Velike rije?i "malih" ljudi


 islam_ahmed- Kae Ahmed ibn Hanbel, rahimhullah:
Od kada sam stavljen na iskuenja nisam ?uo djelotvornije rije?i nego rije?i beduina koji mi se obratio u mjestu Rehabetu Tauk. Rekao mi je:
`O Ahmede, ako te ubije istina umrije?e kao ehid a ako preivi ivje?e ponosno. Zato osnai svoje srce!

- Njegov sin Abdullah pri?a:
?uo sam moga oca tj. Ahmeda ibn Hanbela - kako mnogo govori:
Neka se Allah smiluje Ebul-Hajsemu, neka Allah oprosti Ebul-Hajsemu, neka Allah pre?e preko posrtaja Ebul-Hajsema!
Rekoh mu: O o?e moj, ko je Ebul-Hajsem?
Re?e: Zar ga ne zna?
Rekoh: Ne.

Re?e:
Ebul-Hajsem je bio kova? na dan kada sam izveden pred delata radi bi?evanja i kada su mi ruke bile okovane na stubove.
Dok sam prolazio kroz taj hal neko me, sa zada, potee za moju odje?u i re?e:
Zar me ne poznaje?
Rekoh: Ne.
Re?e:
Ja sam poznati okorjeli grijenik Ebul-Hajsem, veliki lopov i deparo.
U registru (divanu) vladara pravovjernih zapisano je da sam, u vie navrata, dobio osamnaest hiljada bi?eva i osaburao sam na tome u pokornosti ejtanu, radi dunjaluka.
Pa osaburaj i ti u pokornosti Milostivom, radi vjere.

Pogledati. Risaletul-musteridin srt. 146 i 147 u obradi Abdul-Fettaha Ebu Gudde, rahimehullah.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP