americki_vojnik_presao_na_islamAllah poziva u Ku?u mira i ukazuje na Pravi put onome kome On ho?e. (Kuran, 10:25)

Jusuf Pitre je brat pokajnik koji je ostavio kr?anstvo za sotnizam pa ga je Uzvieni Allah uputio u islam. Odrastao je do svoje 12-te godine kao kr?anin kada mu se sruio njegov cijeli svijet. Od tada vie nije vjerovao u Boga. Svoju vjeru je zamjenio sotonizmom...

U 13-toj godini je ostao siro?e nakon saobra?ajne nesre?e u kojoj je pijani voza? usmrtio njegove roditelje i brata. On je bio jedini preivjeli u autu nakon nesre?e. Tada je napustio svako vjerovanje u kr?anstvo. Od 13-te godine pa sve do svoje 23-?e godine je ivio ivot koji je bio ispunjen seksom, drogom, muziciranjem s bendovima koji su svirali najgoru muziku. Obreo se u sotonizmu i demonskoj muzici. ivot mu nije vodio nigdje i nikuda. Jusuf Pitre govori o svom putu u islam:
Uvijek sam bio u stanju depresije, ta?no sam znao da mi neto nedostaje u ivotu. Mrzio sam ljude i bio sam totalno asocijalan. Kada sam napunio 24 godine prijavio sam se u ameri?ku vojsku. Izmjenio sam ivot iz korjena, napustio sam muziku i drogu. 2010 godine sam bio upu?en u Irak.

Nakon toga moj ivot je postajao sve gori i gori. Mnogi moji problem su se ticali komunikacije s ljudima te sam kako bih pobjegao od ljudi prihvatio posao u Kuvajtu kao kontraktor u sektoru obezbje?enja. Tamo sam po?eo da se susre?em sa muslimanima a s nekima od njih sam se sprijateljio. Po?eo sam da izu?avam Kuran. Tada sam bio u fazi mog ivota gdje nisam priznavao niti jednu religiju. Me?utim, to sam vie ?itao prijevod zna?enja Kurana moje srce se sve vie otvaralo.

Doivljavao sam osje?anja koja nikada prije u ivotu nisam doivio. Osje?ao sam spokoj umjesto mrnje, moja depresija je nestajala, ivot mi se veoma brzo mijenjao na bolje. Nakon nekoliko mjeseci izu?avanja islama primjetio sam veliku razliku u svom ivotu. Prihvatio sam islam kao svoju vjeru, ustvari, vratio sam se islamu kao jedinoj istinskoj vjeri. Allah mi je podario toliko dobrih stvari u ivotu od tada. Hvala Allahu, musliman sam ve? 3 godine i bavim se dawom, jer elim pomo?i drugim ljudima da upoznaju islam kakav on zaista i jeste.

Izvor: Leicester Dawah
Prijevod i prilagodba: Selma K.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP