?iti dotle dok Allah ne pokae o ?emu se radi, odnosno dok se ne podigne ili lijeva ili desna ruka. Nebi bilo loe izgovarati i prijevod toga to u?imo, poto bosanski dini ne razumiju arapski jezik.
Ukoliko din bolesniku podigne desnu ruku, onda to zna?i da se radi o sihru ili zavisti, a ako mu podigne lijevu ruku, onda to zna?i da se radi o dinskom napadu ili ljubavi. Ukoliko din podigne desnu ruku, onda treba u?iti ajete iz Kurana, prvo one kojima se kvari sihr, a potom ajete kojima se kvare uroci i zavisti i pratiti reakciju bolesnika. Ukoliko bude snanije reagirao na ajete koji se u?e za kvarenje sihra, onda se radi o sihru, a ukoliko bude ja?e reagirao na ajete koji se u?e za izlije?enje od uroka i zavisti, onda se kod njega radi o uroku i zavisti. Na isti na?in ?emo postupiti i u slu?aju da se podigne bolesnikova lijeva ruka. Prvo ?emo u?iti ajete kojima se lije?e dinski napadi, a onda ajete kojima se lije?i napadi iz ljubavi. Na koje bude vie reagirao, to treba nastaviti lije?iti. Ova metoda se pokazala veoma efikasnom.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...