Subota, JUNE 25, 2022
pitanja

Pranje vodom nakon mokrenja u toku hajza?


pitanje2Pitanje: Za vrijeme menstruacije ja se nakon mokrenja ne perem vodom boje?i se da mi voda ne nakodi, pa Vas pitam kakav je tretman toga?
 
Odgovor: Umjesto vode dovoljna je ?ista maramica ili neto drugo, ?isto i suho, a to uklanja ne?isto?u, kao to je kamen, komad drveta i sl. ?i?enje se ponavlja tri ili vie puta sve dok se ne otkloni ne?isto?a. Ovo nije slu?aj samo sa tobom, nego je to op?i propis za svaku muslimanku i muslimana, a na osnovu predanja koji prenosi Aia, r.a., od Vjerovjesnika, salallahu alejhi ve sellem, da je rekao: Kada neko od vas ode obaviti nudu, neka se o?isti sa tri kamen?i?a, i ona su mi dovoljna. (Biljei ga Ahmed, En-Nesai, Ebu-Davud i Ed-Darekutni, koji kae da je sened ovog hadisa sahih hasen.)
Ovaj stav temelji se i na predanju u kojem se navodi da je Selmanu el-Farisiju re?eno: Vas je Vjerovjesnik, salallahu alejhi ve sellem, podu?io svemu pa ?ak i propisima obavljanja nude. Selman re?e: Da, zabranio nam je da se okre?emo prema kibli prilikom obavljanja velike i male nude, da se ?istimo desnom rukom, da se ?istimo sa ne manje od tri kamen?i?a i da to ?inimo (izmetom). (Biljei ga Muslim, Ebu-Davud i Et-Tirmizi.)
Allah je Onaj Koji daje uputu.

ejh Ibn-Baz

 


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA