Utorak, AUGUST 09, 2022
pitanja


muslimankaPitanje: Da li je eni dozvoljeno da u ku?i,  tj. pred muem, obla?i tzv. provokativnu odje?u: usku, prozirnu i kratku, s nijjetom da se uljepa muu i da ga na taj na?in i sa?uva od zabranjenih pogleda? Interesuje me to pitanje jer sam od nekih sestara ?ula da ena, koja se pred muem tako obla?i, da oponaa nevjernice i samim tim kri onaj uslov koji kae da odje?a ne smije da sli?i odje?i kafira ili se spominje stid od meleka i tako. Naravno da znam da se pred djecom tako ne obla?i, kao ni pred ostalim mahremima, ali ovdje mislim samo na slu?aj pred muem. Unaprijed hvala na odgovoru!

Odgovor: Uvaena i cijenjena sestro u islamu, konstatacija tih ena je vie nego neta?na. eni je doputeno da pred svojim muem nosi kratku i prozirnu odje?u. Naime, ako je bra?nim drugovima doputeno da jedno pred drugim budu nagi, onda je pre?e da bilo kakva odje?a bude doputena. Suprunici jedno pred drugim nemaju stidnih dijelova tijela, tako je svakom od njih doputeno da pokae drugome bilo koji dio svoga tijela.

Ako na sve to pridodamo konstataciju koju ste vi spomenuli u pitanju, a koja je potpuno ta?na, da su mukarci svakodnevno na ulicama izloeni vi?enju ena koje svojom odje?em vie otkrivaju nego pokrivaju,  onda bi njihove ene trebale da dodatno panje posvete sebi i svome izgledu, kao i odje?i koju ?e nositi pred muem, kako bi na taj na?in bar djelimi?no svoga mua sa?uvali od ?injenja onoga to je zabranjeno ili bar prieljkivanja istog.

Zabrana oponaanja nevjernika, ili nevjernica, je u onim stvarima koje su karakteristi?ne za njih, onih stvari po kojima su oni prepoznatljivi. Spomenuta zabrana najjednostavnije se moe definisati: Zabranjeno je nositi odje?u ili ?initi neki postupak koji kada vidi neko sa strane zna da ta osoba pripada odre?enoj skupini ljudi.

Da li se za enu koja se uljepa svome muu tako to obu?e prozirnu ili kratku odje?u moe re?i da je na taj na?in u?inila neto to je svojstveno nevjernicama? Je li to ene muslimanke ne treba da se uljepavaju svojim muevima?!
Moda neke sestre smatraju da i ne trebaju, to se ?esto nakon kra?eg vremena definitivno odrazi na brak i bra?nu atmosferu.
Da vidimo kako su doti?no pitanje shvatili nai velikani.

Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je pitanje da li je enama zabranjeno noenje tijesne odje?e ako se time eli uljepati svome muu, pa su odgovorili:
''Ako to ena ?ini isklju?ivo pred svojim muem, onda to nije sporno, u protivno je zabranjeno, zbog toga to je u tome ocrtavanje eninog tijela i naglaavanje izazovnih dijelova njenoga tijela.'' (Fetava el-lednetid-daime,  24/34)
U pravnoj enciklopediji, poznatoj kao 'El-Mevsuatu'l-fikhijje'', navodi se: ''eni nije doputeno da nosi prozirnu odje?u, kroz koju se vide njeni avreti stidni dijelovi tijela, u kojoj se moe razaznati boja njene koe, da li je bijela ili crvena, i u pogledu toga se mukarci ne razlikuju od ena, pa makar to bilo u ku?i. Ovo sve u slu?aju ako enu vidi neko drugi osim njenog mua, zbog dokaza koji to potvr?uju i koji ?e biti spomenuti, a uz sve to takav postupak ne doli?i muslimanu i muslimanki, a to nije bila ni odje?a naih dobrih i ispravnih prethodnika. U takvoj odje?i nije dozvoljeno obavljati namaz. eni je doputeno da nosi takvu vrstu odje?e u slu?aju kada je ne vidi niko osim njenog supruga.'' (El-Mevsuatu'l-fikhijje, 6/136)

Uvaeni autoritet dananjeg vremena, ejh Salih Fevzan, Allah ga sa?uvao od svakog zla, rekao je: ''eni nije doputeno da nosi kratku odje?u pred svojom djecom, i mukarcima koji su njeni mahremi, kao to joj nije doputeno da pred njima otkrije vie od onoga to se u obi?aju otkriva pred njima od tijelova koji nisu izazovni. Njoj je doputeno da nosi kratku odje?u samo pred svojim muem.'' (El-Munteka min fetava fadileti-ejh El-Fewzan, 3/170)

Ovaj odgovor je ujedno i poziv svima da se boje Allaha u pogledu tuma?enja vjere, pripisivanja Allahu i Njegovoj vjeri ono od ?ega je vjera ?ista. Mnogi ljudi u dananjem vremenu veoma se lahko uputaju u tuma?enja vjere, a nisu kompetentni za takvo neto. Pogreno tuma?enje vjere sa sobom nosi nesagledive posljedice, stoga je Uzvieni Allah strogo zabranio govor o vjeri onima koji nisu kompetentni.
Uzvieni Allah kae: ''Reci: 'Gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje On nikakav dokaz objavio nije, i da o Allahu govorite ono to ne znate.'' (El-E'araf, 33)
A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezi? Elvedin, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...