Petak, MARCH 31, 2023
tekstovi_logo


mesdzid2Pri?a se da je Hamid Ellefaf jednog petka htio da ide na dumu namaz, ali se naao u dilemi kako da postupi; magarac mu se bio izgubio, brano mu je ostalo u mlinu a bio je njegov red da napaja svoju zemlju vodom iz potoka. Razmiijao je: - Ako odem u damiju, propusti?u sve ove poslove.

Onda re?e sam sebi: - Ahiretski poslovi su bolji i vje?niji! - pa ode u damiju na dumu namaz zanemaruju?i svoje dunjalu?ke obaveze.


Kada je klanjao i vratio se ku?i, opazi da je njegova zemlja dobro natopljena vodom!? U tali primjeti privezanog magarca, a kada u?e u ku?u vidje da njegova ena pravi kruh od tek samljevenog brana'! On za?u?eno upita enu o tome, a ona mu re?e:

- ?ula sam neku trku van ku?e, a kada sam izala ugledala sam hijenu koja je gonila naeg magarca, sve dok on ne ute?e u talu. Na komija, koji je napajao svoju zemlju vodom, zaspao je, pa je voda natopila i nau zemlju. Isto tako, na komija je imao brano u mlinu, pa kad je otiao da ga donese, zamijenio je vre?u i odnio onu nau. Kada je primjetio da je zamijenio vre?e, donio je nau vre?u i ostavio je pred naa vrata.

Hamid sa zahvalno?u baci pogled prema nebesima pa re?e:

- O Gospodaru! Ja sam prema tebi izvrio samo jednu obavezu, a Ti si mi zauzvrat tri moje obaveze nadoknadio



Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



Slika



POSJETITE MINBER.BA