Četvrtak, Svibanj 26, 2022
pitanja


dzennet5

Pitanje: Mukarcima su u Dennetu obe?ane hurije. ta ?e ene imati u Dennetu?

Odgovor: ene koje u?u u Dennet bit ?e sa svojim muevima ukoliko su i oni Dennet uvedeni. Uzvieni Allah kae: ...njih ?eka najljepe prebivalite, edenski vrtovi u koje ?e u?i oni i roditelji njihovi I ene njihove i porod njihov... (Er-Rad, 22-23) Oni ?e zajedno sa svojim suprugama uivati u Dennetu: Stanovnici Denneta uivat ?e toga dana u blagodatima veseli i radosni, oni i ene njihove bi?e u hladovini na ukraenim divanima naslonjeni. (Ja Sin, 55-56) Ukoliko se ena vie puta udavala bit ?e sa svojim zadnjim muem. Prenosi se da je Muavija ibn Ebi Sufjan zaprosio Ummu Derda pa ga je ona odbila rekavi da je ?ula kako Ebu Derda prenosi od Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem, da je rekao: ena ?e biti sa svojim zadnjim muem. Isto se prenosi od Huzejfe da je rekao svojoj supruzi: Ako eli da bude moja supruga u Dennetu, nemoj se poslije mene udavati, jer, uistinu, ena ?e u Dennetu biti sa svojim zadnjim muem sa dunjaluka. Zbog toga je Allah zabranio Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, suprugama da se udaju poslije njega jer ?e one biti njegove supruge u Dennetu. Ove hadise ejh Albani, uprkos odre?enih primjedbi, uvrstio je u vjerodostojne. (Vidi: Silsiletul-ehadis es-sahiha, 3/275-277, br. 1282.) U svakom slu?aju, najvanije je zasluiti Allahovu, d., milost i u?i u Dennet, a Allah, d., sigurno, nikom ne?e nepravdu u?initi. Treba znati da ?e ?ovjek druga?ije razmiljati na ahiretu u odnosu na svoje razmiljanje na dunjaluku. Mnoge stvari koje su bitne na dunjaluku, na ahiretu ?e biti totalno prevazi?ene, jer od onoga to ima na ahiretu, na dunjaluku imaju samo imena I nita vie.

 

Na pitanje odgovorio: ukrija Rami?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  • Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe,...
  • O donošenju radosne vijesti (2. dio)
      Ibn Šumas prenosi: “Došli smo kod Amra b. El-Āsa, radijallahu anhu, kada je bio na samrtnoj postelji. Dugo je plakao, pa je okrenuo svoje...
  • Vrijednost posta šest dana mjeseca ševala
    Od Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko isposti ramazan, a potom ga (posteći) poprati...