Nedjelja, JULY 12, 2020


Asmir Bekri? (Student na El-Azharu, Kairo, Egipat)

?ovjek, kao jedno od mnogobrojnih Allahovih stvorenja, obdaren je razumom, osje?ajima, navikama, eljama, idejama i  drugim blagodatima. Mnogi nau?nici, tokom historije ljudske civilizacije su na razne na?ine, kroz specifi?ne definicije, definisali ?ovjeka. Mnogi se i dan danas pitaju, ta je to ?ovjek, i zbog ?ega je on kao ?ovjek stvoren? O ovome pitanju naa lijepa vjera je dala tako ta?ne i veoma precizne odgovore. Ali, danas, u ovom tekstu ?emo se druiti sa jednom specifi?nom osobinom svojstvenu insanu (vjerniku). Mentalno i emocionalno ?ovjek je sazdan na na?in da ga obavljanje nekog hairli posla ispunjava pozitivnim osje?ajem, ?ini sretnim, ?ini ga da se osje?a pobjednikom, da se u njegovim mislima nalazi smiraj i zadovoljstvo. Kada god obavi neki hairli  posao, bilo koje veli?ine ili vanosti, osje?a navalu energije, entuzijazma, samopouzdanja, u njemu se budi snaga za hairli ivotom.

to je posao vaniji to je samopouzdanje ve?e i sigurnije se osje?a u vlastitoj koi i svijetu oko sebe. Dovravanje svakog posla osloba?a endorfin u mozgu, koji nas ?ini da se osje?amo sretniji i samopouzdaniji. ta je to endorfin? Endorfini su neurotransmiteri koje proizvodi mozak i koji smanjuju bolove, ali nau?nici tvrde kako su isti zaslueni za osje?aj euforije. Zna?i, to su i hormoni koji potpomau osje?aj psiholoke lagodnosti i uzbu?enja.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporu?uje pomaganje drugima i ispunjavanje njihovih potreba. Mnogi hadisi koje je izrekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koje su zabiljeili hadiski u?enjaci, koje mi, tako?er, moemo danas i?itavati i na bosanskom jeziku, ukazuju na vanost saradnje, pomaganja drugih i zadovoljenja njihovih potreba. Plemeniti Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, smatra da je ?ovjekova vjera nepotpuna sve dok ne bude volio svome bratu ono to voli sebi. On, sallallahu alejhi ve sellem, upozorava da je i vjera onoga koji spava i zna da mu je komija gladan, tako?er, nepotpuna. Pojam solidarnosti kod muslimana jedinstven je primjer zajednitva i jednodunosti u ljudskoj historiji. Svaki musliman doivljava kao svoju obavezu da moralno i materijalno saosje?a sa onima kojima je potrebna pomo?, svejedno, da li  se radilo o siromanim, o onima kojima je u tom trenu potrebna pomo? ili o onima koji su predmet ugnjetavanja.

Uzvieni Allah kae:
                                     "Ko uradi koliko je trun dobra, vidjet ?e ga." (Ez-Zelzele, 7.)
Tako?er, Plemeniti Gospodar kae:
                                        "Onaj koji ?ini dobro, sebi ga ?ini..." (El-Dasije,15.)

U ovom ajetu, Uzvieni Zatitnik obavjetava Svoje robove da od ?injenja dobrog djela korist ima onaj koji ga ?ini, a do Allaha dolazi samo bogobojaznost. Ajeti na temu ?injenja dobra su mnogobrojni. Tako?er, hadisi su isto tako, mnogobrojni, a u ovom tekstu ?emo spomenuti samo neke od njih, jer treba mnogo vie vremena, a i prostora da se svi hadisi na ovu temu objedine.

Ibn Abbas, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Nije vjernik onaj ko je sit, a zna da je njegov komija gladan."

(Ovaj hadis se nalazi u knjizi "Knjiga o edebu", autor imam Buharija, str. 55., knjiga je prevedena na bosanski jezik, izdava?-"Islamski kulturni centar Mostar".   Tako?er, hadis biljee i : El-Bejheki u Es-Sunnenu 10/3, Ebu Ja'la u Musnedu 5/92, i Et-Taberani u El-Kebiru 12/154. Hadis je sahih.)

Prenosi se preko Enesa, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

"Tako mi onoga u ?ijoj je ruci moja dua, ne?e rob biti pravi vjernik sve dok ne bude elio svome komiji  (ili je rekao svome bratu) ono to eli samom sebi."

