Petak, Svibanj 24, 2024
tekstovi_logo

Kad u?enik umisli da je u?itelj


wallpaper

Prenosi se da se poznati hanefijski u?enjak i pravnik, Ebu Jusuf, jedanput teko razbolio. Njegov u?itelj, imam Ebu Hanife, dolazio mu jesvakodnevnou posjetu. Prilikom jedne posjete primjetio je da je njegovo stanje jako loe i zato se vratio da mu ne bi dosa?ivao.

Zabrinut zbog njegovog stanja, Ebu Hanife je javno govorio: '' Ja sam planirao da on bude moj nasljednik, a eto opaka bolest ga je shrvala. Ako umre, s njim ?e umrijeti veliko znanje.''

Me?utim, nije dugo prolo, a Ebu Jusuf je potpuno ozdravio kao da nije bio bolestan. Ljudima je bilo drago kad su ga ponovo vidjeli u mesdidu i, izme?u ostalog, ispri?ali mu ta je Ebu Hanife rekao za njega. Ta pohvala mu je laskala i u njegoj dui je ponikla misao o tome da oformi samostalnu halku ili kruok i da vie ne ide na predavanja kod Ebu Hanife. Tako je i u?inio, sutradan je doao u mesdid i oformio novu halku i po?eo sa predavanjima iz fikha. Kada je to primjetio njegov u?itelj, za?udio se tom postupku,a onda je poslao jednog svog u?enika i rekao mu:'' Idi i postavi mu sljede?e pitanje:' ?ovjek je odnio odijelo bjeliocu platna da mu ga ofarba za jedan dirhem. Nakon isteka ugovorenog roka, doao je da trai svoje odijelo, me?utim bjelilac mu je rekao da on nije ostavio nikakvo odijelo kod njega. ?ovjek je insistirao da mu vrati odijelo, ali bezuspjeno. Nakon nekoliko dana ponovo je doao da trai svoje odijelo i dobio ga je. Pitanje je: Da li je taj ?ovjek duan platiti jedan dirhem bjeliocu platna ili nije?''

Kada je Ebu Jusuf ?uo pitanje, najprije je malo razmiljao a onda je rekao da taj ?ovjek mora platiti jedan dirhem bjeliocu. Ebu Hanifin u?enik mu je rekao: ''Pogrijeio si.'' Onda je jo malo razmiljao pa je drugi put rekao da ne treba platiti jedan dirhem. U?enik mu je ponovo rekao: ''Pogrijeio si.'' Na kraju mu nije nita preostalo nego da ode do Ebu Hanife i da njega upita. Kada se pribliio, Ebu Hanife mu je rekao:'' Znam da te je mes'ela oko farbanja odijela dovela meni.'' ''Tako je'', odgovori Ebu Jusuf i dodade:'' Objasni mi, tako ti Allaha, ovo pitanje.'' Ebu Hanife mu je rekao:'' E moj Ebu Jusufe, ti si osnovao vlastitu halku da ljudima dri predavanja iz islamskoga prava, a ne zna rijeiti obi?nu trgova?ku mes'elu. Odgovor je sljede?i...., ako je bjelilac ofarbao odijelo nakon prevare i izjave da nije dobio odijelo, onda mu vlasnik odijela ne treba pla?ati dirhem, jer je u tom slu?aju farbao odijelo za sebe. A ako ga je ofarbao prije prevare, to zna?i da ga je ofarbao za vlasnika i u tom slu?aju vlasnik odijela treba platiti jedan dirhem.'' Nakon toga Ebu Jusuf je rekao:'' Ko smatra da je neovisan od u?enja nek' pla?e nad samim sobom.''

preuzeto iz ''Biserje mudrosti''  Abdusamed Nasuf Buatli?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljudi koji u propast hrle
    Piše: Mr. Osman Smajlović Zaslužiti ljubav i zadovoljstvo Milostivog Allaha i spasiti se Njegove kazne i srdžbe želja je svakog iskrenog vjernika. Svemilosni Allah u...
  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...