Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo

Moj Gospodar mi je tako blizu!


saobracajka1Nisam mogla nita da uradim. U?ila sam ehadet. Sekunde su postale godine a pred o?ima mi je preletio  ?itav moj ivot. Dok sam gledala veliku stijenu prema kojoj se automobil kretao nevjerovatnom brzinom, pomislila sam: Subhanallah, ?itav ivot ?ekam da po?nem ivit, za smrt se stalno pripremam a opet nisam je ovdje o?ekivala.

Podijelit ?u sa vama u ime Allaha nedavni doga?aj koga ?u se sigurno ostatak ivota rado sje?ati.

Nakon odranog predavanja u Kaknju u Domu kulture,grupa sestara iz Brnjica(op?ina Kakanj) su me upitale da li bi mogla da dolazim kod njih da drim predavanja to sam rado prihvatila kao i bilo koji sli?an predhodni i kasniji poziv jer dava je moj put inAllah.

Dogovorile smo da prvo predavanje bude 6.aprila u popodnevnom terminu. Obzirom da ja nisam poznavala put do tog mjesta, dogovorile smo da jedna sestra do?e u centar Kaknja i da me tamo sa?eka. Uputila sam se sa k?erkicom Nur do dogovrenog mjesta gdje nas je ?ekala ova sestra. Zajedno smo nastavile putovanje u razgovoru o rasporedu tema na koje bih trebala da drim predavanja...

Osjetila sam da neto nije uredu sa autom ali sam navikla da se nosim sa raznim kvarovima pa nisam obra?ala panju. Na jednoj uzbrdici, sestra mi je rekla da ne zna ta?no gdje bih mogla parkirat kad se popnem na brdo ali da ima mjesta. Pitala sam da li drugi idu tim putem i da li oni na?u mjesto za parking na ta sam dobila potvrdan odgovor. Rekla sam da onda nema problema ni za mene jer sam navikla da vozim i putevima gdje drugi izbjegavaju. Ne znam zbog ?ega sam rekla da ona i moja Nur iza?u a da ?u se ja sama sna?i. Kasnije ?e se ispostavit da je ta re?enica za njih dvije bila spasonosna.

One su izale i nisu uspjele zatvorit vrata a auto se ugasilo i po?elo klizit u rikverc iako je bilo u prvoj brzini i sa podignutom ru?nom... Ko?nica nije uopte radila a auto je dobivalo sve ve?e ubrzanje dok nije dolo do ivice stijene odakle je bukvalno poletilo...

Nisam mogla nita da uradim. U?ila sam ehadet. Sekunde su postale godine a pred o?ima mi je preletio  ?itav moj ivot. Dok sam gledala veliku stijenu prema kojoj se automobil kretao nevjerovatnom brzinom, pomislila sam: Subhanallah, ?itav ivot ?ekam da po?nem ivit, za smrt se stalno pripremam a opet nisam je ovdje o?ekivala.

Pitala sam se da li ?u biti ehida (a to mi je zaista najve?a elja) ili obi?na smrtnica!? Zatvorila sam o?i izgovaraju?i ehadet dok sam u daljini sluala vrisku moje k?erkice. U sljede?em trnutku sam se nala u dubokoj provaliji iza koje se nalazi jo dublja sa velikom rijekom ali jedno drvo je zaustavilo automobil da ne nastavi dublje ponirat. Elhamdulillah.

Izala sam iz automobila bez ijedne jedine ogrebotine a teta je bila minimalna. Zahvalila sam svom Gospodaru to mi je jo jednom pokazao Svoju blizinu i zatitu koja mi je doista dovoljna.

U susret mi je dotr?ala sestra i k?erkica, mladi? koga smo srele u prolazu i koga elhamdulillah nisam pokupila pri slijetanju... Brzo su se okupila bra?a i sestre, mjetani okolnih sela, policija....

Niko nije mogao da vjeruje da sam prola bez ijedne povrede, da se nisam isprevrtala... Nije bilo logike kako sam zaobila u letu sve stijene i drve?e koje se nalazilo na tom mjestu. Nikom nije bilo jasno ta se zapravo dogodilo i policija nije znala kako da uradi izvjetaj jer je auto i dalje bilo u prvoj brzini pod ru?nom a vratilo se u rikverc.

Svi oni koji su pristizali na mjesto doga?aja pitali su ta je sa povrije?enima i sa nevjericom su gledali u mene trae?i pogledom tragove krvi. Vijest se brzo proirila pa su mnogi dolazili da snime taj ?udni doga?aj.

Muslimani su komentarisali: Allah je zatitio a nemuslimani ...Kao da su je an?eli spustili. Sluala sam ih i ponosno zahvaljivala Allahu to je ovaj doga?aj u?inio poukom za mnoge. Uprkos svemu tome, odrala sam predavanje na temu Vjerovanje u Allahovo odre?enje ali mislim da je puno ve?a dava bio sam doga?aj.

Pozvala sam BHMK da izvu?e automobil iz provalije jer je bilo nemogu?e do njega do?i. Bilo je jako teko samo izvla?enje a jo tee izvest ga sa minimalnom tetom ... U jednom trenutku automobil je visio na ivici stijene a sajle za izvla?enje nije vie bilo dok se veliki kamin sa dizalicom nije mogao pomjeriti ni milimetra naprijed zbog teine koja ga je obarala. Bilo je jasno da ?e sajla pu?i i gotovo nemogu?e sa te visine izbje? prevrtanje koje bi u takvoj provaliji i stijenama trebalo da zna?i potpuno unitenje automobila. Bilo je mu?no posmatrat kompletnu situaciju i ?ekat ishod koji je po svemu sude?i trebao da zna?i gubitak automobila...

Prisutni policajci su mi rekli da je najbolje da odem u njihov automobil i da ne gledam taj doga?aj koji je za sve prisutne bio jako teak.

Sjedim u autu i dovim: Ya Rabb, Ti zna da nisam krenula u haram ve? da irim davu, da se borim da Tvoja rije? bude gornja. Gospodaru moj, Ti zna da ovim putem elim da se pribliim Tebi i da sam se uvijek uzdala samo u Tvoju pomo? i zatitu. Tebi predajem sudbinu svoju i bi?u zadovoljna svime to mi Ti podari...

?ujem vesele uzvike i pri izlasku iz policijskog automobila vidim da je sajla pukla tako da je auto ostalo uspravno stojat uz stijenu bez prevrtanja. Allahu ekber!!!

Moja draga bra?a i mjetani okolnih sela se iznoenjem premjestili automobil na mjesto odakle se moglo izvu?i i elhamdulillah izvu?eno je sa ogrebotinama koje su bile sitnica u odnosu na kompletan doga?aj.

Nema na?ina da zahvalim mom Gospodaru na svemu tome. Vra?aju?i se sa natovarenim automobilom na kamion, radnik BHMK me savjtovao kako bi on na mom mjestu ovaj automobil odmah prodao i nikad u njega nebi sjeo zbog straha koji bi uvijek imao prilokom ulaska zbog sje?anja ovog doga?aja. Rekla sam da je meni Allah dovoljan i da se od Njegovog odre?ena ne moe pobje?i a bilo bi mi drago da svaki dan proivim kao ovaj.

Dok se on ?udio mom na?inu razmiljanja, zazvonio mi je  telefon. Bio je to jedan brat iz Visokog. Traio je da me vidi nekim poslom. Nisam mu rekla ta se dogodilo niti je on znao ve? sam rekla da me sa?eka ispred zgrade a mog sina nazvala da si?e da ne budem sama s njim.

Po dolasku, izvadio je iz depa novac smotan u rolnu i rekao mi: Na?a, ?uo sam da ti dri predavanja po ?itavoj BiH i ire bez ikakve nadoknade pa molim te da u?estvujem i ja u toj davi. Molim te da za ovaj novac naspe gorivo ili registuruje auto... da potroi na putovanja na Allahovom putu i da ja imam udjela u tome. Brzo je sve to izgovorio i otiao bez da imam priliku da mu se zahvalim.

Pozvala sam mog sina da odemo pred Fahdov cenatar gdje je istovaren automobil da vidi posljedice udesa a zatim mu rekla ne broje?i poklonjeni novac Zapamti sine, ovaj novac ?e biti dovoljan za popravak ovog automobila a jo ne znamo koliko ?e kotat popravak niti koliko je ovdje novca.

Sin se nasmijao kazavi: Ti o?ito ne vidi dobro. Rekla sam mu: Vidjet ?e. Zaista je bilo tako. Ujutro sam upalila auto i odvezla kod majstora na dijagnostiku da pregleda da li mogu sa njim da stignem do Tenja jer mi je tamo jeftinije popravljat i taj majstor mi je naplatio 50 KM. Odvezla sam se do Tenja i tamo mi je limar rekao da ?e ofarbat automobil za 450 KM a iznos koji je brat donijeo bio je 500 KM. Allahu ekber!

Elhamdulillah kada je moj Gospodar tako blizu. Elhamdulillah kada me po?astio ovim doga?ajem o kome ?e se jo dugo pri?at i pokuavat prona?i logi?no objanjenje i nakon ?ega ?e se uvijek iznova zaklju?it: Allah je dovoljan zatitnik i pomoga?!!!

elim da napomenem sve one koji ?e pro?itat ovaj tekst da ni slu?ajno ne pomisle da se ovaj doga?aj desio samo meni, da ja imam neku posebnu vrijednost ili neto sli?no... Daleko od toga dragi moji. Ja sam obi?na grijenica kao i svaki drugi insan a ovo je Allahova milost prema meni koja se moe desiti i deava mnogim drugim kao opomena, poruka, upozorenje, radosna vijest.

Ja ?u ovaj dan sigurno zauvijek pamtit kao radosnu vijest sa puno poruka koje su mi olakale ivot. Dunjaluk mi je postao jo bezvredniji a susret sa Allahom jo drai. Obzirom da sam bila tako blizu ehadeta a ipak prola bez ijedne ogrebotine, Allah najbolje zna, ali sigurno da mi fali jo puno ?i?enja da bih dostigla to blagoslovljeno mjesto.

Da nas Allah sve zajedno u?ini Njemu bliskim ti?enicima, AMIN!

Na?a Dizdarevi?

(sebil.eu)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...