Utorak, JUNE 18, 2024
tekstovi_logo

Potrudi se u odgovorima na ovih pet pitanja


Allah_5Potrudi se u odgovorima na ovih pet pitanja

Sva hvala pripada samo Allahu jedinom, neka je salavat i selam na vjerovjesnika poslije kojeg vie nema vjerovjesnika, naeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu ?asnu porodicu, sve ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu do Sudnjeg dana. A zatim:

Dragi brate muslimanu!

Draga sestro muslimanko!

Bojmo se Uzvienog Allaha i znajmo da nas je On Svevinji stvorio radi oboavanja Njega, Jednog, Jedinog, kako je Uzvieni Allah i rekao: A dine i ljude nisam stvorio nizbog ?ega drugog osim da oboavaju samo Mene! (Prijevod zna?enja Ez-Zarijat, 56.) Na najve?i cilj na dunjaluku jeste istinsko ostvarenje i iskazivanje tevhida-Allahove jedno?e i dostojnosti da se samo On oboava, On jedini koji nema sudruga, tako to ?emo ?initi ono to nam je On Uzvieni naredio od ibadeta i ostaviti se svega onoga to nam je Allah, subhaneh, zabranio od: mnogobotva, nevjerstva i drugih grijeha.

Znajmo da ?emo na Sudnjem danu sigurno biti upitani odre?ena pitanja. Trait ?e se od nas da odgovorimo na ta pitanja. Koja su to pitanja:

1-Tvoj ivot, Allahov robe! U ?emu si ga proveo? Jesi li ga proveo u pokornosti svome Gospodaru ili u grijehu? Pripremi se za odgovor ve? sada, pripremi odgovor iskrenim imanom i dobrim djelima.

2-Tvoja mladost, Allahov robe! Kako si iskoristio svoju mladost? Jesi li svoju mladost iskoristio za ?injenje pokornosti, mnogo brojnih dobrih djela kako bi, ako Bog da, bio jedan od sedmerice koji ?e biti u hladu Ara na Sudnjem danu kada ne bude nikakvog drugog hlada, mladi? koji je stasao u pokornosti Allahu?! Ili si svoju mladost ispunio raznoraznim grijesima, porocima, tminama, uivanjima, zadovoljavanju strasti i prohtjeva?! Boj se Allaha kada je u pitanju tvoja mladost!

3-Tvoj imetak, Allahov robe! Kako si doao do njega, na dozvoljen, halal na?in ili na zabranjen, haram na?in: korupcijom, varanjem, kra?om, bespravnim koritenjem muslimanskog imetka, bespravnim koritenjem imetka jetima i sli?an na?in. Obra?unaj se jo danas! Dobro vodi ra?una da ne unosi haram u svoju ku?u i me?u svoju porodicu! Znaj, ono tijelo koje bude izrastalo na haramu, takvo tijelo je najpre?e dehennemskoj vatri!

4-Tvoj imetak, Allahov robe, opet, ali sada u ta si ga troio? Jesi li ga troio u sadaku, obavezno izdravanje svoje porodice, svojih roditelja i drugih potrebnih, ili si ga troio na igru i zabavu, opojna pi?a i droge, rasipao se i pretjerivao i u dozvoljenim radnjama neznaju?i da ima onih koji omrknu i osvanu s koricom hljeba?! Boj se Allaha u svome imetku! Znaj d ati ga je Uzvieni Allah dao na emanet d abi vidio kako ?e postupati s njim, ho?e li o?uvati taj emanet ili ga pronevjeriti.

5-Tvoja djela, Allahov robe! Jesi li radio po onome to si nau?io iz Kur'ana i vjerodostojnog sunneta, ili si to samo znao a od primjene si se okrenuo slijede?i svoje strasti pa ?e to ste?eno znanje biti samo dokaz protiv tebe na Sudnjem danu?! Zato, brate i sestro, Allah nam se svima smilovao, ono to nau?imo iz Kur'ana i vjerodostojnog sunneta, odmah primjenjujmo u svome ivotu, bez imalo oklijevanja!

Dragi brate muslimanu!

Draga sestro muslimanko!

Pro?itajte ovaj hadis i postavite ga sebi pred o?i. ?uvajte se odstupanja od Allahovih naredbi i naredbi Allahova poslaika, sallallahu alejhi ve sellem. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Ne?e se pomjeriti stopala nijednog ?ovjeka na Sudnjem danu kod njegova Gospodara sve dok ne bude upitan pet pitanja: O ivotu, kako ga je proveo? O mladosti, kako ju je iskoristio? O imetku, kako ga je stekao i u ta ga je troio? I ta je radio s onim to je nau?io? (Tirmizi, hasen.)

Pripremi se ... Pripremi se ... Pripremi se ...

Allaha molim da nas sve u?vrsti na Njegovoj vjeri!

 

Onaj koji vam eli svako dobro

Hajrudin Tahir Ahmetovi?


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...