Petak, AUGUST 19, 2022
pitanja

?uo sam da se voza? smatra samoubicom ukoliko pogine voze?i sto kilometara na sahat. Da li je to ta?no?


UdesOdgovor: ?ovjek sebi nije dao ivot i nije vlasnik tog ivota, te prema tome ne moe svojim ivotom slobodno raspolagati. Zbog toga niko nema pravo da ugroava ljudski ivot na bilo koji na?in, osim ako je to propisano erijatom. Otuda u najve?e grijehe spada samoubisvo, a u grijeh se ubraja svako svjesno ugroavanje svoga ivota; bilo duevne i psihomentalne ili tjelesne komponente. Upravo zbog te ?injenice muftija je duan, u situacijama kada nema jasnog I preciznog erijatskog teksta, dati fetvu onako kako stru?njaci daju ocjenu onoga to teti I ugroava ?ovjeka u bilo kom pogledu.

Zato danas, bez imalo dvojbe, kaemo da je puenje duhana haram, jer stru?njaci jednoglasno kau da taj porok ugroava ljudsko zdravlje. Isto tako, ako stru?njaci u saobra?aju do?u do zaklju?ka da je prekora?enje odre?ene brzine opasno i da moe ugroziti u?esnike u saobra?aju, dunost je muftiji da kae kako je prekora?ivanje dozvoljene brzine u vonji grijeh i zabranjeno (haram).

Ukoliko se desi da neko svjesno prekri odre?eni saobra?ajni propis: preti?e na punoj liniji, pro?e kroz crveno svjetlo, vozi bre od ograni?enja itd. i u takvoj situaciji izazove udes, postoji osnova da se kae kako je ta osoba po?inila grijeh. Veli?inu tog grijeha ne moemo ta?no procijeniti, jer ne moemo precizno znati uzrok grijeha.

Otuda se npr. saobra?ajne nesre?e u kojima je bilo poginulih generalno tretiraju kao ubistva iz nehata, ali to se ahireta, ti?e to moe dosti?i stepen najve?eg grijeha predvi?enog za ubistvo i samoubistvo, jer Allah, d., zna za mig oka i za ono to se u prsima krije: ?On zna poglede koji kriomice u ono to je zabranjeno gledaju, a i ono to grudi kriju.? (El- Mu?min, 19.) Prema tome, preporu?ujem svim vjernicima da se pridravaju svih preporuka stru?njaka koje se ne kose sa erijatom.

Naravno, treba ista?i da ako su ta miljenja stvarno nau?no ispravna ona se ni ne mogu kositi sa erijatom, a Allah, d., najbolje zna.

 

Na pitanje odgovorio: ukrija Rami?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA