Srijeda, Svibanj 23, 2018
pitanja

Istihara namaz


Pitanje: Da li ja smijem klanjati sebi istihare ako sam tek nedavno pocela klanjati i da li smijem citati prilikom klanjanja namaza istihare ili moram znati napamet taj dio? Posto sam u knjizi "Zbirka hadisa Muhammeda s.a.v.s." nasla da je to mač s dvije ostrice, taj namaz, pa me malo strah. Kako se klanjaju 2 rekata nafile namaza i kad ,tj. u koje vrijeme?
Odgovor: Istihara namaz se klanja kada želimo neku bitnu životnu odluku da donesemo ali se dvoumimo između nekoliko opcija ili ponuda. Tada kao i svaku drugu nafilu klanjamo u bilo koje doba dana, kada je dozvoljen namaz. Na kraju namaza predaš selam i proučiš dovu (može se i pročitati) i Allaha zamoliš da ti olakša u toj odluci. Dobrovoljni namazi su uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia' ibn Ka'b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim). Nafila-namazi donose bereket u kuću onoga ko ih često obavlja. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod kuće za što imam Nevevi kaže da je jedna od koristi toga i povećanje bereketa u kući u kojoj se namaz često klanja. Kao i mnoge vrste ibadeta tako se i namaz dijeli na obavezni (farz) i dobrovoljni (nafila-namaz).
1. Možemo kazati da su nafila-namazi jedna od mogućnosti koje islam pruža svojim sljedbenicima da povećaju svoja dobra djela i svoje stepene u Džennetu ... Na Sudnjem danu će se nafilama upotpunjavati nepotpuni farzovi. Prenosi Temim ed-Darijj da je Allahov Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, rekao: ''Prvo za što će čovjek odgovarati je namaz, pa ako bude potpun tako će se i primiti, a ukoliko bude manjkav, reći će Uzvišeni Allah melekima: 'Pogledajte da li Moj rob ima nafila, pa njima upotpunite farzove…''' (Ebu Davud). Nafila-namazima se podižu stepeni vjernika kod Allaha. Prenosi se da je Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, rekao: ''Što više namaz obavljaj, jer svaki put kada učiniš sedždu Allah ti poveća deredžu (stepen)…'' (Muslim) ... Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je Rebia' ibn Ka'b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni namaz. (Muslim).
Nafila-namazi donose bereket u kuću onoga ko ih često obavlja. Poslanik, alejhis-selam, je savjetovao da se nafile klanjaju kod kuće za što imam Nevevi kaže da je jedna od koristi toga i povećanje bereketa u kući u kojoj se namaz često klanja. Dobrovoljni namazi su i uzrok Allahove ljubavi prema čovjeku. U poznatom hadisi-kudsijju napominje se da su Allahu najdraža djela farzovi koje je propisao, a da Mu se čovjek vjernik neprestano približava nafilama sve dok ga Allah ne zavoli. (Buharija). Osnova je da se nafila-namazi obavljaju kao i farzovi, tj. onako kako se obavljaju propisani - farz-namazi. Postoje neki izuzeci kod nafila-namaza koji nisu dozvoljeni kod farzova, a to je, kako islamski učenjaci kažu, zbog toga što su nafila-namazi na manjem stepenu od farzova. Od tih posebnosti su: • Nafilu-namaz je dozvoljeno klanjati sjedeći bez obzira da li klanjač bio u stanju da klanja stojeći, s tim da je nagrada upola manja: «Namaz obavljen sjedeći je pola nagrade namaza obavljenog stojeći.» (Muslim). Imran ibn Husajn je upitao Poslanika o namazu koji se klanja sjedeći pa je rekao: «Klanjati stojeći je bolje, a ko klanja sjedeći ima pola nagrade.» (Buharija)
• Nafilu je dozvoljeno klanjati na jahalici, tj. u autu, autobusu, avionu, brodu ili nekom drugom prijevoznom sredstvu, pa čak i ako onaj koji želi klanjati lično upravlja vozilom bez obzira da li smo u mogućnosti da stanemo pa klanjamo stojeći. Amir ibn Rebia kaže da je vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako klanja na svojoj jahalici. (muttefekun alejhi) . • Nafila-namaz se može klanjati ne okrećući se prema Kibli pod uvjetom da je klanjamo putujući u prijevoznom sredstvu. U istoj predaji od Amir ibn Rebie spominje se da je Poslanik, s.a.v.s., klanjao nafilu okrenut u pravcu u kojem se jahalica kretala. Često puta se dešava da neko čitajući o vrijednosti određenog nafila-namaza i nagradi za njegovo obavljanje odluči da što više klanja taj namaz želeći da poveća svoja dobra djela. Čovjek je takve prirode da lahko popusti, a naročito ako nešto pokuša naglo i odjednom. Šejtan, neka je Allahovo prokletstvo na njega, koristi različite metode odvraćanja ljudi od dobrih djela, što mu je i glavni cilj.
Tako on pusti čovjeka da počne činiti neka djela, pa ga onda napada otežavajući mu ono što je svom snagom pokušao uvesti u svoju praksu sve dok to ne ostavi u potpunosti. Ali, mudrost ne leži u količini, nego u ustrajnosti u dobrim djelima. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: «Allahu najdraža djela su ona na kojima čovjek ustrajava...» (muttefekun alejhi). A u drugoj predaji stoji: «Držite se onoga što ste u stanju raditi jer Allahu neće nešto dosaditi sve dok vama ne dosadi.» (muttefekun alejhi). Izvor teksta:Saff A Allah najbolje zna! Pripremio prof. Jasmin DjananAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA