Četvrtak, JUNE 13, 2024
tekstovi_logo

Posve?eno mojoj princeziNikada se nisi alila, ?ak i kada si znala da ne?emo imati nita.

Bila si zadovoljna samo sa ono to ti je neophodno.
Dok bi druga otila, ili jaukala, ti ?ak ni jednom ne ispusti glas.
Razumjela si, ta je zapisano da to ?emo jesti.
Ja se nikada nisam poalio na ono to si stavila ispred mene i znao sam da su mi to donijele tvoje ruke.
Kada nisam imao nita, imao sam tebe, a mi smo se smjeili dok smo gledali razor okolo nas, znaju?i da je to samo to.
Nikada nisi suosje?ala s neprijateljima.


Oslanjala si se na Rabba i ila si zamnom.
Nikada nisam morao da se brinem o tebi, jer moje tajne, moja ?ast i moja vjera su bile sigurne s tobom.
Kada bi neprijatelj zalajao nijednom nisi trepnula okom.
Bila si jaka zauzvrat.
Oboje znamo kakva iskuenja si preivjela sa mnom, ali ne, ti ?ak ni rije?i nisi izustila.
Ti si bila jaka i zauzvrat si mene ?inila jakim.
Kao izvidnica za ovaj Ummet si se sakrila, gdje bi ostali pourili da udovolje svojim strastima, ali ti si bila izvor Taqwe.
ivot s tobom je bio lak i sve mi je dolazilo prirodno.
Bila si produetak mene, i nikada nisam morao zavravati svoje rije?i jer ko drugi me je poznavao bolje od tebe?
Ti si znala da tvoje mjesto je pored mene.
Male stvari ?ine osobu, a ti si bila ona koja bi me zasigurno zadrala takva cjeli ivot.
Na?in na koji bi me pogledala s vatrom u o?ima pokazivao mi je uvijek da sam jedini za tebe.
Ukrala si moje srce i sakrila si ga.
Volio sam tvoju ljubomoru i volio sam da se alim s tobom s pomilju na druge samo da bi vidio koliko sam ti drag.
ejtan nije imao nikakve anse kada bi ti pokazala da je sabah najlaki od svih namaza.
Volio sam ?injenicu da bi me radije odbila za dobrovoljni post.
Volio sam ?injenicu da ti je Istina bila draa nego moj ivot i ivoti naih dragulja.
Gledaju?i te, smjeim se dok se pitam da li ?e moje srce ikada poeljeti drugu da hrani moje djete, dok je podie iz banje, dok joj brie nosi? i lice, dok se ona izmi?e.
Nikada ne?e prona?i dijamant u rukama drugih na na?in na koji je na dijamant noen tvojim rukama.
Mogli smo imati sve, moja ljubavi, ali ko prodaje Dennet za kratko vrijeme prolaznog zadovoljstva.
Ne mi!
U tebi majko ******, se nalazi odanost mojoj djeci!
Oni ?e voljeti ta mi volimo, oni ?e voljeti Allaha koji je Jedini vrijedan slave, Najuzvienijeg.
Voljeti ?e one koje nisu nikada sreli ali ?e udjeti da ih sretnu.
Oni ?e ih voljeti bolje nego mi.
Oni ?e voljeti Poslanike i najbolje od ashaba.
Oni ?e ivjeti za ?ast ove izjave:
La ilahe illallah
Ostali ?e pokleknuti pod teinom ovih rije?i, ali ne oni. Njihova srca ?e ih otkucavati, njihove rije?i ?e ih potvr?ivati a njihove ruke ?e po njima raditi.
Ne pomisli da sam te ostavio.
Ne pomisli da mi je ita drugo drae na ovome svijetu nego ona minuta kada udjem u na dom, znaju?i ta me ?eka iza zatvorenih vrata,...
Otiao sam da prona?em bolje mjesto za nas.
Otiao sam da ispunim najbolji od ugovora.
Vidio sam ta je zapisano da ako da svoj ivot, vje?nost ?e biti naa.
Vidio sam zapisano negdje da je sve ovo ispit i ja nemam sumnje da Onaj koji nam je obe?ao i Onaj ?ije su rije?i istina, da me voli mnogo i da mije dao tebe i da mi je najtee bilo ostaviti tebe.
Kau da na um nemoe pojmini ono ta nas ?eka, i da ?e tuga biti zaboravljena i kau da oko tek ima ta da vidi i da uho tek ima ta da ?uje o ljepotama koje nas i?ekivaju u naem novom domu.
Kau da su tamo rijeke od meda, ljubavi moja, rijeke od mlijeka i vina.
Kau da su tamo biseri i zlatna prijestolja, kau da mirie miskom i da lagani povjetarci puu.
Nije li neprimjereno da ja odem i vidim ova prostranstva a da ne povedem tebe i nau djecu?
Plaim se da ?e se vrata ove prilike za mene zatvoriti ljubavi moja.
Plaim se da ?e drugi ?uti ta ja ?ujem i pouriti ?e tamo a ja ne?u imati nita da tebi ponudim. Znam da ?e poslati nae sinove da trae svoga oca.
Reci im da ?e na?i svoga oca u svakoj bitci, u svakoj borbi gdje se vijori crna zastava.
Reci im da bol ?e biti samo mali stisak, i da ?e oni vidjeti ta ja vidim, vidjeti ?e prelijepe ptice koje ?e do?i da ih do?ekaju.
Reci im da ?e ih pozvati meleci po njihovim najljepim imenima a iznad svega Allah, Jedini, Vje?ni ?e biti zadovoljan s njima.
Rekao sam ti jednom da me samo dvije stvari mogu imati,....
Ti i smrt.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA