Subota, JUNE 03, 2023
pitanja

LIJE?ENJE OD LUDILA


sihr_1PITANJE:
Neki ljudi, kada im neko od blinjih oboli od ludila, odlaze narodnim ljekarima koji prizivaju dine izvode?i ?udne radnje. Nakon to se bolesnik zadri kod njih odre?eno vrijeme, saop?e mu da je uzrok bolesti din; tj. sihr. Zatim po?nu sa lije?enjem bolesnika i on ozdravi. Za takav poduhvat,  njima se daju ogromne svote novca. Kakav je stav erijata o ovome i o zapisima sa kur'anskim ajetima,  koji se kasnije stavljaju u vodu i piju?
 

ODGOVOR:
Lje?enje oboljelog od ludila kur'anskim ajetima i ljekovima je dozvoljeno, ukoliko je onaj ko to radi, nosilac ispravne akide (vjerovanja) i dosljedan sljedbenik erijata.
to se, pak, ti?e onih koji za sebe tvrde da znaju neto od gajba (samo Allahu, subhanehu ve teala,  poznatog) ili koji prizivaju dine, kao i nepoznatih i sumnjivih osoba (o kojima se nita pouzdano ne zna), kao to je i na?in njihovog lije?enja nepoznat; svima njima nije dozvoljeno odlaziti, pitati ih neto, niti se lije?iti kod njih. Ovo kaem zbog rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao:
"Ko ode vra?aru i pita ga o ne?emu, ne?e mu se primiti namaz ?etrdeset dana."
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tako?er rekao:
"Ko ode vra?aru, pa povjeruje u ono to on govori, po?inio je kufr (nevjerstvo) u ono to je objavljeno Muhammedu.
 Hadisi koji govore o zabrani odlaska i pitanju vra?ara za savjet su mnogobrojni. Vra?ari su svi oni koji tvrde da znaju gajb i koji se pomau dinima, kao i oni iz ?ijih se postupaka moe zaklju?iti da ?ine neto od toga.
Povodom takvih se prenosi poznat hadis kojeg biljee imam Ahmed i Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca (dejjid) od Dabira Allah, delle anuhu, neka je njime zadovoljan - u kojem kae:
"Upitan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o nureti, pa je rekao: To je od ejtanskoga posla.
U?enjaci su za nuret rekli da su predislamski Arapi sihr lije?ili sihrom. Ovome se pridodaje svako lije?enje u kojem se pomo? trai od vra?ara.
Treba znati da lije?enje svih bolesti (kao i sve vrste duevnih bolesti) treba biti na dozvoljen i erijatski utemeljen na?in. Kao to je to u?enje nad bolesnikom, upu?ivanjem dove i sl. Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
"Rukja je dozvoljena ako nije irk."
Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:
"O Allahovi robovi, lije?ite se, ali se nemojte lije?iti haramom (onim to je zabranjeno)."
Dozvoljeno je pisanje ajeta i erijatski utemeljenih dova afranom po ?istom tanjiru ili ?istim listovima, koji se zatim saperu, a bolesnik to popije. Onaj koji tako lije?i mora biti poznat po svom dobru i ustrajnosti u Allahovoj, subhanehu ve teala, vjeri. Ovakav na?in lije?enja se prenosi od velikog broja selefa (ispravnih prethodnika ovog ummeta), kao to to biljei Ibn Kajjim - Allah, subhanehu ve teala, mu se smilovao - u svome djelu Zadul mead.  Uspjeh je od Allaha, delle anuhu.
EJH  IBN BAZ
(Fetve u?enjaka dvaju harema 72 str.) Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaPOSJETITE MINBER.BA