Četvrtak, JULY 18, 2024
tekstovi_logo

?ovje?e, razmisli!


pustinja?ovjek je nesumljivo najljepe stvorenje Allahovo. Mi ?ovjeka stvaramo u skladu najljepem (At-Tin, 4). Sastavljen je od tijela i duha. ?ovjek se ra?a slab i nejak. Kako raste, postepeno ja?a i upoznaje svijet oko sebe. U isto vrijeme on u?i kako treba na ovom svijetu ivjeti. Svi ljudi se bore da u ivotu budu sretni i zadovoljni, a da li ?e to posti?i zavisi od toga ta ih njihovi roditelji i sredina u kojoj ive nau?e da je ispravan na?in ivota. Nas je stvorio Allah d... On nam je dao lik, ruke, noge, ui, o?i, snagu i mnogobrojne druge blagodati kojima se sluimo u ivotu.

On je ljudima slao Svoje poslanike da ih podu?e vjeri i ispravnom na?inu ivota kako bi bili sretni i zadovoljni. Islam stavlja na tu ?injenicu naro?ito jak naglasak. Posvetiti se jedino duhovnim potrebama zna?ilo bi teiti da postanemo meleki. Posvetiti se isklju?ivo zadovoljavanju tjelesnih potreba zna?ilo bi da smo se spustili na nivo ivotinja. Cilj stvaranja ?ovjeka sa njegovom dvostrukom prirodom, materijalnom i duhovnom, ne?e biti postignut ako ?ovjek ne zadri harmoni?nu ravnoteu izme?u potreba svoga tijela i potreba svoga duha. Budu?i da je ?ovjek drutveno bi?e, te da je upu?en na svoju zajednicu, a i ona na njega, on ima i obaveze prema zajednici, odnosno drugim ljudima. Koncept drutva zasnovanog na Islamu ne odvaja pojedinca od njegove zajednice niti ih smatra za dvije sile u sukobu koje pokuavaju da nadvladaju jedna drugu. Islamsko gledanje na ljudski ivot pretpostavlja njegovo neprestano kretanje ka svestranom napretku: duhovnom, moralnom i materijalnom. Sva tri ova vida ljudskog napretka nuno se nadopunjuju i njihov je razvitak me?usobno povezan i uzajamno ovisan. Svako konkretno manifestovanje ?ovjekove vjere na pravi na?in, vodi ka uspostavljanju ravnotee izme?u duha (boanskog u ?ovjeku) i tijela (materijalnog).

Ali, napredan ?ovjek naeg doba i podneblja se plaho osilio. Ide oholo. Napredan ?ovjek ide, ne stoji u mjestu, to je dobro, ali se treba upitati kuda i s kim ide? Ako eli u Dennet, tamo ne?e sti?i, jer mu to ne?e dozvoliti ejtan s kojim se drui. On ?e ga u Dehennem odvesti, (ejtanu je Dennet zabranjen), pa radi na tome da mu drutvo u Dehennemu to ve?e bude. Svaki insan ima ejtana za druga: on ga nikad ne ostavlja. Ali, ejtanu je gori jedan u?en ?ovjek od hiljadu pobonih ljudi. ejtan se pobje?uje korisnim znanjem. ejtan ne?e do?i ?ovjeku i re?i mu: Ostavi dobra djela, a radi loa nego ?e protiv njega upotrebljavati zamke, spletke i varke, kao to je uljepavanje neistine (lai).

ejtan obe?ava ljudima mnoge lai. ejtan nema odmora, on radi non-stop da bi zaveo to vie ljudi. Nekad se ?ovjek osje?a da je toliko jak da ga niko ne moe pobijediti.

Napredan ?ovjek ne moe pobjediti svoga neprijatelja sve dok ne sazna i ne nau?i neke stvari o njemu. Prije svega, postavlja se pitanje: da li je napredan ?ovjek ubje?en da mu je ejtan istinski (ne)prijatelj ili samo misli?

Za naprednog ?ovjeka, ?ini se, ne postoji nita drugo osim njegovih materijalnih potreba, koje nastoji ostvariti, ne biraju?i na?in. ?itavog ivota koju planove kako da to vie nagrabi, nasakuplja, pa makar i ne stigao da sve to potroi...

Napredan ?ovjek i od Zapada preuzima svjetonazore o ivotu, priklanja se modernim kultovima i boanstvima kao to kult novca, rada po sistemu zapadnog vi?enja, kult ?ovjeka tako ostaje vje?iti drugar ejtana, a na Zapadu ima tako dobrih stvari, njih ?ovje?e koristi, a ne one koje te u propast (od)vode!

