GEOLOGIJA i KUR'AN


Danas ?e nam geolozi re?i, da Zemlja, na kojoj mi ivimo, na povrini je hladna i ?vrsta, a u dubinama je vrela i te?na, i negostoljubiva na iva bi?a. Geolozi ?e nam tako?e re?i da je Zemljina kora vrlo tanka, jedva neto izme?u 12 i 70 km. Manje od jednog procenta Zemljine kore ima debljinu do 3.750 milja. Poto je Zemljina kora vrlo tanka, postoji ogromna mogu?nost njenog pomjeranja. Geolozi kau da je takozvani- fenomen slaganja doveo do pojave visokih planina, koje Zemlju tite od pomjeranja, poput klinova ili stubova.

Kur'an kae u suri Nebe' poglavlje 78, ajet 6-7,

Zar Zemlju posteljom nismo u?inili i planine stupovima...

Arapska rije? ewtad zna?i klin, stub, a to smo tek nedavno otkrili!

U suri Gaia, poglavlje 88, ajet 19, kao i u suri Naziat, poglavlje 79, ajet 32, kae se:

...i planine je u?inio nepomi?nim...

Postoji knjiga koja se zove - ZEMLJA -, koja je veliki autoritet na ovom polju, koju prihvata ve?ina svjetskih univerziteta.

Funkcija planina je da stabilizuju Zemljinu koru:

Kur'an nam daje istu informaciju u suri Enbija, poglavlje 21, ajet 31, kao i u suri Lukman, poglavlje 31, ajet 10, i u suri Nahl, poglavlje 16, ajet 15:

On je po Zemlji nepomi?na brda pobacao da vas ona ne potresa...

Kur'an nam je objasnio funkciju planina jo prije 1400 godina, a to smo tek danas otkrili. to se ti?e okeanologije, u suri Furkan, poglavlje 25, ajet 53,

Uzvieni kae:

On je dvije vodene povrine jednu pored druge ostavio- jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a izme?u njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.

Kur'an ponavlja poruku, u suri Rahman, poglavlje 55, ajet 19-20,

Pustioo je dva mora da se dodiruju, izme?u njih je pregrada i oni se ne mijeaju.

Arapska rije? BERZEH zna?i pregrada, barijera. Prethodni komentatori nisu mogli ba razumjeti dva suprotstavljena opisa, dvije vodene zapremine. Oni se susre?u i dodiruju, a opet- izme?u njih je pregrada. Komentatori nisu mogli objasniti, ta ovaj ajet ustvari zna?i, zbunjivao je ljude...

Danas, uz pomo? nauke, doli smo do otkri?a, izme?u slatke vode i slane vode. Kad god neka koli?ina jedne vode, pre?e u drugu vodu, ona izgubi svoje karakteristike, postaje homogenizovana. Postoji pregrada, a ta se pregrada naziva tranzicijski homogenizovani prostor ili oblast. Jedna voda- druga voda, susre?u se i dodiruju, ali svaka zadrava svoje karakteristike. Slana voda ostaje slana, slatka voda ostaje slatka. Ovakav primjer moemo vidjeti u Egiptu, dok se Nil ulijeva u Sredozemno more, kao i primjer rijeke Galstrim koja nastaje u Meksiku. Same vode, slane i slatke, razlikuju se. Ako putujete brodom, pa zastanete, uzmete vode sa jednog kraja broda, i umete vode sa drugog kraja, vidjet ?ete da se te vode razlikuju. ?ak im je i temperatura razli?ita! ?ak i u oblasti Gibraltarskog moreuza postoji nevidljiva pregrada izme?u Sredozemnog mora i Atlanskog okeana.

Ovaj fenomen o kojem Kur'an govori, potvrdila je i ameri?ka mornarica.

Kur'an pita ljude:

Pa koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?

U suri Rahman, poglavlje 55, ovo pitanje je postavljeno, ni manje ni vie, nego 31 put!

Ova sura govori o Allahovim znacima u vezi drve?a, u vezi nebesa, o nama samima...

Pa koji znak od naeg Gospodara ?ete negirati?!

Govori nam i o kretanju vode u prirodi, pa nas pita

Koju blagodat Gospodara svoga pori?ete?

Govori nam o pregradi izme?u slatke i slane vode,

pa koji ?ete jo znak od Gospodara negirati?!

Kur'an nas u tom istom poglavlju pita

Koji ?ete jo dokaz od Svemogu?eg Allaha, o ljudi, negirati?!

Pita vas odakle dolaze svi ovi dokazi?

Koji dokaz ?ete negirati?

Na polju biologije, Kur'an govori u suri Enbija', poglavlje 21, ajet 30:

...i od vode ste ivo stvarani. Pa zar ne?ete vjerovati?!

Zamislite, u arapskoj pustinji, gdje vode ima vrlo malo, Kur'an kae

SVE JE STVORENO OD VODE!

Ko bi u to povjerovao?!

Sve ostalo to Kur'an kae ljudima je bilo lahko da povjeruju,ali da je sve stvoreno od vode-NE,i to ondje gdje vladaju sue,Kur`an je jo prije 1400 godina rekao da je sve ivo stvoreno od vode. Danas smo ve? saznali da je citoplazma,koja je glavna komponenta ive ?elije,80% izgra?ena od vode. Svako ivo bi?e sadri 60-70 % vode. Bez vode, iva bi?a ne mogu opstati. Ona je obavezan sastojak.

...i sve ivo od vode stvaramo PA ZAR NE?ETE VJEROVATI?!

A mi smo tek danas to otkrili. Kur'an govori o tome jo prije 1400 godina, pa zar ne?ete vjerovati?! On vam postavja pitanje! Trai odgovor!

U suri Nur, poglavlje 24, ajet 45, Uzvieni kae:

Allah sve ivotinje stvara od vode...

U suri Furkan, poglavlje 25, ajet 54,

Uzvieni kae:

On LJUDE stvara od vode...

Zamislite... Prije 1400 godina, Kur'an spominje ovo...Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP