Četvrtak, AUGUST 18, 2022
tekstovi_logo

Podu?imo djecu da novac ne pada s neba


euroNema sumnje da svako od nas, na ovaj ili onaj na?in, suo?ava se sa problemom dje?ijeg nedovoljnog razumjevanja zna?aja novca i njegovog smisla. Primjetan je njihov bahat odnos spram novcem, njegovo nekontrolisano troenje i zahtijevanje poviice. Takvo ponaanje nam govori kao da smatra da njegovi roditelji raspolau ''mainom'' iz koje izlazi sve to oni poele.

Rad na razvijanju svijesti prema imetku predstavlja jako vano pitanje, ne samo za dijete, nego i za njegovu porodicu, okruenje, kao i cijeli ummet.

Dijete koje odrasta a ne poznaje smisao novca i njegovu zna?aj predstavlja rasipnika koje ni u svojoj mladosti, nakon to malo poraste, ne?e biti nita drugo do rasipnik ?ije posljedice ?e osje?ati mnogi. Njegov negativni uticaj prenijet ?e se i na drugu djecu s kojom dolazi u kontakt tako to ?e ga pojedini nastojati oponaati a samim tim mnoge porodice pretrpiti odre?ena optere?enja. Neke porodice ?e uspjeti da se odazovu izazovu i udovolje zahtjevima svoje djece dok ?e neke u tome zakazati. Kao posljedica toga javit ?e se podjela unutar jednog drutva na opsjednutu djecu koja su sklona rasipanju i one kojima je to uskra?eno, a koji redovito od zavisti, a moda ?ak i zlobnih namjera, prema svojim vrnjacima koji su odani raskoi i uivanju.

Dakle, negativne posljedice dje?ijeg nerazumjevanja ta je to novac i nepravilno opho?enje prema njemu, iako u prvom redu za to nisu kriva sama djeca, ve? njihovi roditelji, osje?a veliki krug ljudi. Novac je za dijete apstraktan pojam kojim ono ne moe u potpunosti ovladati i najvie to u njemu vidi jeste sredstvo za uivanje i razonodu. Ne shvata odakle dolaze novci, kako ih treba troiti, kakav vlada odnos izme?u novca i robe, i druge stvari. Ukoliko dijete odrasta sa ovakvim razumjevanjem teko ?e biti izmjeniti njegove rasipni?ke navike ?ak i nakon to postane svjestan sutine novca i njegove vanosti. Situacija je daleko sloenija ukoliko dijete odrasta u istoj takvoj, rasipni?koj, porodici koja ne samo da ga ne?e podu?iti vrijednosti novca nego zalae novac kako bi pridobilo dje?iju ljubav i njihovo zadovoljstvo.

Rjeenje je u tvojim rukama

Odgojiti dijete da se razumno ophodi prema novcu nije nimalo jednostavan i lahak zadatak, kao uopteno ni i svaki drugi pokuaj da dijete podu?imo nekoj moralnoj vrlini. Zbog toga taj zadatak zatijeva upotrebu razli?itih odgojnih metoda i veliko strpljenje. Ovdje, kao i ina?e, uzor dolazi na prvom mjestu. Nikakav govor o vanosti novca ne?e polu?iti rezultate ukoliko dijete vidi da njegovi roditelji rasipaju imetak i ne pridavaju mu vanost. Da bi postigli taj cilja nije dovoljno da roditelji tede, nego djetetu treba pojasniti zato smo kupili odre?enu robu a ne neku drugu, kada ?emo kupiti a kada ne?emo. Tj. dijete teba shvatiti da kupovina nije rezultat naeg ushi?enja odre?enom robom nego da tom ?inu predstoji vie pravila odabira u odnosu na kvalitetu, cijenu, sastav, porijeklo i drugo.

Ako pak dijete svojim malim uzrastom to ne moe doku?iti za po?etak ?emo ga podu?iti kako dolazimo do imetka i da to nije nimalo jednostavno, te da ne postoji nikakva ''maina'' koja nam izbacuje onoliko novca koliko elimo.

Razumno opho?enje s novcem

Jedan od najboljih na?ina podu?avanja razumnom opho?enju sa novcem i njegovom ekonomisanju jeste da mu prepustimo da se li?no okua u tome. Dati ?emo mu na raspolaganje odre?enu svotu novca kao deparac i pojasniti da ono odlu?uje o njegovom troenju. Nema sumnje da ?e dijete u po?etku poduzimati odre?ene pogrene poteze i da ?e kupovati nebitne stvari to ?e naravno shvatiti naknadno kada bude trebao kupiti neto to je bitnije. Jako je vano da ovdje ne ispravljamo pogreke djeteta sve dok ne osjeti da je zaista pogrijeio i da mu nedostje novaca za neto bitnije.

Roditelji moraju biti svjesni da rezultati ne?e do?i preko no?i kao i da ?e dijete gledati na stvari jednako kao i oni. Potrebno je mnogo rada, ustrajnosti i strpljivosti. Zatim, neophodno je koristiti iri spektar odgojnih metoda poput pohvale i ukora, nagrade i kazne i sl. Osim toga ne treba odbijanje dje?ijeg zahtjeva vezanog za kupovinu odre?ene stvari svoditi na izjavu ''nema para'', jer u mnogim stvarima koje djeca ele postoji tetnost po zdravlje i vjeru ili je u tome u najmanju ruku nasjedanje na televizijske reklame to svakako roditelj treba djetetu pojasniti.

Nakon to dijete malo poraste nema smetnje da u?estvuje sa roditeljima u planiranju ku?nog budeta i na?inu realizacije istog to ?e doprinijeti formiranju dobre osnove za njegovo osamostavljivanje i razumno opho?enje sa novcem.

Preveo i prilagodio: Esad Mahovac, prof.

(el-hidaje.com)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA