Ponedjeljak, JULY 04, 2022
tekstovi_logo

Iskrenost je temeljni stub u karakteru svakog muslimana


Uzvieni Allah je istina. Stvorio je nebesa i Zemlju na principima mudrosti, istine i pravde i zato trai od ljudi da svoj ivot baziraju na istini i da im ona bude glavna vodilja u ivotu.
Dezorijentiranost i nesre?a ljudi, nerijetko, proizilaze iz njihovog ignoriranja ovog jasnog principa. Ako la okupira njihove due i misli, to ?e uveliko utjecati na njihovo udaljavanje od Puta  Istine i principa kojih se moraju pridravati.
Iskrenost je jedna od neophodnosti ljudskih drutava uop?e. Ona je temelj zgrade drutva bez koje bi se sve veze u drutvu pokidale. Ne moe se zamisliti drutvo koje me?usobno ne sara?uje na principima iskrenosti.
Iskrenost je ljudima priro?ena osobina. U to ?emo se uvjeriti kada, primjerice, jednom  djetetu pri?amo o iskrenom ?ovjeku i lacu, ono iskazuje naklonost prema iskrenom ?ovjeku a osu?uje laca.
S aspekta nae vjere, iskrenost se mora slijediti u svakom postupku, primjenjivati u svakoj situaciji i realizirati u svakom sudu. Iskrenost je temeljni stub u karakteru svakog muslimana i osnova njegove etike. Muslimansko drutvo, ukoliko eli da postigne mir i blagostanje, trebalo bi da po?iva na tom principu. Konstrukcija drutva u islamu se iz tih razloga zasniva na suzbijanju neprovjerenih informacija, odbacivanju glasina i sumnji. Samo provjerene ?injenice trebalo bi da budu superiorne i slije?ene. Kuran se zgraava nad onima koji slijede poluistine i pretpostavke, koji su okupirani raznim oblicima praznovjerja i koji su svoj ivot ukaljali lanim rije?ima i postupcima. Hazreti Aia, r.a., rekla je da nikakav gest Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., nije bio odvratniji od lai.
Osnovna obiljeja prvih generacija muslimana bila su iskrenost u pri?anju, preciznost u predo?avanju i pouzdanost u govoru. Stoga su se oni jedni prema drugima na najljepi na?in odnosili, i to je, zapravo, bilo osnovno obiljeje njihovog raspoznavanja. Svako ko se nije pridravao tih normi ponaanja - strio je i, kao takav, jednostavno, nije mogao opstati sve dok ne popravi svoje stanje i uklopi se u vae?e tokove ivota.
Osnovna i najvanija odlika iskrenosti je da je ona prisutna u namjeri nijetu. To podrazumijeva iskrenost u ?injenju bilo kakvog djela. Ako je namjera da sve to ?ini - ?ini u ime Allaha, d.., onda je tvoje djelovanje u svakoj stvari iskreno. Kada je to tako, onda je cjelokupni ivot ?ovjeka u slubi Allaha i adet postaje ibadet, odnosno: sve to ?inimo ima formu ibadeta i dobrog djela za koje se nagra?uje.
Ako studira da bi samo poloio ispit i na kraju dobio diplomu i uposlenje, upitaj se gdje je u svemu tome Allah i nagrada od Njega. Zato budi iskren u svojoj namjeri i oplemeni svoj nijet. U?i da bude bolji musliman, da sutra kad okon?a studij bude od koristi muslimanima i svim ljudima, da bude osoba koja ?e svojim djelovanjem svjedo?iti iskrenog i korisnog ?lana zajednice.
Ako eli biti uspjean i bogat biznismen, zapitaj se zbog ?ega to eli? Da bi uivao u svome bogatstvu i bio sretan! Budi bogat i sretan, ali tako to ?e svojim imanjem zara?ivati, uz novac, i sevape rtvuju?i imetak za potrebe siromanih i op?ekorisnih poslova. Trudi se i zanijeti da sve to zaradi bude u granicama halal zarade i da svojim troenjem pove?a svoju bogobojaznost s kojom ?e biti prepoznatljiv i cijenjen i zbog koje ?e biti uzor drugim muslimanima. Tako ?e sve tvoje imanje biti stavljeno na vagu dobrih djela.
La je opasna mahana koja govori o pokvarenosti due ?ovjeka, ili, bolje re?eno, o njegovom karakteru i naravi koja iz ni?ega proizvodi zlo i koja pribjegava grijeenju bez stvarne potrebe ili tekih okolnosti. Pitali su Allahova poslanika, s.a.v.s., - Moe li vjernik biti kukavica? Da! Odgovori. Moe li vjernik biti krtica? Moe! odgovori Poslanik. A moe li biti laac? Ne moe!... odgovori. (Malik)
Srazmjerno dijapazonu lai koju ?ovjek proiri, zara?uje se grijeh. Svakome je poznato koliko je tetna izre?ena la sa govornice. Novinari koji putem medija hiljadama ljudi plasiraju neku lanu vijest, kao i politi?ari, ili bilo koji rukovodioci, koji daju iskrivljenu sliku o veoma zna?ajnim pitanjima za zajednicu muslimana, zasluuju prezir i najstroiji grijeh.
Na netom odranim op?im izborima u BiH, pa i na izborima unutar Islamske zajednice, moglo se primijetiti kako rodbinski, ahbabski i li?ni interesu zamagljuju i potiskuju op?i interes. Preko tzv. kadrovskih i izbornih komisija formiraju su se izborne liste na koje ne mogu uop?e dospjeti ljudi koji su znatno zasluniji da se na?u na tim listama od ponu?enih. Naalost, u tom samoobmanjivanju i obmanjivanju glasa?a u?estvuju ljudi od znanja i zvanja. Zar takav odnos nema primjese odvratne lai? Ako neko predlae nekog kandidata, pri tome hvale?i ga samo zato to je njegov blinji, prijatelj ili zbog toga to bi preko njega mogao ostvariti li?nu korist, taj je postupio suprotno imperativu naega dina koji nam zapovijeda da odgovorne slube povjeravamo onima koji su ih dostojni. Preferirati partikularni interes nad op?im ravno je najgoroj lai, obmani i izdaji.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA