Utorak, OCTOBER 22, 2019
tekstovi_logo


Uzvieni Allah veli: A one koji vjeruju i dobra djela ?ine obradnj dennetskim ba?ama kroz koje ?e rijeke te?i; svaki put kad' im se iz njih da kakav plod, oni ?e re?i: "Ovo smo i prije jeli" - a bi?e im davani samo sli?ni. U njima ?e ?iste ene imati, i u njima ?e vje?no boraviti. (El-Bekare, 25)

Tuma?e?i gore navedeni ajet, Ibn el-Kajjim, Allah mu se smilovao, kae: "U ovom ajetu Uzvieni Allah na jednom mjestu zajedno navodi sve vrste uivanje, i to prvo tjelesno uivanje u ba?ama prepunim svakojakih plodova, ispod kojih ?e rijeke te?i, zatim u nasla?ivanju prohtjeva sa ?istim enama, zatim uivanje srca, zatim uivanje o?iju, te neprekidnom ivotu bez smrti i neprekidnim dennetskim blagodatima.

Dennetske ene nazvane su ?istim jer za razliku od ovosvjetskih ena ne?e imati mjese?nog pranja, niti nifasa nakon poro?aja, ne?e obavljati malu ni veliku nudu, ne?e sliniti, niti pljuvati. Uz sve to, ne?e imati ni moralnih mahana, loih osobina, ne?e rune i svakakve rije?i govoriti, a pogotovu ne?e nikada poeljeti drugog ?ovjeka."

Uzvieni, nadalje, u poglavlju ed-Duhan, kae: I Mi ?emo ih hurijama, krupnih o?iju eniti. (Ed-Duhan, 54.) tj. mladim i lijepim enama, bijela tena, crnih i krupnih o?iju. Mudahid kae da izraz hurija dolazi od rije?i _ biti o?aran zbog njene i tanke koe i ?iste boje. Najispravnije je miljenje da ovaj izraz dolazi od korijena "_" to zna?i imati izrazito bijelu bionja?u i izrazito crnu zjenicu oka, tako da su jednim izrazom obuhva?ena dva kontrasta .

Uzvieni Allah, tako?er, veli: Pored njih ?e biti hurije, istih godina, koje ?e preda se gledati. (Sad, 52.) tj. koje nikoga drugog do svoje mueve ne?e gledati, niti ?e mimo njih druge mukarce eljeti. Ibn Abbas, r.a., i neki drugi mufessiri kau da se pod izrazom istih godina misli na njihovu istovjetnost u godinama i da ?e svc biti mlade, u trideset i tre?oj godini kao i njihovi muevi."

Od Enesa b. Malika se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Odlazak u borbu na Allahovu putu ujutro i povratak iz nje nave?e, bolji je od cijelog ovog svijeta i svega to je na njemu. Prostor u Dennetu koliko obuhva?a luk ili bi? nekoga od vas, bolji je od cijelog ovog svijeta i svega to je na njemu. Kada bi se neka od dennetskih hurija pojavila na Zemlji, sve bi izme?u Denneta i Zemlje ispunila mirisom. Pokriva? na njenoj glavi vredniji je od cijclog ovog svijeta i svega to je na njemu."363

Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Prva skupina koja ?e u?i u Dennet je poput Mjeseca u no?i utapa, a oni koji su odmah iza njih bi?e kao najsjajnija zvijezda na ncbu. Svako ?e od njih imati po dvije ene, hurijc, ?ija ?e se sr potkoljenica vidjeti kroz meso. U Dennetu ne?e biti neoenjenih.

Preuzeto iz knjige Bistro more pobonosti i suptilnostiAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Kriza kulture milosti
    Piše: Abdulvaris Ribo Uoči poslanja posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, svijet je bio utonuo u duboki mrak. Nered je vladao u svim sferama...
  • Žrtve u protestima zbog vrijeđanja poslanika Muhammeda
    Najmanje četiri osobe su poginule, a na blizu 50 ih je povrijeđeno nakon što su snage sigurnosti Bangladeša otvorile vatru kako bi rastjerale na stotine...
  • Kurdi pristali na povlačenje sa tursko-sirijske granice
    Visokopozicionirani kurdski zvaničnik kazao je kako će se njihove snage povući iz pograničnog područja u skladu sa američko-turskim dogovorom nakon što Turska omogući evakuaciju preostalih...