Četvrtak, JULY 18, 2024
kuran


ublazavanjeboliDistrakcija i ublaavanje bolova 

Allah, d.., kae, u prijevodu zna?enja: "I kad ona ?u za ogovaranja njihova, posla po njih, te im priredi divane, dade svakoj od njih po no i re?e (Jusufu, a.s.):

"Iza?i pred njih!" A kad ga one ugledae, zadivie se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se porezae (zaprepa?ene); "Boe, boe!" uskliknue "ovo nije ?ovjek, ovo je melek plemeniti!" (Yusuf, 31) .

Ve?ina u?enjaka se slae da poslanik Jusuf, a.s., nije imao takmaca u otmjenosti i lijepom izgledu do te mjere da grupa ena, koje su bile pozvane od strane aziza (titula data kralju u odre?enom vremenskom razdoblju) da ga vide , zaboravlja da ima noeve u svojim rukama i umjesto da ogule vo?e, porezale su vlastite ruke, mada to nisu ni osjetile.

Pri?a moda moe biti nevjerojatna i neuvjerljiva za nevjernike, ali znanost, posredstvom znanstvenih metoda i anatomije, ima druga?ije miljenje koje je u potpunosti kompatibilno sa gore navedenim ajetom.

Distrakcija ili odvra?anje panje - kako ublaiti bolove  

Promjena opaajne koncentracije izazvana bilo ?ime to preusmjerava misli danas je ?injenica u koju znanost vjeruje.  U tom procesu ?ovjek, pod uticajem stanovitog distraktora , po?inje zaboravljati, odnosno biti izoliran od svojih bolova. Dnevni snovi i gledanje TV-a je zgodan primjer, prvo je unutranji process, dok je drugo vanjski proces zbog kojeg je koncentracija neke osobe krajnje ometena i u potpunosti biva usredoto?ena na drugu predstavu (distraktor).

Nema sumnje, kako znanost kae, da je naju?inkovitiji distraktor koji ?e ovladati tijelom onaj koji odvla?i panju centara za sluh, vid, okus, miris i osje?aj. 
 
U eksperimentu, kojeg su proveli istraiva?i u edukacijskoj bolnici, neki ljudi, u toku operacije, bili su izloeni fasciniraju?im prizorima, pored propisanih lijekova, i rezultati su bili izvanredni u pore?enju sa rezultatima nekih ljudi koji nisu primali taj dodatni, da tako kaemo, lijek za promjenu opaajne koncentracije.  

Ova studija, u kojoj lije?nici preporu?uju uz propisane ili tradicionalne lijekove koritenje dodatnih na?ina kako bi se smanjili bolovi, objavljena je u ?asopisu "Chest". Na internet stranici BBC-ja objavljeno je istraivanje pod nazivom "The return to nature", u kojem dr. Geel Hopkins kae: "Mi smo uspjeli ublaiti bolove naih pacijenata izlau?i ih nekim lijepim prizorima i muzici. Ovo je pomoglo jako puno u minimiziranju u?inaka psiholoke i fizi?ke napetosti."  
 
Upotrebom funkcionalnih zraka mozga koje prikazuju dostatnost apsorpcije krvi i hrane u nervnim ?elijama, dokazano je da kad je osoba izloena bilo ?emu to moe uzrokovati distrakciju koncentracije, nivo aktivnosti u nekim podru?jima mozga je smanjen. Ta mjesta, kao to je hypothalamus, cingulat gyrus, sensory cortex i postcentral gyrus, odgovorna su za primanje osjeta (doivljaja) boli. Aktivnost u nekim predjelima mozga pove?ava izlu?ivanje endorfina koji djeluje na receptore za bol kao opijat.
 
Ublaavanje boli: medicinsko otkri?e

Staviti komadi? dobro savakane hurme (ili nekog drugog dostupnog slatkog vo?a) u usta novoro?en?eta je duboko ukorijenjeni obi?aj kod roditelja muslimana. Muslimani to ?ine slijede?i praksu Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., vjeruju?i da je poslan, kako Kur'an kae, kao spas i milost ?ovje?anstvu. Na?in na koji je ovaj obi?aj nastao navodi nas na zaklju?ak da u njemu postoji neka osobita vrijednost. Radi se o tome da u ?ast vrijednosti i uitku slije?enja sunneta (prakse Poslanika, s.a.v.s) - stavljanje 'e?erne tvari' unutar usta novoro?en?eta definitivno smanjuje osje?aj boli i sr?ani puls. Zanimljiva znanstvenomedicinska studija, objavljena u ?asopisu ''British Medical Journal'' (br. 6993, 10. juni 1995.), dokazala je, izvan svake sumnje, korist od davanja e?era novoro?en?etu kako bi se reducirao osje?aj bilo kakve bolne procedure kao to je bockanje pete za uzorak krvi ili prije obrezivanja.   


Nora Haouari, Christopher Wood, Gillian Griffiths i Malcolm Levene izvrili su istraivanje pod nazivom "The analgesic (pain killing) effect of sucrose in full term infants: a randomised controlled'' na Postnatalnom odjelu Op?e bolnice Leeds u Engleskoj. 60-ero zdrave djece gestacijske dobi  od 37 do 42 sedmice i postnatalne dobi  od 1 do 6 dana, bili su randomizirani  za primanje 2ml jednog od ?etiri rastvora: 12.5%-tne saharoze, 25%-tne saharoze, 50%-tne saharoze i sterilne vode (kontrolna grupa).  

Prva grupa od 30-ero djece primila je e?erni sirup prije rutinske analize krvi (bockanje pete, to je obi?no bolno) koja se obavlja radi otkrivanja utila. Preostalih 30-ero beba dobilo je samo sterilnu vodu kao kontrolna grupa. Stavljanje 2ml 25% ili 50% rastvora saharoze na jezik prije bockanja pete zna?ajno smanjuje period pla?a u odnosu na bebe koje su dobile vodu. Tako?er, njihov sr?ani puls vratio se u normalu puno bre. Ja?i e?erni rastvor imao je ve?i u?inak, pla? se dodatno reducirao sa pove?anjem koncentracije saharoze. Iz toga moemo zaklju?iti da saharoza (e?er) stavljena na jezik moe biti upotrijebljena kao korisna i sigurna forma analgezije  za novoro?en?ad.  

Blass i Hoffmeyer su, tako?er, pokazali da 12%-tni rastvor interoralne  saharoze zna?ajno smanjuje trajanje pla?a kod novoro?en?adi podvrgnutoj bockanju pete ili obrezivanju. Ova studija je prikazana u ?asopisu ''The Independent'' (petak 9. juni 1995.), kao i u ?lanku novina ''British Medical Journal''.  

Praksa Poslanika, s.a.v.s., zabiljeena je u zbirkama njegovih izreka i pripovijestima o njemu, od kojih su najcjenjenije dvije sahih zbirke, Buharijina i Muslimova. Ebu Burde prenosi od Ebu Musaa, koji je rekao: ''Moja supruga rodila je sina pa sam ga donio Poslaniku, s.a.v.s. Dao mu je ime Ibrahim i u?inio mu tahnik  jednom hurmom.''  Postoje izvjetaji o brojnim drugim slu?ajevima kao to je ovaj.  

Hurma sadri veoma visok postotak e?era (70-80%). Ona ima i fruktozu i glukozu, koje imaju visoku kalorijsku vrijednost. Lahko je i brzo probavljiva, te veoma korisna za mozak. Hurma sadri 2,2% proteina, vitamina A, vitamina B1, kiselinu B2 vitamina protiv pelagre , u njoj ima tragova minerala potrebnih organizmu, kao to su kalij, natrij, kalcij, eljezo, mangan, bakar. Utvr?eno je da je kalij, ?iji postotak je vrlo visok, veoma u?inkovit u stanju krvarenja, kao to su slu?ajevi pora?anja ili obrezivanja.
 
Moe se primijetiti da sunnet, tako?er, preporu?uje hurme za prekidanje posta u Ramazanu. Hurme bi trebalo da se pojedu, ako je to mogu?e, prije akam namaza - to je medicinski i nutritivno najbolji na?in i sunnet.  

Iznimnu vrijednost hurmi, isto tako, nagovjetava poznati i prekrasni odlomak iz Kur'ana: ''Zatresi palmino stablo, posu?e po tebi datule svjee, pa jedi i pij i budi vesela!'' (Maryam, 25-26) Ovo je nalog od Svemilosnog Stvoritelja, za hazreti Merjem, a.s., u vrijeme ro?enja Isaa, a.s., blagoslovljenog Allahovog Poslanika. To je bio recept za lagahan i ugodan poro?aj. Kao i u primjeru koji smo ukratko iznijeli, vjerujemo da ?e daljnja istraivanja donijeti potvrdu za one koji jo sumnjaju u pravu vrijednost, istinu i mudrost u?enja Kur'ana i sunneta.  

''Mi ?emo im pruati dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kuran istina. A zar nije dovoljno to to je Gospodar tvoj o svemu obavijeten?'' (Fussilat, 53)  
Poto su autori medicinskih istraivanja spomenuli da namjeravaju eksperimentirati sa novim e?ernim ili slatkim supstancama, preporu?ujemo im da isprobaju hurme za ublaavanje boli kod novoro?en?adi.

Autor: Dr: Noha Abu-Kresha
Prijevod teksta: Muamer Neimarlija


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...