Četvrtak, MARCH 23, 2023
ramazanski_savjeti

Odbrojavanje do Ramazana: mudrost, fokusiranje i oslonac


ramadan4

Ibn Ata je rekao: Vaa tenja ka onome to vam je ve? zagarantovano i vaa nemarnost u onome to se trai od vas su znaci zamagljenosti vae pronicljivosti.

Mudrost u biti ovisi o tome gdje je nae srce u interakciji sa svime to nas okruuje. U skladu s time, Ibn Ata upozorava da bi oni koji vjeruju u Allaha trebali uvijek biti fokusirani na Allaha. To, u svakom slu?aju, ne negira obaveze koje imamo u ivotu na ovom svijetu, ali zna?i da naa panja i oslonac trebaju biti usredoto?eni na pravo mjesto.

Allah je rekao u Kuranu: Ljude i dinove sam stvorio samo da Mi robuju. Ja ne traim od njih opskrbu niti elim da Me hrane. Opskrbu daje jedino Allah, Mo?ni i Jaki!'' (Ez-
-Zarijat, 51: 56-58).

Allah je tako?er rekao: Naredi ?eljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne traimo od tebe da se sam hrani, Mi ?emo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili ?eka lijep svretak.

Ovi ajeti nas podsje?aju da je naa osnovna dunost na ovom svijetu robovati Allahu na najbolji mogu?i na?in. Stoga, trebamo privre?ivati za svoju porodicu, ali nikada ne smijemo zaboraviti da je taj posao ukoliko se radi zbog ovog razloga samo po sebi sluenje Allahu, da smo mi izaslanci odabranog Allahovog na?ina ivota na zemlji, i da je On Onaj koji nas u biti opskrbljuje.

Ako On eli da ne postignemo finansijski uspjeh ne?emo, a ako On eli bogatstvo za nas to ?emo i ostvariti. Mi i dalje moramo izvriti na dio, ali u isto vrijeme moramo imati na umu sutinu stvari.

U isto vrijeme, trebamo da se borimo koliko je u naoj mogu?nosti da zadovoljimo  Allaha koliko moemo ispravno ive?i i rade?i. To je ono to se trai od nas i u ta bismo trebali uloiti nae napore.

Kao to sam napomenuo na po?etku, poenta nije toliko u tome ta radimo koliko u tome gdje je nae srce kada to radimo. Ako nas svako djelo koje ?inimo vodi sve dublje i dublje u ponor ovosvjetskih briga umjesto da nas priblii Allahu, onda trebamo da budemo oprezni jer bi to mogao biti znak da idemo pogrenim putem.

Na zadatak nije samo da preivimo u ovom svijetu, nego prije da se pridruimo ostatku univerzuma u simfoniji veli?anja Allaha.

Da bismo ovo primijenili prije i za vrijeme ramazana, trebali bismo se upitati kod obavljanja poslova i donoenja odluka: Da li brinem za izbore koji mi se pruaju ili za posljedice mojih djela koje su pod Allahovom kontrolom?

O?igledno, trebali bismo traiti prethodno re?eno uz nadu da ?e nas Allah blagosloviti sa uspjehom u naim izborima.

Autor: Jamaal DiwanAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)
      Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao: “El-hamdulillahi...
  • Deset načina kako dočekati ramazan
    Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe....
  • O lijepom ponašanja prilikom jela (2. dio)
      Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bismo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeli neku hranu, mi toj hrani...