Nedjelja, MARCH 03, 2024
kuran


sedzdaNaa tijela primaju veliku koli?inu elektromagnetnih talasa dnevno. Mi dobivamo ove elektromagnetske talase kroz zra?enje raznih elektri?nih ure?aja koje svakodnevno koristimo: TV, predmeti na daljinsko upravljanje, mobilni telefoni, kompjuteri i sl. Tako?er i putem elektri?nih svjetiljki koje ne mogu biti ugaene u nekim slu?ajima ?ak ni sat vremena!

Mi smo medij koji prima velike koli?ine elektromagnetskih talasa. Drugim rije?ima, mi se punimo elektromagnetskim talasima a da to i ne primjetimo!

Imamo glavobolje! Osje?amo se neugodno! Ljenost u radu i bol u razli?itim dijelovima tijela! Ne zaboravite ovo kada osjetite neke od ovih simptoma!

ta je rjeenje za sve ovo?

 Jedan nemuslimanski nau?nik (iz Evrope) je izvrio ispitivanje iz kojeg je zaklju?io da je najbolji na?in za tijelo da odstrani ove tetne elektromagnetske naboje koji ozlje?uju tijelo: to ?e?e sputanje ?ela na zemlju, tako da zemlja apsorbuje tetne elektromagnetske naboje.

Ovo je sli?no uzemljenju zgrada, gdje svaki elektri?ni signal (poput grmljavine) bude apsorbovan kroz zemlju.

Zato, spustimo naa ?ela na zemlju da bi odstranili ove tetne elektrimagnetske signale.

Ono to ovo istraivanje ?ini jo vie za?u?uju?im je to da je najbolje da spustimo nau glavu na pijesak.

I jo vie za?u?uju?e je to da je najbolji na?in da spustimo ?elo na zemlju dok se nalazimo u poloaju okrenuti prema geografskom centru Zemlje! Na ovaj na?in ?emo bolje i jo efikasnije odstraniti elektromagnetske signale.

A to to nas zadivljuje je da znamo da je Mekka geografski centar svijeta. I da je Ka'ba ta?no centar Zemlje!

Zna?i, sedda (sputanje glave na zemlju) u naim namazima je najbolji na?in da odstranimo tetne elektromagnetske signale iz naih tijela. To je tako?er najbolji na?in da budemo vrlo bliski Allahu, subhanehu we te'ala, Koji je stvorio ovaj svemir na ovakav kreativan na?in.

Svemo?ni Allah ?e uvijek traiti od nas da radimo stvari koje nam pomau i koje su korisne za nas. Ima situacija kada mi ne znamo razlog propisivanja nekog vjerskog djela (propisa), ali prije ili kasnije prona?emo razlog. U svakom slu?aju, moramo vjerovati Svemo?nom Allahu i moramo znati da ta god uradimo za Njega, to je najbolje za nas!

Na kraju, mi ne ?inimo seddu da bi odstranili ovu elektromagnetsku energiju nego da budemo posluni Svemo?nom Allahu. Mi vjerujemo da se u Njegovim naredbama uvijek nalazi mudrost.

Me?utim, poto postoji i nau?ni dokaz, bitno je da se pokae ljudima da to god muslimani rade - to je dobro za njih!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • O pohvalosti nošenja košulje
      Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi,...
  • Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu
    Piše: mr. Elvedin Pezić Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu. Allahov Poslanik,...
  • Neobaziranje – vrlina koja nam je svima potrebna
    Piše: Mithad R. Ćeman, prof. Zanemarivanje, neobaziranje, ne mariti za nečim, ne osvrtati se, ne pridavati pažnju, pokazati nezainteresiranost, vrlina je koja nam je danas prijeko...