Obuzet svakodnevnim poslovima i trkom da se to vie obogati kako bi uljpao svoj ivot i obezbijedio sebi i svojoj porodici svu udobnost dunjaluka, ?ovjek zaboravi na svoje dunosti zbog kojih je stvoren, na svrhu svoga postojanja. Okupiran ovim svijetom, milju da sagradi ku?u, vilu, ve?u nego komija, da kupi dobro auto, da ode na odmor da se rastereti od svega toga, zaboravlja na ahiret, na vje?nu ku?u, na ljepote Denneta koje se ne mogu porediti sa ljepotama koje gleda kroz nao?ale ejtana u tim odmaralitima. On robuje strastima, a ne svom Gospodaru.

U toj svojoj zasljepljenosti, to je uzrokuje njegova pohlepa, ?ovjek ne vidi, ili ne?e da vidi, sve ono oko sebe, a pogotovo duhovnu stranu. Ona ga ne zanima, jer njome ne moe ostvariti svoje trenuta?ne potrebe. On nema briga. Njegova prva briga je dunjaluk; ima imetak, poloaj i slavu, zdravlje, enu i ljepotu, i ... sve je tu, pa zato se onda bojati? ?ega se, onda, boji? Boga? Ne, u njegovom ivotu On ne postoji. Drutva? Svakako ne dri do njega i mrzi ga. Od smrti? Moda, ali on o njoj ne razmilja, ona je u njegovim o?ima jedna obi?na pojava.


On prolazi pored Allahovih znakova, prave?i se da ih ne vidi. A evo ta mu Kur'an obe?ava kao nagradu za takav odnos: Kad se nekom od njih u?e nai ajeti, on oholo okre?e glavu, kao da ih nije ?uo, kao da je gluh zato mu navjesti bolnu patnju! (Lukman 7). Napredni ?ovje?e, vidi li ta ti Allah nudi kao nagradu za oholost tvoju? Bolju nisi ni zasluio! Zar se ne?e opametiti?!...
?ovjek naeg doba i podneblja se uopte ne obazire na Allahovu opomenu, ne?e ?ak ni da ?uje, a kamo li da je prihvati. Kada mu bude re?eno da ?e iza?i pred stvoritelja da odgovara za ono to je ?inio, prezrivo se nasmije, govore?i: Ma pri?aj ti to nekom drugom! Nema poslije smrti nita!

?ovje?e, kako si tako kratkovid?! Bi?e proivljen, to je sigurno, jer ti to Allah u Kur'anu obe?ava, a On svoja obe?anja ispunjava: Zar ?ovjek misli da kosti njegove ne?emo sakupiti? Ho?emo, Mi moemo ponovo stvoriti jagodice njegovih prstiju (Kijame 3-4). ?ovje?e mudri, a zna li, zato Allah spominje ba jagodice na prstima? Znade li da su papilarne linije, koje se na njima nalaze, razli?ite kod svih ljudi. Zato je najbolja identifikacija ljudi ba na osnovu ovih linija. Ti dobro zna koliko nas ima na ovoj naoj Zemlji. Preko sedam milijardi! Vidi li koliko je velika Allahova mo?? Zato ne?e (ili ne eli) da razmilja? Allah ti je dao ui, a ne slua, dao ti o?i, a ne gleda, dat ti je um, ali ga ti slabo koristi. A evo ta Allah kae onima koji, poput tebe, slabo koristi um svoj: Uistinu nisu slijepe o?i, ve? su slijepa srca u grudima! (Had 46). alosno je to te je sa zdravim o?ima zadesila sljepo?a. Otrgni joj se, ne daj se tami, iza?i na svjetlost to ju nudi Kur'an. Po?i putem spasa i potrudi se da svoju duu o?isti, jer Spaen je onaj ko je o?isti, a propao je ko je uprlja! Ostavi svoje besmislene, kako ti tvrdi napredne, ideje i okreni se Kur'anu. Da, tvoje ideje su napredne, ali napreduju u pravcu Dehennema!

Zar ba mora biti od onih za koje Kur'an kae: Onima koji ne?e da vjeruju svejedno je opominjao ih ti ili ne, oni ne?e vjerovati (Bekare 6), ili Oni nastoje da prevare Allaha i one koji vjeruju, a, ni ne znaju?i, samo sebe varaju (Bekare 9). Ako se okrene Kur'anu, ?eka te spas i sre?a. Ako to ne u?ini, ?eka te neminovna propast.

?ovje?e, ti si dobro u Kur'anu zastupljen, a koliko je Kur'an u tebi? Pa ti sad ?ovje?e, razmisli i odaberi...!

(bosnjaci.net)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...