Četvrtak, MARCH 23, 2023
tekstovi_logo

Abdullah Porca (sin hfz. mr. Muhammeda Porce) postao i hafiz hadisa Buharije i Muslima


Abdullah_Muhammed_Fadil_Porca1Abdullah Porca (sin hfz. mr. Muhammeda Porce) postao i hafiz hadisa Buharije i Muslima

Ova godina je jedanaesta po redu kako se u Mekki organiziraju intenzivni programi za hafize hadisa u ljetnom periodu u trajanju od ?etrdeset dana, u Hahremi erifu, u neposrednoj blizini Kabe. Ove godine u?esnik u spomenutom programu hifza hadisa u Mekki u ogranku hadisa koje biljee i Buhari i Muslim (muttefek alejhi), bio je i na mladi hafiz Abdullah Por?a koji je svoje uku?ane a ujedno i bonja?ku populaciju muslimana prije dvije godine obradovao stjecanjem idazetname i seneda u Kur'anu. Ovaj petnaestogodinji sarajlija...

potje?e iz ugledne sarajevske porodice hafiza. Sa roditeljima trenutno ivi u Austriji. Najbolji je u?enik u koli koju u Be?u poha?a na arapskom jeziku, to zna?i da odli?no vlada i tim jezikom, pored svog materenjeg bosanskog, te njema?kog. Uz to, hatmom klanja kao imam no?ne namaze tokom cijele godine. On je produkt paljivog porodi?nog odgajanja, uzrastanja u produhovljenom ambijentu ispunjenom u?enjem Kur ana, namazom, zikrom i lijepim govorom, ali i produkt jedne incijative u muslimanskom svijetu.

Hafiz Abdullah je ?itav predramazanski mjesec proveo u tom blagoslovljenom podru?ju i polagao ispit usmeno i pismeno, dobivi najviu ocjenu od stru?ne komisije i pohvalu od voditelja programa ejha Jahje ibn Abdullaziza el Jahje, ali hafiz Abdullah nije doao niodkuda, on je ponikao iz plodnog tla. Pored njega i njegove sestre : mla?a Kevsera ( 9 godina) i starija Fatima ( 13 godina), u isto vrijeme pred komisijom ena hafiza, poloile su hifz u damiji Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u Medini, s prosje?nom ocjenom 96% odnosno, 96,5%.

Druge dvije njegove sestre: Zejneba (16 godina) i Aia ( 12 godina) sa ocjenama 94,5% i 99,5% uspjeno su poloile program tedvida hifza, to je priprema za dobijanje seneda iz Kur ana. Iz zahvale Uzvienom Allahu na postignutim uspjesima obadvije malde hafize u?ile su napamet i po jedan duz dnevno u toku mjeseca ramazana pred prisutnim enama u Haremi erifu u Mekki, u sklopu ramazanske mukabele.

Ovim se broj hafiza Kur ana u porodici Por?a pove?ao na devet, a jedan od njih je sada i hafiz hadisa koje biljee i Buhari i Muslim. Ne moemo kazati da u bonja?koj islamskoj tradiciji nikad prije nije bilo onih koji su, pored Kur ana, napamet znali i hadise koje u svojim zbirkama biljee i Buhari i Muslim, ali moemo kazati da nam oni nisu poznati. Tako?er, koliko nam je poznato mladi hafiz Abdullah Por?a je ne samo jedini bonjak ovog vremena koji je to postigao, ve? je i jedini takav ?ovjek u ?itavoj Evropi. Nadamo se da ?e on otvoriti jedno novo razdoblje u ?uvanju, njegovanju i prou?avanju Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa na ovim prostorima. Molimo Uzvienog Allaha da njegovu pojavu kod nas u?ini beri?etnom i plodonosnom i da on poslui kao inspiracija drugim islamskim djelatnicima kod nas u Bosni i Hercegovini, ali i drugim regijama.

Izvor: "Preporod"Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • O lijepom ponašanja prilikom jela (3. dio)
      Ebu Umama, radijallahu anhu, prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što bi završio sa jelom i ustao iza sofre, rekao: “El-hamdulillahi...
  • Deset načina kako dočekati ramazan
    Priredio:  Sanel Ramić Hvala Allahu, Gospodaru svjetova! Neka je selam i salavat na najodabranijeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu porodicu i ashabe....
  • O lijepom ponašanja prilikom jela (2. dio)
      Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bismo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeli neku hranu, mi toj hrani...