Nedjelja, JULY 12, 2020
pokajnici_logo

'Da,da,da, to je ono sto trazim!'


Rodjena sam 1977. godine, u pobonoj katoli?koj obitelji u Tuzli. U djetinjstvu sam pohadjala redovnu katoli?ku vjeronauku i prou?avala Bibliju i mnoge stvari u Starom Zavjetu, tj. 5 knjiga Mojsijevih. Naravno kao Kr?ani i Katolici morali smo nau?iti 10 Zapovijedi i prva od tih zapovijedi je da je Gospod Bog jedan i da mu se klanja (licem na tlo pada i slui). Druga stvar ili zapovijed je: "Ne gradi sebi lika rezana onog sto je na nebu ni na zemlji nit mu se klanjaj nit mu sluzi", itd.


?ovjek kad se nalazi u crkvi i pogleda oko sebe, ta vidi? Vidi ikone likova Isusova i Marijina i krieve i njima se molitve obavljaju. Zapitala sam se gdje je tu logika? Druga stvar koja je spomenuta je ta o padanju licem na zemlju, a mi smo obavljali molitvu stoje?i; opet pitanje zato ne padamo licem na tlo prilikom molitve?


Zatim doktrina Trojstva koja uop?e nema logike, zatim predskazanje u knjizi proroka Izaije koja govori o viziji u kojoj vidi dva jaha?a, jaha?a na magarcu, a iza njega jaha?a na DEVI!!! Ta vizija se odnosila na Isusa Krista, tj. na Isaa a.s. jer je on u Jerusalemu ili Qudsu ujahao na magarcu, me?utim iza njega se pojavljuje jaha? na devi i pitanje je tko je taj poslanik iza Krista? Ja kao Kr?anka sam tada u?ila da je Isus ili Isaa a.s. pe?at poslanika, da iza njega nema poslanika, medjutim proro?anstvo kae da ima - jaha? na devi.

Razmiljala sam o tome i postavila pitanje sve?eniku na ta mi je bilo odgovoreno - 'sveta tajna'. Nakon toga, naravno ?itaju?i Bibliju detaljno, uvidjela sam proturije?nosti u Novom Zavjetu (Matej, Marko, Luka, Ivan) i kad bi se nabrajalo mozda bi se knjiga o tome mogla napisati. eljela sam se ispravno moliti Bogu, a u svojoj religiji to nisam nala, jer sam vidjela da neto nije u redu. ?ovjek ako malo razmisli, postavlja sebi mnoga pitanja na koja tu ne nalazi odgovora...

A Allah uputi onoga koga On ho?e. Allahu Ekbar!

Bio je mjesec Ramazan i otila sam kod prijateljice koja je bila muslimanka. Sjedili smo u dnevnom boravku i na polici sam ugledala knjigu na ?ijim koricama je bila slika dva ?ovjeka (jaha?a na devi) u sahari, a iznad njih je velikom slovima pisalo: MUHAMMED A.S. Pogled mi se zadrao na toj knjizi, u glavi mi je bila misao: JAHA? NA DEVI!

Zamolila sam prijateljicu da mi pozajmi knjigu, a ona je bila jako iznena?ena. Tad sam se zvala Nataa. Rekla mi je: "Nataa, to je knjiga o Islamu, ne znam jesi li sigurna da eli da je ?ita?" Odgovorila sam: "Da, molim te da mi je pozajmi." Uzela sam knjigu i krenula k doma i tu no? sam je pro?itala. Knjiga je govorila o ivotu naeg ?asnog Poslanika s.a.w.s.

SubhanAllah!

Odgovori na moja pitanja! Nala sam odgovor na pitanje ko je iza jaha?a na magarcu (Isaa a.s.) jaha? na devi: Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Zatim, molitva Allahu d.. padanjem licem na tlo (sedda), zabrana ikona i slika... Da, da, da, to je to to traim, to je prava vjera.

Nakon toga je po?elo moje prou?avanje islama. U?ila sam namaz, posje?ivala mesdid, srce mi se svakim danom sve vie otvaralo ka islamu. Napustila sam crkvu i roditeljima navela neki izmiljeni razlog. U?ila sam Islam tajno. Bilo mi je oko 17 godina i plaila sam se njihove reakcije. Pomagao mi je jedan imam i u?io me islamskim artovima. 1995. sam zvani?no primila islam i stavila hidab.

Nakon toga roditelji su me naprosto izbacili iz ku?e zato to sam stavila hidab i napustila vjeru svojih predaka. Sjetila sam se iskuenja kroz koja je prosao na Poslanik s.a.w.s, koji je bio odba?en od najbliih zato sto je svjedo?io o Islamu. Da, muslimani su imali jaka iskuenja i bili odba?eni od najbliih.

A hidab je farz, ja volim Allaha i kako da izlazim bez hidaba i da ne udovoljim Allahovim propisima? Nisam mogla podnijeti da zanemarim taj farz i stavila sam hidab i bila izbacena iz doma. A Allah ne ostavlja njemu predane robove!

Nakon toga sam prela u Sarajevo. Pomogla mi je jedna muslimanska obitelj, bila sam kod njih k doma. Nakon toga Allah mi je dao da na?em posao i mognem da iznajmim sobu. U?ila sam o islamu sve vie i naravno imala sam i dalje teka iskuenja nakon kojih mi se iman sve vise pove?avao.

Pokuala sam stupiti u kontakt sa roditeljima jer mi Allah d. . propisuje da potujem roditelje iako nisu muslimani. A islam je i to da musliman svojim ponaanjem pokae ljudima islam. Rekla sam sebi: ako im se ne javim re?i ?e da me tako moja vjera u?i, a ako im se javim i pokuam moda, moda da po?nu razmiljati o islamu. Uglavnom, bilo je problema, ali sam uspjela stupit sa njima u kontakt.

Danas se alhamdulillah nalazim u Jordanu. Allah mi je dao blagodat koju sam uvijek eljela, a to je ta da nau?im jezik Kur'ana kako bi vie nau?ila o islamu. Hvala Allahu koji ne zaboravlja niti ostavlja svoje robove, a nas dihad je u tome da se borimo za islam pa makar morali ostavit svoje zemlje i roditelje na tom putu.

Allah mi je, elhamdulillahi, dao i familiju koja me pomae i kod kojih sam trenutno i koji me koluju, da ih Allah nagradi nagradom koju najvie ele. Molim Allaha d. . da uputi sve one koji su zalutali i da o?vrsti iman onih koji su se vratili Islamu i da oja?a i sa?uva sve muslimane u svijetu i uputi one koji su zalutali. Promijenila sam ime Nataa u Sadida (Ona koja na seddu pada) i tim imenom sam ozna?ila svoju pripadnost Islamu.

Sadida Mohammad Yahya


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA