Ponedjeljak, SEPTEMBER 20, 2021
tekstovi_logo

Slije?enje tradicije drugih naroda


novina_kod_bosnjakaMe?u najve?a iskuenja kojima su iskuani muslimani spada slijepo slije?enje drugih i osu?eno  poistovje?ivanje sa obi?ajima i moralom, u prvom redu jevreja i kr?ana, i op?enito nevjernika. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da ?e biti grupa iz naeg ummeta koji ?e se poistovje?ivati sa zabludjelim narodima pripadnicima jebrejstva i kr?anstva, slijepo kopiraju?i njihove negativne obi?aje, postupke i na?in ivljenja.

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Ne?e nastupiti Sudnji dan dok moj ummet ne bude slijedio one prije njih, stopu po stopu, korak po korak. Na to je upitan:Allahov Poslani?e, jeli Perzijance i Bizantince? A koga bi drugog osim njih!?- odgovorio je. I zaista, evo obistinilo se gotovo sve nata nas je upozoravao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a desit ?e se i preostalo, kao to se to nagovjetava u hadisu koji prenosi Ebu S'eid el-Hudrij, da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:Zaista ?ete slijediti obi?aje onih prije vas, stopu po stopu, korak po korak, dotle, da kada bi oni uli u guterovu rupu, i vi bi za njima! Allahov Poslani?e upitan je, jeli jevreje i kr?ane? A koga drugog!- odgovorio je.

Kadi 'Ijjad, rahimehullahu, komentiraju?i ovaj hadis, kae da primjeri stope i koraka i ulaska u guterovu rupu zna?e povo?enje i slijepo slije?enje.

Slijepo slije?enje jevreja i kr?ana se odnosi na ono to je negativno kod njih, a nikako njihova pozitivna iskustva i dostignu?a, posebno iz nauke i op?enito korisnih sfera ljudskog ivota, a to nije u koliziji sa naom vjerom. Poku?eno slije?enje je u odijevanju poput njih, u kopiranju njihovih obi?aja i na?inu odravanja drutvenih veza, u mijeanju i poistovje?ivanju mukaraca i ena, u otkrivenosti ene i nenoenju hidaba, u ekonomskim transakcijama zasnovanim na kamati i drugim haramima i sl.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI