Ponedjeljak, JULY 22, 2024
tekstovi_logo


Allah_designStrasti pokuavaju ovladati duama, osvojiti ih, i nastaniti se u srcu. Zato je teko strasti ostaviti, mu?no je njih se rijeiti, ali onaj ko se Allaha boji, Allah mu je dovoljan, a onaj ko od Njega pomo? trai On ?e ga pomo?i i dobrim mu nadoknaditi.

 1. Ko ostavi traenje od ljudi, i moljenje njih i pla? pred njima, a svoje potrebe povjeri Allahu Jedinom, Allah ?e mu nadomjestiti boljim od onoga to je ostavio. Opskrbiti ?e ga slobodom u srcu, ponosom u dui i neovisno?u o ljudima. Onaj ko trai strpljivost Allah ?e ga potpomo?i da bude strpljiv, a ko trai ?ednost Allah ?e ga u?initi ?ednim i ?estitim.
 2. Ko ostavi protivljenje Allahovoj odredbi i preda se svome Gospodaru u svim svojim stvarima, Allah ?e ga opskrbiti zadovoljstvom i ubje?enjem i pripremi?e mu lijepu zavrnicu, koja mu nije mogla ni na um pasti.
 3. Ko ostavi odlazak gatarima, sihirbazima i proricateljima, Allah ?e ga opskrbiti strpljivo?u i istinskim osloncem na Allaha i ostvarenjem ubje?enja u Allahovu jedno?u.
 4. Ko ostavi ?enju za dunjalukom, Allah ?e mu olakati njegove poslove i dati mu bogatstvo, a dunjaluk ?e mu sam dolaziti.
 5. Onaj ko ostavi strah od nekog drugog osim od Allaha, i samo se Allaha Jednog bude bojao, biti ?e sa?uvan slabosti i Allah ?e ga u?initi sigurnim od svake stvari, te ?e njegov strah biti zamijenjen sigurno?u, prijatno?u i spasom.
 6. Onaj ko ostavi la i dri se istine, Allah ?e ga uputiti ka dobro?instvu i kod Allah ?e biti upisan kao istinoljubiv i biti ?e opskrbljen istinoljubivim jezikom kod ljudi, te ?e ga potovati, njemu se povinovati i sluati njegov govor.
 7. Ko ostavi raspravu pa makar bio i upravu, garantuje mu se ku?a u sred Denneta, biti ?e sa?uvan zla raspravljanja, zatiti ?e ?isto?u svoga srca i biti ?e sa?uvan razotkrivanja njegovih mahana.
 8. Onaj ko ostavi prevaru u kupovini i prodaji, pove?at ?e se povjerenje ljudi u njega, njihova zainteresovanost za njegovu robu.
 9. Onaj ko ostavi kamatu i prljavu zaradu, Allah ?e mu dati bereket u opskrbi i otvorit ?e mu vrata bereketa i dobra.
 10. Onaj ko ostavi gledanje u ono to je zabranjeno, Allah ?e mu nadomjestiti istinskom pronicljivo?u, nurom, prosvjetljeno?u, plemenito?u i sla?u koju ?e na?i u svom srcu.
 11. Onaj ko ostavi krtost i da prednost irokogrudnosti i dijeljenju, ljudi ?e ga voljeti i pribliit ?e se Allahu i Dennetu, biti ?e sa?uvan od brige, tuge i teko?e u prsima,te ?e se penjati ka stepenima savrenstva i vrlina.
 12. Ko ostavi oholost a bude se drao skromnosti,poniznosti povisit ?e se njegov poloaj a ne?e se umanjiti njegove vrline. U hadisu kojeg biljei Muslim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Ko bude ponizan radi Allaha, On ?e ga uzdi?i.
 13. Ko ostavi loe drutvo, za koje je mislio da su mu bili krajnje prisni i da je sa njima nalazio sre?u, Allah ?e mu nadomjestiti to dobrim i bogobojaznim prijateljima u ?ijem ?e drutvu na?i zadovoljstvo i korist. U druenju sa njima ?e na?i dobro na dunjaluku i na ahiretu.
 14. Onaj ko ostavi mnogo uzimanje hrane, sa?uvat ?e se gojaznosti i drugih bolesti, jer onaj ko mnogo jede, mnogo i pije, a ko mnogo pije, mnogo i spava, pa tako mnogo dobra propusti.
 15. Ko ostavi odugovla?enje duga, Allah ?e ga pomo?i i za njega vratiti, ?ak ta vie Allah se obavezuje da ?e ga potpomo?i.
 16. Ko ostavi srdbu sa?uvati ?e svoj ponos i plemenitost i tako se udaljiti od ponienja, pravdanja i kajanja, te ?e u?i u skupinu bogobojaznih.
 17. Onaj ko ostavi napadanje na ?ast drugih ljudi i istraivanje njihovih mahana i njihov prezir i omalovaavanje, Allah ?e mu nadomjestiti sa sigurno?u od njihova zla i sa opskrbljeno?u strpljivosti u sebi.
 18. Onaj ko ostavi druenje sa glupacima i kloni se neznalica biti ?e sa?uvana njegova ?ast, olakat ?e sebi a sa?uvat ?e se od sluanja onog to bi ga ezijetilo.
 19. Onaj ko ostavi zavist biti ?e sa?uvan od njegovih tetnih posljedica, jer zavist je bolest.
 20. Onaj ko ostavi runo miljenje o ljudima biti ?e sa?uvan od uznemirenosti srca, zauzetosti misli, jer runo miljenje unitava ljubav a donosi zabrinutost i uznemirenost. Zato je Allah na nju i upozorio. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: ?uvajte se loeg miljenja (o ljudima), jer je loe miljenje najlaljiviji govor.


ejh Muhammed Ibrahim El-Hamed

Pripremio i preveo: Selmir Hadi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA

 • Ljetni odmor – plijen vjernika
  Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
 • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
  Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
 • Bolest zvana šutnja
  Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...