Ponedjeljak, SEPTEMBER 20, 2021
tekstovi_logo

Goli i bosi pastiri natje?u se ko ?e napraviti ve?u zgradu


najvisa_zgradaOd predznaka Sudnjeg dana je i presti ljudi sa gradnjom to ve?ih i ukraenijih objekata, i to ljudi koji su neko? bili pastiri i goni?i stada.

Ova je pojava dala maha nakon velikih muslimanskih osvajanja, kada se otvorio dunjaluk i pove?alo blagostanje, i kad su ljudi po?eli takmi?iti u stjecanju imetka.

Od Omera ibn Hattaba, radijallahu anhu, se prenosi hadis koji je uslijedio nakon razgovora izme?u Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i Dibrila, alejhu selam, kada ga je pitao o islamu, imanu i ihsanu, pa potom o Sudnjem danu, nato ga je Poslanik obavijestio o njegovim predznacima:... kada ropkinja rodi svoga gospodara i kada vidi gole i bose pastire kako se natje?u u pravljenju zgrada.

U jednoj drugoj predaji stoji:I vidio sam bose, gladne i o drugima ovisne ljude, a glaveine naroda. I to je pokazatelj i predznak dolaska Sudnjeg dana. A kada je upitan ko su bili vlasnici stada, bosi, gladni io drugim ovisni ljudi, odgovorio je :Arapi. ( Biljei  imam Ahmed).

Nema sumnje da gradnja ku?a i zgrada nije haram ako ?e biti od koristi ljudima, a ne produkt oholosti, prestia i arogancije. Takmi?enje u gradnji podrazumijeva zidanje to vie spratova, tako da objekat izgleda to ve?i, a pretjerano irenje podrazumijeva da je objekat to prostraniji za sijeljenje, te prekomjerno naki?en i utvr?en. Sve ovo se dogodilo i u naem vremenu kada se ljudima pove?ao imetak i otvorio dunjaluk.

Pastiri stada u hadisu su stanovnici pustinje, tj. Beduini koji ostave svoje staro prebivalite i nastane mjesta gdje ?e se natjecati u gradnji to ve?ih ku?a, zgrada i tornjeva, i to iz oholosti, arogancije i prestia tako da bude via i ve?a od ostalih.

Ovo je natjecanje u gradnji danas uzelo maha kako kod Arapa tako i kod drugih naroda, dotle da se gradovi i drave takmi?e ko ?e napraviti ve?u zgradu i ve?i toranj.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI