Ponedjeljak, APRIL 22, 2024
tekstovi_logo


allah_xKao muslimani, svjesni smo da se trebamo pokajati Allahu nakon to po?inimo grijeh. Tako?er znamo da Allah prihva?a nae pokajanje kada smo iskreno okrenuti samo Njemu i kada se kajemo za nae pogreke, te prestanemo sa ?injenjem doti?nog (ne)djela. Zanimljivo je, me?utim, da je tema pokajanja spomenuta u Kur'anu i u drugom kontekstu i to  u vezi sa naim ibadetom i pokorno?u Stvoritelju.

Allah, d.., kae: "Kada Allahova pomo? i pobjeda do?u, i vidi ljude kako u skupinama u Allahovu vjera ulaze, ti slavi i veli?aj Gospodara svoga hvale?i Ga i moli Ga da ti oprosti. On, zaista, pokajanje prima." (1)

Ovi ajeti naglaavaju vanost pokajanja i traenja Allahovog oprosta, ?ak i u vrijeme kad smo aktivno sudjelovali u ?inu ibadeta, ili nakon zavretka nae molitve. Jedna od Allahovih najve?ih blagodati spram  ljudi, kao Njegovih robova, jeste  to nam je omogu?io da se pokajemo i zatraimo oprost za svoje pogreke. Tako?er, to je i priznanje postojanja nedostataka u ibadetima koje izvravamo. Uzvieni kae: "Uistinu! On (?ovjek) jo nije ispunio ono to mu je On naredio!" (2)

Navedeni ajeti ukazuju nam i na to koliko nam je potrebno da Allah primi naa dobra djela. Tako?er nam je neophodna Njegova pomo? kako bismo Mu stalno i iskreno sluili i bili odani, te da nikada ne postanemo previe zadovoljni sami sobom, zbog djela koje ?inimo. Iz tog je razloga, nakon zavretka namaza, Muhammed, s.a.v.s.,  molio Allaha za oprost tri puta i onda rekao: "Allahu! Ti si mir i Ti ga daje. Blagodaran si Ti, Posjedovatelju  veli?ine i plemenitosti." (3)

Ibn Omer, jedan od Poslanikovih, s.a.v.s., najpoznatijih ashaba, rekao je: "Nita mi u ivotu ne bi bilo drae nego  da znam da je Allah primio od mene makar jednog dobro djelo makar samo jednu  seddu  ili samo jedan srebreni nov?i? dan u sadaku jer Allah kae: 'Allah prima samo od onih koji su bogobojazni."' (4)

Allah nas tako?er savjetuje da se, nakon zavretka obreda hadda, sje?amo Njega: ''A kad zavrite obrede vae, opet spominjite Allaha, kao to spominjete pretke vae, i jo vie Ga spominjite! (5)

Iznimno je bitno zavriti ibadete sa spomenom naeg Stvoritelja i traenjem oprosta. Allah je zapovjedio Muhammedu, s.a.v.s., da zaklju?i svoj ivot na taj na?in, unato? ?injenici da je Poslanik, s.a.v.s., proveo svoj ivot u ibadetu i borbi za vjeru. Ipak, Allah mu je zapovjedio, na kraju njegovog, s.a.v.s., ivota: "...ti slavi i veli?aj Gospodara svoga hvale?i Ga i moli Ga da ti oprosti".
Kada uzmemo u obzir da je to bio slu?aj sa poslanikom Muhammedom, s.a.v.s., koji je najodabraniji ?ovjek u historiji ljudskog roda, moramo biti svjesni koliko je tek nama potrebno da molimo Allaha za oprost nakon okon?anja dobrih djela.
U Kur'anu, Allah hvali bogobojazne ljude koji mole zaoprost u ranim jutarnjim satima, iako su proveli no? u molitvi i u?enje Kur'ana: "No?u su samo malo spavali; i u praskozorje oprost od grijeha molili. (6)

Ti ljudi nisu troili svoje no?i u grijeenju, ve? u predanosti i pokornosti Allahu, ali, kada bi se primakla zora i nastupanje sljede?eg dana, oni su molili Allaha da im oprosti.

Ukoliko je tako vano da traimo od Allaha oprost nakon djela ibadeta, koliko je tek vano traiti oprost nakon po?injenog grijeha?


Autor: Selman ibn Fahd el-AudeAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

DAWA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...