Četvrtak, JULY 18, 2024
ramazanski_savjeti

Ramazanski savjeti


Preuzeto iz knjige RAMAZANSKA SIJELA od ejha el-Usejmina

Bra?o moja! Doao nam je plemeniti mjesec u kojem Allah, subhanehu ve te'ala, uve?ava nagradu i obilno daruje, mjesec dobrih i beri?etnih djela u kojemu se vrata dobra otvaraju svakome onome ko eli dobro, mjesec pomaganja i darivanja.

"Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an koji je uputstvo -putokaz Ijudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla."

Ramazan je mjesec ispunjen milo?u, oprostom i osloba?anjem od Vatre. Njegova prva tre?ina je milost, druga tre?ina je oprost, dok je tre?a, zadnja tre?ina, osloba?anje od Vatre. Predanja koja govore o vrijednosti mjeseca ramazana brojna su i poznata. Tako se u dva Sahiha, kod imama Buharije i Muslima, rahmetullahi alejhima, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, biljei da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada do?e mjesec ramazan otvore se dennetska vrata, dehennemska zatvore i ejtoni se vezuju u lance."

 

Dennetska vrata se otvaraju u ovome mjesecu zbog mnotva dobrih djela koja se u njemu ?ine, podsti?u?i i na taj na?in vjernike da ?ine jo vie dobrih djela, dok se dehennemska vrata zatvaraju zbog vjerni?kih malobrojnih grijeha. ejtani se vezuju u lance i ne putaju se da pri?u onima kojima ina?e prilaze i koje napadaju izvan mjeseca ramazana.

Imam Ahmed, rahmetullahi alejhi, biljei od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Mome narodu u mjesecu ramazanu dato je pet stvari koje nisu date nijednom drugom narodu prije njih:

zadah iz usta posta?a Allahu, subhanehu ve te'ala, Ijepi je od
mirisa miska;

meleki trae oprosta za posta?e sve dok se ne iftare;

Allah, subhanehu ve te'ala, svaki dan uljepava Svoj Dennet i
govori: 'Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe neda?e i tegobe
i usmjere se prema tebi';

u njemu se veu neposluni ejtani, pa se ne putaju ka onima
koje ina?e napadaju u drugim mjesecima;

i u zadnjoj no?i oprataju im se grijesi" Tada su prisutni upitali: "Allahov Poslani?e, je li ona (ta zadnja no?) Lejletul-kadr?", a Poslanik je odgovorio: "Ne, ve? radnik dobiva svoju nagradu onda kada zavri svoj posao. "3

Bra?o moja! Ovih pet stvari Allah, subhanehu ve te'ala, sa?uvao je samo za vas! Dao ih je samo vama pored svih drugih naroda! Obdario vas je njima kako bi upotpunio Svoju blagodat prema vama, a koliko li vam je samo Allah, subhanehu ve te'ala, podario Svojih blagodati?! Za vas je Uzvieni rekao:"Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio, traite da se dobra djela ?ine, od loih odvra?ate i u Allaha vjerujete!"4

Prva osobina: Zadah iz usta posta?a Ijepi je od mirisa miska

Zadah iz usta posta?a Ijepi je Allahu, subhanehu ve te'ala, od mirisa miska.5 Zadah koji se javlja usljed praznine u stomaku, Ijudima nije prijatan, ali je Allahu Uzvienom Ijepi i prijatniji od mirisa miska, jer je taj zadah proizaao iz ibadeta Allahu, subhanehu ve te'ala, pokornosti Njemu Uzvienom. Otuda, svako stanje koje proizlazi iz ibadeta i pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala, Allahu je drago i Allah ?e za takvo stanje uzvratiti dobrim, boljim i Ijepim. Zar ne vidite ehida koji je ubijen na Allahovom putu iz elje za uzdizanjem Allahove rije?i?! Do?i ?e na Sudnji dan a iz njegove rane istjecat ?e krv: boja ?e biti boja krvi, a miris ?e biti miris miska! Na haddu, Svevinji Allah ponosi se hadijama dok su na Arefatu pred Svojim melekima i kae: "Pogledajte u ove Moje robove! Doli su mi ra?upani i pranjavi!"6 Takav njihov izgled, ra?upani i pranjavi, drag je Allahu, subhanehu ve te'ala, na ovome mjestu jer je nastao kao posljedica pokornosti Allahu i ostavljanja zabranjenih stvari u ihramima, ali i ostavljanja strasti.

Druga osobina: Meleki trae oprost za posta?a

Meleki su Allahovi plemeniti robovi koji nimalo ne grijee prema Allahovim naredbama, ve? izvravaju sve to im Uzvieni Allah naredi. Kao takvim pokornim Allahovim robovima, vrlo je vjerovatno da ?e im se primiti dova koju im je Allah dozvolio da upu?uju. Dakle, melekima je dozvoljeno da upu?uju dovu za posta?e kako bi se time ukazalo na njihovo dobro djelo, poloaj i vrijednost njihova posta. Istigfar ima zna?enje traenja oprosta i prekrivanja i prelaska preko grijeha i na dunjaluku i na ahiretu. A zar to nije jedna od najve?ih potreba, jedan od najve?ih ciljeva?! Svaki ?ovjek je grjenik, upropatava svoju duu, i kao takvome potreban mu je Allahov oprost.

Tre?a osobina: Allahovo uljepavanje posta?evog mjesta u Dennetu

Uzvieni Allah svaki dan uljepava Dennet govore?i: "Nadati se da Moji dobri robovi odbace od sebe neda?e i tegobe, i usmjere se prema tebi", tj. odbace tegobe i neda?e dunjaluka i poure sa ?injenjem dobrih djela u kojima je i dunjalu?ka i ahiretska sre?a i put do Ku?e mira i plemenitosti. Allah, subhanehu ve te'ala, govori to svaki dan i uljepava Dennet, pripremaju?i ga za Svoje pokorne robove, podsti?u?i ih na put koji vodi do Vje?ne ku?e.

?etvrta osobina: Vezivanje ejtana u ramazanu

Nepokorni ejtani vezuju se u lance i okove, tako da ne mogu do?i do Allahovih dobrih robova koje ele odvesti s Pravog puta na stranputicu, odvratiti od ?injenja dobrih djela. Na ovaj na?in Allah je ukazao Svoju pomo? posta?ima zatitivi ih od neprijatelja koji poziva svoje pristalice da budu stanovnici Vatre. Zbog toga, primijetit ?ete kako dobri Ijudi imaju vie elje za ?injenjem dobrih djela i ostavljanjem loih djela u ovome mjesecu nego u bilo kojem drugom.

Peta osobina: Oprost grijeha u zadnjoj no?i

Uzvieni Allah oprata sljedbenicima Muhammeda, sallallahu alejhi

ve sellem, njihove grijehe u zadnjoj no?i ovog mubarek mjeseca, naravno ukoliko ovaj mubarek mjesec provedu u postu i namazu. Ovo je Allahova blagodat kojom ih nagra?uje za djela koja su uspjeno okon?ali, isto kao to i radnik dobija naknadu kada zavri svoj posao.

Allahova blagodat u ovom nagra?ivanju Svojih robova manifestira se na tri na?ina:

Prvi na?in: Propisao je ?injenje dobrih djela koja ?e biti razlog opratanja njihovih grijeha i podizanja njihovih stepena. Shodno tome, da im Uzvieni Allah nije propisao ta dobra djela, oni Ga ne bi ni oboavali izvravanjem tih djela, jer ?injenica je da se ibadetom ne tretira nita to nije odre?eno putem Allahove objave Njegovim poslanicima. Stoga je Allah ukorio one koji pored Njega propisuju (odre?ene ibadete) i njihovo djelo okarakterizirao je jednom vrstom irka. Rekao je Uzvieni:

"Zar da oni imaju bogove koji im propisuju u vjeri ono to Allah nije dozvolio?!"8

Drugi na?in: U?vrstio ih je u ?injenju dobrih djela koja su mnogi Ijudi ostavili, a da nije Allahove pomo?i i podrke, i oni ta djela ne bi mogli ?initi. Stoga Allahu pripada svaka zahvala na tome.

"Oni ti prebacuju to su primili islam. Reci: 'Ne prebacujte mi to ste islam primili; naprotiv, Allah je vama milost podario time to vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite."'9

Tre?i na?in: On iz Svoje dobrote mnogo nagra?uje: za jedno dobro djelo nagra?uje od deset od sedam stotina puta, pa ?ak i vie. Allahu priznajemo dobrotu i za djelo koje je propisao i za nagradu koju daje za njega! Neka je svaka hvala samo Allahu!

Bra?o moja! Dolazak mjeseca ramazana velika je blagodat za onoga koji ga doivi, na istinski na?in proivi i vrati se svome Gospodaru: udalji od grijeha i usmjeri ka pokornosti, trgne iz nemara prema Njemu i posveti Njegovom sje?anju i veli?anju, prestane bjeati od Njega i okrene se povratku Njemu.

Gospodaru na, probudi nas iz naeg nemara, pomozi nas u opskrbljivanju bogobojazno?u prije negoli odemo s ovoga svijeta! Pomozi nam da iskoristimo ovo kratko vrijeme!

Oprosti nama, naim roditeljima i svim muslimanima, Svojom milo?u, o Ti koji si od milostivih najmilostiviji! Neka je Allahov salavat i selam na naeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu i sve ashabe!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...