 (Mutefekun alejhi.Ovaj hadis se nalazi u knjizi "Vrhunac ?enje za erijatskim dokazima" autora El-Hafiza Ibnu Hadera el-Askalanija, str.  Knjiga je prevedena na bosanski jezik, izdava?-Stichting Hidra. Sahih. Buharija (13), Muslim (45) (72) )

Navedeni ajeti, hadisi, su jedan od mnogobrojnih islamskih na?ina vo?enja brige o socijalnom aspektu i odravanju sigurnosti drutva, poboljanju drutvenog ivota,tako?er, predstavljaju  rjeenje za mnoge velike probleme, na?in su kohezije i irenja ljubavi, naklonosti, simpatije i suosje?anja me?u vjernicima. Zamislite, kada bi svaki komija pazio svoga komiju, kada bi posje?ivali bolesnika, pazili svoje roditelje,kada bi smo voljeli nama to volimo naoj bra?i, idealno socijalno stanje, zar ne?, pridravanjem vjere vie bi potovali roditelje, vie bismo se voljeli me?usobno, uvaavali ljude oko nas, da li nam trebaju  stara?ki domovi(zar mislite da djedovi i nene koji su u stara?kim domovima, nemaju djece, unu?adi ili nekog blinjeg), maloljetni?ka delikvencija, kriminal, alkohol, droga, samoubistva, silovanja, kra?a??? mnogi su problemi, a rjeenje je tako jasno, povratak vjeri. Pored toga to nam vjera pokazuje lijek, ona nam objanjava na?in njegovog koritenja i rezultate istog.

U 133. broju ?asopisa za nau?nu, kulturnu i duhovnu afirmaciju "Novih horizonata" sam pro?itao veoma zanimljiv tekst, naime, autor iznosi istraivanja nau?nika koji dokazuju da pomaganje drugima lije?i stres. Stru?njaci u psihologiji potvr?uju da pomaganje drugima vodi do smanjenja stresa, gdje uklju?enost u pomaganje drugih poti?e izlu?avanje endorfina. Allan Lex, bivi direktor "Health Promotion Institute" u SAD-u, potvrdio je da pomaganje drugima pomae pri smanjenju intenziteta stresa, gdje pomo? drugima umanjuje ne?iju preokupaciju vlastitim brigama i problemima i na taj na?in osoba osje?a psiholoki ugo?aj. Istraiva? je ustvrdio da ?ovjek nije primoran pomo?i strancima i ima potpunu slobodu da odlu?i ho?e li pomo?i ili ne. Ta sloboda se smatra veoma vanom za postizanje traenih psiholokih rezultata od akta pomaganja drugih. Istraiva? je otkrio i da je najbolja vrsta pomo?i kada ne traite novac ili pohvalu kao zamjenu za vau pomo?.

Depresija, bolest savremenog doba, poga?a milione ljudi godinje u svijetu. Kada nastane stres, problemi, nastaje i depresija. Bolest dovodi do samoubistva; me?utim, islam je posve?en zahtjevu da vjernik voli dobro?instvo i pomaganje drugih, zato to Allah zna koristi dobro?instva, a evo jednu smo i spomenuli tj. lije?enje stresa. Pogledajmo veli?inu ove vjere...a pitanje  nakon kojeg neminovno slijedi veliki upitnik je koliko li je se pridravamo?
Naime, prethodna, a i druge znanstvene studije su pokazale zna?aj ?injenja dobra. ?injenjem bilo kojeg dobrog djela moe nam pomo?i u poboljanju raspoloenja, podizanju nivoa imunolokog sistema i daje tijelu dodatnu dozu otpornosti na bolest, a posebno stres.

?injenje dobrih djela je i propisano u korist ?ovjeka, drutva, jer pomaganjem pomaemo zapravo, najvie sebi. Svako iskreno, hairli pomaganje moe o?ekivati nagradu i na dunjaluku,a i na ahiretu. Mnogi moji prijatelji, studenti su mi govorili da nakon u?injenog dobra osje?ali su se mnogo bolje, imali su bolje rezultate u u?enju, raspoloenju. Jedan mi je govorio da je jednom prilikom dao nekoliko konvertibilnih maraka, a sljede?i dan mu je se to viestruko vratilo.
Sada, primjer koji ?u navesti, naime, on je i jedan od razloga zbog ?ega sam i napisao ovaj tekst,  irom Bosne i Hercegovine, mnoge porodice su ga doivjele. Danas doktor kae majci, babi,  da ?e im dijete za deset ili petnaest dana umrijeti, ali, mogu to pokuati spasiti sa 800 000 konvertibilnih maraka, 300 000 eura, ili nekom drugom, velikom svotom novca. Pa insani, kako to kaemo obi?ni ljudi, kojih je mnogo u Bosni i Hercegovini u tom roku za 15-tak dana skupi pola miliona maraka, ili ?ak i vie, svjedoci smo raznih uspjenih akcija...Pa ljudi, obi?ni ljudi sa prosje?nom platom, penzioneri, ili ?ak nezaposleni pored svih ivotnih potreba daju od sebe da bi se pomoglo drugom.  Naravno, postoje i oni imu?niji koji se odazovu na akcije, jer znaju koliko god da udijele u njihovu je korist. Mi imamo dobrih ljudi, koji ?e pomo?i drugima...Zar ovo nije pri?a o Bosni i Hercegovini?

Zamislite slu?aj da se drava pobrine, ovim tekstom to i apelujemo, pa da ta operacija koja ?e se realizovati u Be?u, Minhenu, Ljubljani, bude u Bosni i Hercegovini, i da ona umjesto milion ili pola miliona konvertibilnih maraka,  iznosi mnogo, mnogo jeftinije. Osposobivi kadar, sa neophodnim stvarima, i u naoj dravi se to moe realizovati.
Zamislite kada bi svaki telekom u naoj dravi, dao po deset feningi, samo deset feningi po svakom korisniku, ako imamo milion korisnika rezultat je 100 000 KM, ako ima 2 miliona korisnika rezultat je 200 000 KM, samo po deset feningi. Ili, kada bi elektrodistribucija od svakog korisnika dala po deset feningi u humanitarne svrhe, opet, ako imamo 2 miliona korisnika rezultat je 200 000 KM.
Ho?e li se promijeniti svijest, savjest kod mnogih ljudi? Zamislite da imamo neko dravno rjeenje za ovakve probleme djece kojima je potrebno za operaciju za ivot. Ho?e li se gospoda POLITI?ARI osvijestiti umiru nam djeca, umiru nam djeca... Ili kada bi i politi?ari od svojih enormnih, nesvakidanjih primanja o kojima  ?esto sluamo, gledamo, ?itamo iz medija, dali 5% u humanost, ali sistematski, da li bi se mijenjala situacija?

Ali mi, svako od nas, moramo po?eti od sebe, mijenjanjem svoje svijesti, savjesti, u tom procesu vano je i o?istiti um i srce od nezdravih vezanosti i obmana, lanog govora, a jedna od najvanijih stvari je i ?i?enje nijeta, poja?avanje iskrenosti. Zamislite, da svako od nas, koliko god da nas ima, ?im se probudimo ostavimo pola konvertibilne marke  za one kojima treba, ili ako je neko imu?niji konvertibilnu  marku, pet ili pak deset kovertibilnih maraka, zamislite samo kada bi tako radili...Ne smijemo dozvoliti da ostane status quo,  poduzmimo sistematski  neto, moda u po?etku bude poteko?a, ali s mukom dolazi i slast. Ne moemo gledati samo lokalno, ili samo odre?en vremenski period, kako bi to nai stari rekli ne smije gledat samo ispred nosa, gledaj neto i dalje. Ako budemo gledali samo lokalno, tako ?emo i zavriti, gledajmo dalje, due, i krenimo ponaosob da pomaganjem drugima pomognemo sebi!
Do mnogo ljudi do?u vijesti, apeli za pomo?, onima kojima je ba potrebna (ne onima koji falsifikacijom dokumenata, lije?ni?kih nalaza due vrijeme varaju narod), zna?i do?e do ljudi vijesti o tome, ali samo insani to ?uju i pokuaju pomo?i. Ili moralno-dovom, ili materijalno.Odabir je na nama. Svako od nas moe, nismo optere?eni iznad naih mogu?nosti.

P.S. Ovih dana je u Gornjem Rahi?u, pokrenuta akcija za pomo? 2,5 godinjem dje?aku Fazlovi? Denanu, poto mu je potrebna svota novca u vrijednosti od 100 000 KM za operaciju kotane sri, akcija je se proirila na Br?ko, Medlis islamske zajednice Br?ko, mnogi su uklju?eni u akciju, hajdemo zajedno pokuati pomo?i ovom naem dje?aku...Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA