Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo


prosjakJedna djevojka se udala za bogatog trgovca. On je posjedovao golemu radnju u kojoj je prodavao tkanine i odje?u. Jednog dana je kupio pile i od svoje ene zatraio da ga skuha kako bi za ve?eru pojeli jedan dio. Kada su po?eli ve?erati neko im pokuca na vrata. Trgovac ih otvori i ugleda gladnog siromaha koji je traio neto za jelo. Trgovac odbi da mu ita da, izgalami se na njega i otjera ga.

- Neka ti Allah oprosti, gospodine re?e mu prosjak da nemam velike potrebe i da me ne mori velika glad, ne bih pokucao na tvoja vrata!

Trgovac nije sa?ekao da prosjak zavri, grubo mu je zalupio vrata ispred njega i vratio se za sofru.

- Zato si ovako zalupio vratia siromahu? upita ga ena.

- ta sam trebao uraditi? ljutito ?e mu.

- Mogao si mu dati komad pileta, makar njegova krila koja bi mu ublaila glad!

- Zar da mu dam cijela krila?! Zar si poludila?!

- Pa mogao si mu se bar lijepo obratiti!

Nakon nekog vremena trgovac otiavi u svoju radnju vidje da je u poaru izgorjela tkanina i odje?a te da nita nije ostalo. Vrati se tuan ku?i i re?e eni: Vatra je radnju pretvorila u pepeo, ostao sam bez i?ega!!

- Ne tuguj, muu moj! Strpi se u Allahovom odre?enju. Ne o?ajavaj u Njegovoj milosti i On ?e ti nadoknaditi.

- Sluaj eno, dok se to ne desi, oti?i kod svoga oca, jer te ja ne mogu izdravati!

ena ga napusti. Me?utim, Allah ju po?asti brakom sa drugim ?ovjekom koji je bio plemenit i milostiv prema gostima. Hranio je gladne i nije odbijao siromahe i prosjake. Jedne ve?eri kada je ena postavljala sofru da ve?era sa svojim muem neko pokuca na vrata. Ona ustade da vidi ko kuca.

- Tamo je jedan prosjak koji se ali da je gladan i trai da jede re?e ena.

- Daj mu jedno od ova dva pileta. Nama je za ve?eru dovoljno jedno. Allah ?e nam sigurno nadoknaditi. Ne?emo razo?arati onoga koji nam je pokucao na vrata.

- Kako si plemenit i dobar, muu moj!

ena uze pile i dadne ga prosjaku. Potom se o?iju punih suza vrati muu da nastavi ve?erati. On to primijeti i iznena?eno re?e: ta te je rasplakalo, draga eno?

- Pla?em od velike tuge!

Mu je upita za razlog a ona odgovori: Pla?em jer je prosjak koji je kucao malo?as ustvari moj bivi mu!!!

Ona mu ispri?a pri?u o njenom prvom krtom muu koji je vrije?ao prosjake i odbijao ih ne daju?i im nita i runo im se obra?ao.

- eno moja, ako je prosjak koji je kucao na naa vrata tvoj prvi mu, onda sam ja prvi prosjak! re?e joj njen plemeniti mu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...